Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Periodiseringsfond

Så fungerar periodiseringsfonder

Som ny egenföretagare kan det kännas överväldigande med alla nya ekonomiska begrepp och termer. Det finns olika sätt att placera sina pengar för att öka avkastningen och jämna ut resultatet. I den här artikeln lär vi dig hur man ska tänka med periodiseringsfonder.

Periodiseringsfond

Periodiseringsfond är ett sätt att skjuta på delar av den beskattningsbara vinsten i ett företag. Den summa som avsätts i en periodiseringsfond subtraheras från resultatet och på så sätt blir det beskattningsbara underlaget lägre.

Periodiseringsfond främsta syfte är att jämna ut resultat mellan åren och i bästa fall spara pengar genom lägre beskattning. Under ett vinstår kan du göra en avsättning till en periodiseringsfond och under förlustår en återföring av periodiseringsfond för att jämna ut resultatet.

Räkneexempel: Ditt aktiebolag har gått med vinst 1 000 000kr under år 1, och gör en förlust på 250 000 kronor år 2. Under båda åren är bolagsskatten 20 procent.

Under det första året väljer du att sätta av 25% av din vinst, 250 000kr, till en periodiseringsfond där pengarna undviker beskattning. Resterade del av vinsten, 750 000kr, beskattas med 20 procent och du har kvar 600 000kr.

Under det andra året går ditt företag back med 250 000kr, men efter att ha återfört föregående års periodiseringsfond blir resultatet 0 och du betalar ingen bolagsskatt. Sammantaget över de två åren har du gjort en vinst på 600 000kr.

Om vi istället antar att du inte avsatte några pengar till periodiseringsfond det första året hade du haft kvar 800 000kr i bolaget efter att betalat bolagsskatt. Med förlusten under år 2 hade du sammantaget gjort en vinst på 550 000kr under de två åren.

Periodiseringsfond aktiebolag

För dig som driver ett framgångsrikt aktiebolag och ligger nära gränsvärdet för statlig inkomstskatt kan en periodiseringsfond vara ett bra alternativ för att minska ditt resultat. I aktiebolag får du sätta av max 25 procent av vinsten till en periodiseringsfond. 

Schablonintäkt på periodiseringsfonder

Man kan se schablonintäkten som en sorts ränta på de avsatta pengarna. För att räkna ut schablonintäkten så utgår man från statslåneräntan, denna multipliceras med den sammanlagda summan av alla periodiseringsfonder. Om statslåneräntan är 1,5% och du har 200 000 kronor i periodiseringsfonder blir schablonintäckten 3000 kronor (200 000x0,015). Om statslåneräntan är lägre än 0,5% använder man alltid 0,5% som grund för beräkningen.

Benämningen “schablonintäkt” kan få det att framstå som att det är en intäkt för verksamheten, men det handlar alltså om en kostnad för ditt företag. Schablonintäkten betalas in som en skattemässig justering i deklarationen.

Periodiseringsfond enskild firma

Du som driver enskild firma kan sätta av 30 procent av vinsten till en periodiseringsfond. I en enskild näringsverksamhet behöver du inte sätta av pengarna i periodiseringsfonden till något särskilt konto, utan periodiseringsfonden är en ren papperskonstruktion som bara finns i deklarationen.

Hur länge får man ha kvar periodiseringsfonder?

Både enskilda firmor och aktiebolag får spara periodiseringfonder i sex år. Vid det sjätte året efter att pengar satts av till en periodiseringsfond måste kapitalet återföras. För varje år du sätter av till en periodiseringsfond bildas ett ny fond om du driver aktiebolag, vilket betyder att du kan ha igång sex periodiseringsfonder parallellt. I enskild firma är det inget krav på att ha pengarna på särskilda konton.

Se upp för skattesmällen

När man använder sig av periodiseringsfonder är det viktigt att tänka på att man skjuter upp skatten till ett senare tillfälle. Som enskild näringsidkare är periodiseringsfonder bara en justering i deklarationen och inget som syns varken i bokföringen eller på något konto.

Om man har glömt av att man har satt av pengar i en periodiseringsfond (vilket lätt kan hända efter några år) och använder upp pengarna i företaget eller privat hamnar man i en obekväm sits när man helt plötsligt måste återföra x antal tusen som inte finns tillgängliga.

Ett tips är därför att öronmärka en summa pengar motsvarande beloppet som är avsatt i periodiseringsfond så att du enkelt kan “betala” den dagen då de måste återföras.

Periodiseringsfond i samband med pensionen

Att placera pengar i periodiseringsfonder åren innan man går i pension är ett vanligt knep som många rekommenderar. Eftersom du betalar betydligt mindre skatt som pensionär är det fördelaktigt att vänta med att betala skatt på dina inkomster tills att du har fyllt 65 år.

Bokföra periodiseringsfond

Allt du behöver veta om hur man bokför en periodiseringsfond.

Går du i tankar på att starta aktiebolag?

I vår guide får du massa med handfasta tips och trix som underlättar din företagsstart – från hur du skriver en affärsplan till hur mycket lön bör ta ut. Och allt däremellan, helt gratis!

Dina personuppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser