Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Starta enskild firma

Starta enskild firma – allt du behöver veta och hur du kommer igång

Det är många som startar en enskild firma när de tar steget att bli egenföretagare. Det är till viss del enklare än att starta aktiebolag, men du behöver fortfarande se till att skaffa dig kunskap om hur en enskild firma fungerar samt vilka för- och nackdelar som finns jämfört med andra företagsformer. Den här guiden vägleder dig genom alla frågetecken kring hur du startar och kommer igång med din enskilda firma.

Varför vill du starta egen firma?

Innan du startar egen firma är det bra att ha en tydlig tanke bakom beslutet. Vissa har en tanke att verksamheten i framtiden ska omvandlas till ett aktiebolag om det går bra, och att det är ett smart sätt att testa företagsidén i en enskild firma. Någon annan tänker sig att den ska inbringa lite extra inkomst vid sidan om sitt ordinarie jobb. För att en verksamhet ska klassas som näringsverksamhet behöver den uppfylla tre krav: den ska vara varaktig, självständig och drivas i vinstsyfte.

Vad är en enskild firma?

En enskild firma, även kallad enskild näringsverksamhet, är en företagsform där ägaren och företaget är samma person. Startar du en enskild firma, så är det alltså du som privatperson som både äger och har ansvar. Företagets organisationsnummer är samma som ditt personnummer.

Det är enkelt att både starta och registrera en enskild firma. Att låta det ligga vilande om du inte vill sjösätta projektet riktigt än, är också enklare jämfört med andra företagsformer.

Fördelar med enskild firma:

  • Det är en kort startsträcka för att komma igång.
  • Du behöver inte investera några pengar.
  • Du kan smygstarta företagsstarten samtidigt som du är anställd.
  • Det kräver relativt lite administration.

Vad är skillnaden mellan aktiebolag och enskild firma?

Till skillnad från aktiebolag så är en enskild firma inte en juridisk person. Som tidigare nämnt, så är det du som privatperson som har ansvar för företaget, vilket också innebär att det är du personligen som kan bli skuldsatt om firman drar på sig skulder. Om du tror att det kommer uppstå stora skulder i verksamheten kan det vara värt att starta ett aktiebolag istället, just för att minska risken för dig som privatperson.

I ett aktiebolag så krävs det att du går in med ett aktiekapital på minst 25 000 kr. Något sådant krav finns inte för enskilt företag. I tabellen nedan kan du se mer i detalj vad skillnaderna är mellan de två företagsformerna.  

                                                 
 

 

 

Enskild firma

Aktiebolag

Juridisk person Nej Ja
Antal ägare Endast 1 person Minst 1 person eller företag
Ägarnas ansvar Näringsidkaren ansvarar personligen för de avtal som tecknas och för företagets skulder.  Ett aktiebolag kan ingå avtal och ansvarar för skulderna. 
Kapitalkrav Nej Minst 25 000 kr
Företrädare Den enskilda närdingsidkaren Styrelsen
Registrering Hos Skatteverket och ev. Bolagsverket Hos Bolagsverket och Skatteverket
Namnskydd I länet I hela landet
Skatteformer F- eller FA-skatt (FA-skatt vid inkomster både från EF och anställning) Bolaget: F-skatt
Ägarna: A-skatt (anställda)
Beskattning Näringsidkaren beskattas för överskottet (inkomstskatt + egenavgifter) Bolaget beskattas för vinsten (bolagsskatt). Ägarna beskattas för uttagen lön och eventuell utdelning (inkomstskatt+ ev. kapitalinkomstskatt).   
Årsredovisning och revisor Årsbokslut ska upprättas. Det finns inget krav på revisor.    Aktiebolag ska lämna årsredovisning till Bolagsverket och i vissa fall revisionsberättelse. Aktiebolag under en viss storlek kan välja att inte ha revisor.   
Fördelning av vinst och förlust Normalt endast till näringsidkaren. Undantag make, maka och sambo med gemensamma barn.   Vinst kan delas ut till aktieägarna i form av utdelning.   
Sjukpenninggrundande inkomst Överskottet   Uttagen lön  
Karenstid 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagar    Karensavdrag
Pensionsgrundande inkomst Överskottet   Uttagen lön
Anmäla verklig huvudman Nej Ja
Källa: Verksamt.se
 

Hur vet jag om enskild firma passar mig?

