Vad är avdragsgilla och ej avdragsgilla kostnader?

Vad som är avdragsgilla och ej avdragsgilla kostnader är inte helt enkelt att hålla reda på, men vi ska försöka reda ut begreppen så gott vi kan!

Att en kostnad är avdragsgill innebär på det stora hela att du får ta upp kostnaden som en kostnad i din bokföring dvs öka kostnaderna i bolaget, minska vinsten och framförallt minska skatten. Bortsett från några undantag är de mesta avdragsgillt och innefattar alltså de kostnader som reducerar ens skattemässiga resultat. En av de viktigaste grundpelarna för att kostnaden ska vara avdragsgill är att kostnaden ska ha en direkt koppling till bolaget. För att vara helt säker på om din kostnad är avdragsgill eller ej rekommenderar vi er kontakta skatteverket då det är de som kan avgöra vad som gäller i slutändan. Exempel på kostnader som är avdragsgilla är exempelvis kontorsmaterial, serviceavgifter, tjänstebil och tjänsteresor, trängselskatt och företagsförsäkring. 

Ej avdragsgilla kostnader är de kostnader som man inte kan ta med i det skattemässiga resultatet när man gör sin inkomstdeklaration. Kostnaderna måste fortfarande redovisas och det är därför viktigt att man redovisar dem på egna konton, dvs viktigt att alltid ha med "ej avdragsgill". Exempel på kostnader som är ej avdragsgilla, nyregistrering av bolag, privata sjukförsäkringar, medlemsavgifter, böter och tex mat vid representation (detta ändrades i 2017, mindre mat som fika etc kan fortfarande vara avdragsgillt).

Läs gärna mer om detta här