Prisbasbelopp

Definition:

Prisbasbeloppet är ett belopp som bestäms årligen baserat på prisutvecklingen i samhället och ligger till grund för beräkningar av belopp inom socialförsäkringen och skattesystemet.

Prisbasbelopp 2024

Prisbasbeloppet för 2024 har fastställts till 57 300 kronor. Detta är en höjning från 2023 års prisbasbeloppet med 4 800 kronor. Den stora höjningen kan förklaras till det höjda konsumentprisindexet i samband med inflationen. 

Vad används prisbasbeloppet till?

Ett prisbasbelopp (pbb), ibland bara kallat basbelopp, är ett belopp som bestäms av regeringen för varje nytt kalenderår. Ett prisbasbelopp är tänkt att alltid ha samma relativa värde och följer därför prisutvecklingen i samhället. Även om prisbasbeloppet varierar i absoluta tal varje år ska det alltså alltid motsvara samma värde.

Vilka skatter och belopp påverkas av prisbasbeloppet?

När prisbasbeloppet förändras får det många ringar på vattnet eftersom alla de belopp och skatter som använder prisbasbeloppet som bas påverkas. Nedan går vi igenom några belopp som du kan komma att påverkas av som företagare.

Grundavdraget

Grundavdraget är ett avdrag som alla lönetagare automatiskt tar del av. Det betyder att en del av din inkomst är skattefri. Grundavdraget är knutet till prisbasbeloppet, vilket gör att en höjning av prisbasbeloppet också innebär ett högre grundavdrag.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Hur mycket ersättning du kan få när du blir sjuk påverkas av hur din inkomst ser ut. Det finns ett inkomsttak för SGI, vilket betyder att din sjukpenning inte kommer fortsätta öka om din inkomst är högre än inkomsttaket. Det är prisbasbeloppet som avgör spannet för lägsta och högsta möjliga SGI.

Högsta möjliga SGI motsvarar 10 prisbasbelopp, 2024 motsvarar det 573 000 kronor.
Lägsta möjliga SGI motsvarar 24 % av prisbasbeloppet, 2023 motsvarar det 13 752 kronor.

Traktamente

När en anställd arbetar från en annan ort eller är på tjänsteresa medför det ofta ökade kostnader. För att kompensera för detta betalas traktamente ut till den anställde. Hur stor ersättning som betalas ut räknas inte ut från fall till fall, utan ett schablonbelopp används. Detta schablonbelopp motsvarar 0,005 prisbasbelopp.

Inventarier

Vilka inventarier som kan dras av som en kostnad på en gång respektive skrivas av under en längre period bestäms bland annat baserat på dess värde. En förbrukningsinventarie har ett begränsat värde, vilket betyder att anskaffningsvärdet (exklusive moms) är mindre än ett halvt prisbasbelopp.

En anläggningstillgång har ett värde som överstiger ett halvt prisbasbelopp och kan därför skrivas av under en längre tidsperiod.

Hur räknas prisbasbeloppet ut?

När prisbasbeloppet fastställs baseras det på från bastalet 36 396 kronor, detta tal låg till grund för prisbasbeloppet 1998. Därefter räknas ett jämförelsetal ut som motsvarar skillnaden i det allmänna prisläget i juni året före prisbasbeloppet ska avse jämfört med prisläget i juni 1997.

För 1997 var konsumentprisindex (KPI) 257,38 och för 2023 var det 405,49. Genom att dividera dessa tal med varandra (405,49 / 257,38) får vi fram jämförelsetalet 1,5755.

För att få fram 2024 års prisbasbelopp multiplicerar vi jämförelsetalet med bastalet: 36 396 x 1,5755 = 57 342. Efter att ha avrundat till närmaste hundratal kan vi konstatera att prisbasbeloppet för 2024 blir 57 300 kronor.

Prisbasbeloppet historik

År Prisbasbelopp 
2023 52 500 kr
2022 48 300 kr
2021 47 600 kr
2020 47 600 kr
2019 46 500 kr
2018 45 500 kr
2017 44 800 kr
2016 44 300 kr
2015 44 500 kr
2014 44 400 kr

 

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.