Enskild firma är en bolagsform passar dig som startar ditt första företag. Det är tacksamt att inte behöva lägga särskilt mycket energi på att starta upp företaget och lära sig lika mycket svåra skatteregler som i ett aktiebolag.

Om du har tänkt driva företaget på egen hand och vara den enda som jobbar i den passar en enskild firma perfekt. Det går förvisso att anställa personal i en enskild firma, men då kanske det är dags att överväga att ombilda till aktiebolag.

Eftersom du får betala med din privata ekonomi om din enskilda firma skulle göra negativt resultat lämpar sig verksamheter som kräver lite kostnader extra bra som enskilda firmor. Frilansare eller konsultverksamheter är exempel på yrken som passar bra som enskild firma.

Om du vill starta eget vid sidan om din anställning kan enskild firma vara ett bra val eftersom den administrativa delen inte tar så mycket tid i anspråk. Du kan då testa under trygga former ifall affärsidén är lönsam i praktiken utan några större risker. Om så är fallet kan du välja att lägga mer tid på firman och säga upp dig från ditt jobb eller ta det ett steg längre och starta ett aktiebolag.

Kan jag starta en enskild firma även om jag är anställd?

Det kan du! Är du anställd, eller om tror du att du kommer bli det, samtidigt som du driver din enskilda firma, måste du se till att ansöka om F-skatt med villkor, även kallat FA-skatt. Detta eftersom att arbetsgivaren där du är anställd drar av skatt och arbetsgivaravgifter från din lön, samtidigt som du i din enskilda firma kommer att betala skatt och sociala avgifter i form av egenavgifter.

Tänk på att de pengar du tjänar på din enskilda firma tillsammans med din tjänstelön från din arbetsgivare utgör grunden för din beskattning. Om du tjänar över 540 700 kronor på ett år (gäller för inkomståret 2022), vilket motsvarar 45 000 i månadslön, behöver du betala statlig inkomstskatt. I ett aktiebolag kan du själv sätta din lön för att klara dig under gränsbeloppet - men i en enskild firma räknas allt ditt överskott som lön.

Så här startar du enskild firma - steg för steg

1. Registrera enskild firma

Gå in på verksamt.se och registrera din enskilda firma tillsammans med efterfrågade uppgifter. Eftersom den enskilda firman inte är en egen juridisk person får den inte heller ett eget organisationsummer, utan organisationsnumret är samma som ditt personnummer.

2. Ansök om F-skatt

Ansök om att registrera firman för F-skatt på verksamt.se. F-skatt betyder företagsskatt och är något som alla företag betalar. Om du planerar att fortsätta vara anställd på ett annat företag parallellt behöver du ansöka om FA-skatt.

3. Registrera för moms

Registrera din enskilda firma för moms på verksamt.se. I samband med registreringen tilldelas du ett momsregistreringsnummer eller ett VAT-nummer som det också kallas. Om du uppskattar att din enskilda firmas försäljning inte kommer överskrida 80 000 kronor exklusive moms undet det första beskattningsåret behöver du inte registrera dig för moms. Du kan välja att betala moms även om du underskrider gränsvärdet om du vill.

Läs allt du behöver veta om moms.

4. Företagsförsäkring

Det finns massvis med försäkringar där ute som riktar in sig på olika branscher och verksamheter. Försök undersöka för- och nackdelar med olika försäkringar så att du kan få en extra trygghet i ditt företagande.

Man som sitter vid skrivbord och jobbar på dator.

5. Företagskonto och bokföringsprogram

Som enskild näringsidkare finns det inget formellt krav på att ha ett företagskonto, men det underlättar bokföringen väldigt mycket om du har det. Det är viktigt att hålla isär bolagets ekonomi från din privatekonomi, vilket ett företagskonto gör.

Som firmaägare är du skyldig att bokföra alla dina affärshändelser enligt bokföringslagen. Detta görs idag smidigast med någon digital bokföringstjänst. Med Bokios företagskonto automatiseras stora delar av bokföringen, så att du kan ägna tid till det du verkligen brinner för.

Hur kommer jag igång?

Om du inte redan har gjort en gedigen affärsplan, är det dags att göra det nu! Vilken struktur kommer bolaget att ha och hur ska ekonomin se ut och skötas? Att upprätta en affärsplan är inte minst viktigt för din egen skull, men också då du kan behöva redovisa den för banken om du planerar att ta ett lån.

Du bör också bestämma vart du ska driva din verksamhet. Det finns en hel del olika alternativ när det kommer till var du ska vara lokaliserad. Allt ifrån hemmakontor, kontorshotell, eget kontor eller annan lokal.

Så skapar du en affärsplan och kickstartar ditt nya företag.

Nystartat företag? Få Bokio gratis i 6 månader!

Du som har startat ditt företag under de senaste tre månaderna får upp till 6 månader på köpet när du tecknar en plan hos Bokio. Läs mer om erbjudandet

Dra av kostnader på företaget

En fördel med att starta företag är att du har möjlighet att dra av kostnader på företagets resultat. Utgifter som är kopplade till inköp som krävs för att du ska kunna driva din firma, exempelvis dator, maskiner eller licenser är avdragsgilla.

Det betyder att kostnaden kan dras av mot ditt företags resultat – vilket minskar ditt beskattningsbara underlag. Enkelt förklarat betyder det att du inte betalar moms på dessa inköp och att det kan minska företagets totala beskattning.

Om du redan har köpt in utrustning till ditt företag innan du skapat din enskilda firma kan du göra avdrag för kostnaderna i efterhand. Som alltid när du bokför så behöver du ha sparat underlag från transaktionen.

Skatt för enskilda firmor

F-skatt och FA-skatt

Som enskild näringsidkare ska du betala F-skatt eller FA-skatt i form av månatlig debiterad preliminärskatt. F-skatt betyder företagsskatt och är en skatt som alla företag betalar. Den som är arbetstagare betalar A-skatt, detta är inget arbetstagaren behöver betala aktivt då skatten dras av från månadslönen. För den som driver eget företag och samtidigt är anställd betalas F-skatt med villkor, även kallas FA-skatt.

Allt du behöver veta om skatt som egenföretagare.

Egenavgifter

Syftet med månatliga betalningar är för att underlätta betalning av årets slutliga skatt. I preliminärskatten ingår även de så kallade egenavgifterna. Egenavgifter är ett samlingsnamn för sociala avgifter som ska betalas in av dig som egenföretagare. När du är anställd dras de de sociala avgifterna från lönen, men när du betalar F-skatt är det alltså du själv som betalar dem. I egenavgifter ingår bland annat sjukförsäkring, föräldrapenning och pensionen.

Dessa beräknas utifrån företagets nettointäkt. När du registrerar ditt företag hos Skatteverket kommer du få lämna in en preliminär inkomstdeklaration. Det är den som din preliminärskatt för det första räkenskapsåret kommer baseras på.

Moms

Som momsregistrerat företag ska du lägga till skatt i form av moms vid försäljning av varor och tjänster. Det här kallas för utgående moms. När du däremot köper något, så har säljaren i sin tur lagt på moms. Det här blir ingående moms i ditt företag.

Företagets ingående och utgående moms ska redovisas till Skatteverket i form av en momsdeklaration. Detta sker antingen per år, kvartal eller månad, vad som passar just din enskilda firma beror på hur mycket du omsätter och hur frekvent dina affärshändelser inträffar.

Lär dig allt du behöver veta om moms.

Om du känner dig osäker hur du ska bokföra moms är Bokio ett bekvämt alternativ som sköter det mesta åt dig utan att du behöver tänka på det.

Deklarera enskild firma

Att deklarera för sin enskilda firma är lättare än ett aktiebolaget - men snäppet jobbigare än som privatperson. Din enskilda firmas deklaration består av en inkomstdeklaration, NE-bilaga, årsbokslut och momsdeklaration. Om du väljer att deklarera själv får du räkna med att det kommer ta en del tid i anspråk. Skatteverket har en bra checklista för vad du behöver lämna in. Om du använder sig av Bokio får du hjälp i alla delar av processen och siffrorna hamnar automatiskt på rätt plats.

Lön i enskild firma

Många nya företagare vill räkna ut sin lön i sin enskilda firma, men faktum är att man inte har lön i enskild firma på samma sätt som i vanliga anställningsformer. Som arbetstagare får du som bekant betala skatt på din lön, men som enskild näringsidkare beskattas du istället på verksamhetens resultat. Man kan därför se det som att all din vinst i firman minus skatt blir din lön. Detta betyder alltså att om firman skulle gå med förlust ett år har du inte någon skattepliktig inkomst det året. 

Eget uttag i enskild firma

Detta betyder dock inte att du bara kan ta ut pengar en gång om året när du vet resultatet. Du kan göra så kallat eget uttag i din enskilda firma, som innebär att du flyttar över pengar från ditt företagskonto till ditt privatkonto. Eget uttag har ingen påverkan på ditt resultat, detta betyder att om du gör uttag på all din vinst så kommer resultatet fortfarande att vara samma som den summa du har tagit ut.

Dina egna uttag beskattas inte, utan beskattning sker baserat på firmans resultat. Du betalar preliminär skatt varje månad som baseras på resultatet och inte dina egna uttag. Om du betalar för lite preliminär skatt är det viktigt att reservera pengar för att kunna betala skatten i slutet av året. Det är fördelaktigt att ha koll på hur du ligger till i skattemässigt så att du inte får en otrevlig överraskning när det är dags att betala skatten.

Periodiseringsfond

Periodiseringsfond innebär att du placerar delar av din vinst i fonder för att minska det beskattningsbara kapitalet i din enskilda firma. Om du sätter av pengar till periodiseringsfond under ett vinstår kan du välja att återföra pengarna ett år där det har gått sämre resultatmässigt. På så sätt går det att jämna ut resultatet mellan olika år och få en jämnare beskattning.

Läs mer om periodiseringsfonder.

Expansionsfond

Expansionsfond finns bara för enskilda firmor och har som syfte att man ska kunna återinvestera pengar i verksamheten utan att behöva betala skatt på pengarna. Eftersom all ditt överskott i firman normalt sätt beskattas som lön går det inte att låta pengar ligga kvar i företaget skattefritt. Men med hjälp av expansionsfond går det alltså att kringgå det här problemet.

Läs mer om expansionsfonder.

Räntefördelning

Man kan säga att räntefördelning för enskild firma motsvarar utdelning i aktiebolag, om än inte lika lukrativt. Räntefördelning handlar om att flytta överskottet i en firma från inkomst av näringsverksamhet till inkomst av kapital, och därmed betalar man mindre pengar i skatt. Att göra räntefördelning kan tyckas vara aningen krångligt, men om du vet vad du håller på med kan det vara värt besväret.

Läs mer om räntefördelning.

Att anställa som enskild firma

För att kunna anställa personal till din enskilda firma måste du först registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Det här gör du via Verksamt.se.

Som arbetsgivare får du ett större ansvarstagande i och med att det nu är ytterligare en person som är beroende av företagets utveckling och inte minst ekonomi. Innan du anställer kan det vara bra att räkna på hur mycket det faktiskt kostar. Verksamt.se har en funktion där du kan beräkna hur stora kostnaderna blir. Om företaget växer och anställer personal är det vanligt att man gör om verksamheten till ett aktiebolag för att minska riskerna. 

Så ombildar du en enskild firma till ett aktiebolag.

Pension

Är du anställd så har du en arbetsgivare som ser till att tjänstepensionen betalas in för dig tillsammans med din lön. Som egenföretagare är det däremot du själv som ansvarar för att pensionen ska tjänas in. Det kan vara lite knepigt då det i enskild firma är företagets vinst som är pensionsgrundande. Den skatt du betalar in i form av egenavgifter består till viss del av en ålderspensionsavgift, vilket är en allmän pensionsavgift som fungerar på samma sätt som om du vore anställd.

Utöver detta är det bra att göra eget sparande till pensionen för att du ska få ut en pension likvärdig den du hade haft som anställd. Som enskild näringsidkare har du rätt att göra avdrag för pensionssparande på upp till 35% av företagets inkomst. Vad du däremot behöver tänka på är att ju mer avdrag du gör för det egna sparande, desto mindre blir andelen av den allmänna pensionen i egenavgifterna som du betalar in till Skatteverket.

Balansen mellan jobb och privatliv

Att upprätthålla en bra balans mellan jobb och privatliv när du driver eget företag är inte alltid det lättaste. Eftersom det troligtvis är du själv som kommer bestämma dina arbetstider, kan det vara bra att sätta upp rutiner. Det är inte självklart att vanliga kontorstider passar bäst. Kanske är det andra timmar på dygnet som du känner dig som mest produktiv och kan få ihop jobbet med övriga livet?

Få betalt enklare

Som egenföretagare är det du som har yttersta ansvaret över din inkomst, vilket också gör det avgörande att få betalt i tid. Det finns några saker du kan göra för att undvika sena betalningar från dina kunder.

Se till att skicka professionella och spårbara fakturor där du kan vara trygg med att din kund har tagit emot fakturan. Fakturering ingår helt kostnadsfritt när du köper Premium eller Premium Plus. Då får du bekräftelse på att fakturan levererats till kunden och om du vill kan du även sälja dina fakturor och få betalt direkt med tjänsten Fakturaköp

Företagskonto eller ej?

I enskild firma finns det inget krav att det ska vara ett företagskonto hos banken eftersom ägaren och företaget är samma person. Det är dock väldigt fördelaktigt att man på något sätt försöker separera ens privata och företagets pengar då det annars blir svårt att synka bokföringen med bankkontot. 

En smidig lösning för dig som driver enskild firma är att skaffa ditt företagskonto, direkt i Bokio!

Med Bokio Företagskonto får du ett bankkonto direkt i Bokio istället för ett separat bankkonto på en bank. Du kan då genomföra alla typer av in-och utbetalningar utan att behöva betala dyra transaktionskostnader till banken. Du får även ett Mastercard debetkort kopplat till ditt företag och i Bokio görs automatisk avprickning av fakturor.

Läs mer om hur du kommer igång med Bokio Företagskonto

 

Bokföring i enskild firma 

Som enskild näringsidkare är du bokföringsskyldig och ska redovisa företagets affärshändelser precis som alla andra företagsformer. De allra flesta enskilda firmor klara sig däremot utan en revisor.

Att helt plötsligt bli tvungen att lära sig bokföring, eller lägga stora kostnader på att ta hjälp, kan bli tufft. Bokföring bör inte ses som något nödvändigt ont, utan den bidrar med insikter till din verksamhet. Genom att visualisera affärshändelser blir det lättare att få en uppfattning om hur det går för företaget under olika perioder under året, vilket kan fungera som underlag för att optimera verksamheten.

Med Bokios bokföringsprogram, får du det du behöver. Med automatisk bokföring, färdiga bokföringsmallar, enkel fakturering och lönehantering kan även du som saknar tidigare erfarenhet klara av att göra företagets redovisning. Att spara både tid och pengar är viktigt som egenföretagare och det hjälper Bokio dig med!

 

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser