Räntefördelning

Vad är räntefördelning?

Räntefördelning är ett sätt att jämna ut skillnaderna mellan enskilda firmor och aktiebolag. Kortfattat kan man beskriva räntefördelning som ett sätt för enskilda näringsidkare att flytta över inkomster mellan olika inkomstslag för att på så sätt omfattas av en högre eller lägre skatt.

Negativ räntefördelning

När man talar om räntefördelning kan man syfta på både negativ och positiv räntefördelning. Negativ räntefördelning måste du göra om din enskilda näringsverksamhet har ett negativt kapitalunderlag på mer än 50 000 kronor. Vid negativ räntefördelning flyttas kapital från inkomstslaget kapital till inkomstslaget näringsverksamhet. Tanken med detta är att försvåra för enskilda näringsidkare att utnyttja systemet till sin fördel.

Positiv räntefördelning

Det är desto vanligare att prata om positiv räntefördelning. Den är tänkt att gynna personer som driver enskild firma genom att kunna flytta över kapital från inkomstslaget näringsverksamhet till inkomstslaget kapital. Skatten för inkomst av kapital ligger på 30 procent och inkomst av tjänst brukar landa omkring 50 procent. För att kunna göra positiv räntefördelning krävs det att du har ett positivt kapitalunderlag på minst 50 000 kronor.

Kapitalunderlag för räntefördelning

Kapitalunderlaget är det som ligger för grund huruvida du kan göra räntefördelning eller inte. Till skillnad från expansionsfonder där man utgår från kapitalunderlaget precis innan avsättning, utgår man istället från kapitalunderlaget i den enskilda firman vid utgången av det förra räkenskapsåret.

Enkelt beskrivet är kapitalunderlaget för räntefördelning alla firmans intäkter minus kostnader, och vissa fall några justeringar. Om du är nyfiken på exakt vad som ingår i kapitalunderlaget är Skatteverket den bästa källan att besöka.

Fördelningsbelopp

Fördelningsbelopp kallas den summa som du har möjlighet att flytta över mellan inkomstslagen vid räntefördelning. Fördelningsbeloppet utgår från statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret och sedan lägger man på sex procentenheter. Den här procentsatsen multipliceras sedan med det föregående årets kapitalunderlag. För beskattningsåret 2022 är fördelningsbeloppet 6,23 procent.

Exempel: Benny har ett kapitalunderlag på 100 000 som han väljer att göra räntefördelning på. Enligt formeln 50 000x0,0623=6 230kr får vi fram Bennys fördelningsbelopp, alltså det belopp som kommer att beskattas med kapitalinkomstskatt istället för inkomst av näringsverksamhet.

Om statslåneräntan skulle vara mindre än 0 procent blir fördelningsbeloppet per automatik 6 procent.

Sparat fördelningsbelopp

Om du inte utnyttjar hela fördelningsbelopp för ett år kan du räkna med det outnyttjade beloppet till nästa år. Om du till exempel hade ett fördelningsbelopp år 1 på 30 000 kronor men bara utnyttjade 15 000 kronor av dem har du möjlighet att lägga till dessa 15 000 kronor på nästa års kapitalunderlag.

Positiv räntefördelning är inte pensionsgrundande

När du tar ut pengar genom räntefördelning är inkomsten av slaget kapitalinkomst, vilket inte är grundande för pension eller sjukpenning. När du flyttar över pengar från inkomst i näringsverksamhet till inkomst av kapital sparar du pengar genom mindre skatt men å andra sidan är inte inkomsten grundande för olika förmåner. Den här avvägningen kan vara bra att tänka på, särskilt om du planerar att göra räntefördelning med stora summor pengar.