Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Lön och utdelning i aktiebolag

Hur fungerar lön och utdelning i aktiebolag?

När man tar steget och startar eget aktiebolag är det lätt att man är osäker på hur man ska tänka kring sin lön. I den här artikeln får du värdefulla tips på hur du maximerar din inkomst genom att ta ut lön och utdelning från ditt aktiebolag.

Hur mycket lön ska jag ta ut i mitt aktiebolag?

Som ny egenföretagare kan det vara svårt att veta vad som är en rimlig lön att ta ut från ditt aktiebolag. Eftersom du är både din arbetsgivare och arbetstagare finns det inget större behov att skriva ett anställningsavtal som fastställer din lön. Därför är det du själv som bestämmer hur mycket du får i lön baserat företagets inkomster.

Aktiebolagets inkomst avgör din lön

Överskottet som finns kvar när alla aktiebolagets utgifter är betalda ligger till grund för din lön. Baserat på hur stor företagets vinst blir varje månad finns det alltså möjlighet att ta ut olika stor lön från månad till månad.

Tänk på att din lön inte är samma sak som lönekostnad, vilket är den kostnad det innebär för aktiebolaget att betala din lön. I lönekostnaden ingår bland annat arbetsgivaravgifter och sociala avgifter, och innan lönen landar på ditt privata konto beskattas summan med ytterligare drygt 30 procent. Om du har en ett överskott på 50 000 kronor kan du räkna med att få ut ungefär 28 000 kronor i din plånbok.

Allt du behöver veta om skatter och avdrag som egenföretagare.

Hur mycket ska jag fakturera?

När du fakturerar en kund är det du själv som bestämmer priset för din tjänst, med andra ord är det du som bestämmer hur mycket pengar du kommer få i lön. Om du vill ha en särskild lön kan du sätta timlönen utefter den lönenivån. Ett annat alternativ är att utgå från en rimlig bestämd timlön som du känner dig bekväm med att fakturera, och därefter räknar ut intäkterna baserat på antal timmar fakturerat.

När du fakturerar kunder får du tänka på att det är inte bara är det utförda arbetet som faktureras – utan dina intäkter behöver även täcka alla kringkostnader till ditt aktiebolag. Exempelvis: utrustning, lokalhyra, abonnemang, semester med mera.

Nystartat företag? Få Bokio gratis i 6 månader!

Du som har startat ditt företag under de senaste tre månaderna får upp till 6 månader på köpet när du tecknar en plan hos Bokio. Läs mer om erbjudandet

Spara en buffert till aktiebolaget

Du kan själv välja hur stor del av företagets vinst som du tar ut i form av lön. Om något oförutsägbart skulle hända, exempelvis en pandemi, är det bra att ha en buffert att leva på i tider med dalande intäkter.

Att ha en buffert är bra för likviditeten, det vill säga ett företags förmåga att kunna betala sina kortsiktiga skulder. Ett företag med bra likviditet är säkrare att göra affärer med eftersom man med stor säkerhet vet att man kommer få betalt enligt överenskommen tid.

Utdelning i aktiebolag

Utdelning är ett alternativ som finns vid sidan om lön i fåmansföretag. Det innebär att man plockar ut vinsten i ett aktiebolag och fördelar den till aktieägarna. I aktiebolag som bara består av en person hamnar alla pengar hos den enskilda aktieägaren. Även om utdelning inte betecknas som lön i ren bemärkelse, kan det ses som en del av din årslön eftersom det är pengar som ditt företag har genererat som du får tillgång till i ditt privatliv.

Skatt på utdelning i aktiebolag

Den stora fördelen med att ta ut pengar i form av utdelning är att skatten är betydligt mer förmånlig jämfört med lönen. Utdelning räknas som inkomst av kapital, vilket betyder att du betalar kapitalskatt (kapitalinkomstskatt) på utdelningen. Denna skatt betalas av dig som privatperson och ligger på 20 procent, därtill är utdelningen redan beskattad med 20,6 procent (hädanefter i artikeln utgår vi från 20 procent för enkelhetens skull) via bolagsskatten för ditt aktiebolag. Det kan vara värt att nämna att bolagsskatten varierar beroende på aktiebolagets storlek –  i den här artikeln utgår vi från just 20,6 procent eftersom det är bolagsskatten för fåmansföretag.

Räkneexempel: Du har 100 000 kronor i vinst vid bokslutet som du väljer att ta ut genom utdelning. Först beskattas pengarna av bolagsskatten på 20 procent och summan är nu 80 000 kronor, därefter omfattas pengarna av kapitalskatten på 20 procent och du får ut 64 000 kronor till ditt privata konto.

Om du istället skulle välja att ta ut 100 000 kronor i form av lön hade det sett ut som följande: 31,42 procent försvinner i arbetsgivaravgifter och kvar finns 76 092 (100 000/1,3142). Därefter betalar du skatt om cirka 30 procent och du får ut 53 264.

3:12-reglerna

Som räkneexemplet visar är det fördelaktigt att ta ut pengar i form av utdelning istället för lön, för att undvika möjligheten att ta ut för mycket pengar i utdelning skapades 3:12-reglerna på 90-talet. Dessa innebär att du inte kan ta ut all din vinst i utdelning till en lägre kapitalskatt, utan även måste betala skatt för inkomstslaget tjänst. Regelverket gäller endast fåmansbolag, det vill säga ett aktiebolag som har fyra eller färre delägare som äger hälften av aktierna i företaget.

Gör det enkelt för dig – använd vår kalkylator

I vår kalkylator skriver du bara in dina siffror, därefter räknar vi ut hur stort ditt utdelningutrymme är och hur mycket du får ut i fickan, skattat och klart.

Gå till kalkylatorn

Förenklingsregeln och huvudregeln

Det finns två sätt att räkna ut hur mycket gränsbeloppet för hur mycket utdelning ditt aktiebolag får ta ut: förenklingsregeln och huvudregeln. Om du kvalificerar dig till båda reglerna är det du själv som välja vilken du vill tillämpa.

Förenklingsregeln

Förenklingsregeln utgår från ett givet schablonbelopp som varierar något från år till år. Detta belopp ligger på 204 325 kronor för beskattningsåret 2024. Om du skulle ta utdelning på 215 000 kronor går det bra, men endast schablonbeloppet beskattas som inkomst av kapital - resterande 10 675 kronor beskattas som inkomst av tjänst.

Huvudregeln

Huvudregeln är desto krångligare och baseras på det föregående årets totala summa löneutbetalningar i bolaget. Man brukar säga att gränsbeloppet för utdelning är 50 procent av de totala löneutbetalningarna enligt huvudregeln, ju mer pengar som har betalats ut i lön, desto högre utdelning kan man ta ut (i pengar, procentsatsen är alltid runt 50 procent). Fåmansföretag som har många anställda har således chans att ta ut större utdelning än och du är ensam anställd.

Huvudregeln är ofta mer lukrativ än förenklingsregeln, men det finns vissa kriterier som behöver uppfyllas för att kunna använda sig av den. För att ta utdelning 2025 gäller det att under 2024 ha tagit ut minst 457 000 kronor (6 inkomstbasbelopp) i lön + 5 procent av bolagets kontanta ersättning. Om du har tagit ut mer än 731 520 kronor (9,6 inkomstbasbelopp) behöver du inte räkna med 5 procent av företagets kontanta ersättning.

Om inte hela gränsbeloppet utnyttjas adderas den outnyttjade summan till nästa års utdelning, detta gäller för både förenklingsregeln och huvudregeln. 

Vill du veta mer om utdelning? Besök den här sidan för att få svar på alla dina frågor!

Borde man alltid maximera sin utdelning?

Både ja och nej. Teoretiskt sätt kan du spara pengar genom att maximera din utdelning, däremot ska man komma ihåg att du behöver ha väldigt bra koll på din ekonomi för att utnyttja regelverket till fullo. Din inkomst år 1 ligger till grunden för att ta utdelning år 2 och du deklarerar din utdelning år 3. Dessutom behöver du kunna planera din lön i förväg, vilket inte är möjligt för alla egenföretagare. Med andra ord krävs planering, långsiktighet och tungan rätt i mun.

När man tar ut pengar i form av utdelning ligger inte inkomsten till grund för pensionsförmåner, föräldrapenning, sjukersättning osv. Sverige är ett land med väldigt bra socialt skyddsnät, men om man inte bidrar till skatten kan man inte heller ta del av förmånerna. De pengar som du har tjänat genom utdelning kan då komma att gå till kostnader som i vissa fall hade varit billigare eller gratis annars.

För de inkomsttagare som ligger nära gränsen för att betala statlig inkomstskatt är utdelning ett sätt att inte överskrida det gränsvärdet, och på så sätt spara mycket pengar. Om man tjänar den här mängden pengar uppfyller man med stor sannolikhet redan de inkomstkrav som finns på att få full pension. I så fall kommer utdelningen inte med några "baksidor".

Tänk på att du endast kan ta ut utdelning en gång per år i samband med bokslutet. För att ha pengar att kunna ta ut i utdelning kan du inte ha tagit ut alla dina månatliga vinster som lön. Hur mycket du väljer att ta ut i lön och spara till utdelning beror helt på ditt företags ekonomiska situation.

Räkna ut din utdelning

I vår kalkylator kan du enkelt räkna ut hur stor utdelning du kan ta ut i år eller nästa år. Vi väljer automatiskt det mest gynnsamma alternativet för dig! Kalkylatorn förutsätter att du bara genomför utdelning från ett bolag samt att du inte har något tidigare sparat utdelningsutrymme.

Vad du får ut efter skatt

156200

kr

Ditt utdelningsutrymme

195250

Minimumvinst före skatt

245907

Huvudregeln kan ej användas, din årslön måste vara minst:

Baserat på dina siffror kan du använda huvudregeln!

426000

  • Beräkningen är baserad på att du äger 100% av aktierna.
  • Om inte huvudregeln kan användas så kommer din beräkning istället utgå från förenklingsregeln.

Så har vi räknat

För att beräkning i kalkylatorn ska vara korrekt utgår vi från att du äger 100 % av aktierna i bolaget. Om du äger 50 % av bolagets aktier delar du helt enkelt bara beloppet med två. Kalkylatorn utgår från att du inte har något sparat utdelningsutrymme från tidigare år och räknar heller inte med omkostnadsbeloppet för dina aktier (vilket gör att din utdelningsutrymme i verkligheten kan vara någon tusenlapp större). Med årslön är det den totala bruttolönen utan förmåner som avses. 

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser