Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Räntefördelning

Vad är räntefördelning? Allt du behöver veta om positiv och negativ räntefördelning i enskild firma!

Räntefördelning är ett sätt för enskilda firmor att omfördela vinst eller förlust från ett inkomstslag till ett annat, för att på så sätt omfattas av en högre eller lägre skatt. Det går att hitta många likheter mellan positiv räntefördelning och utdelning i ett aktiebolag. I den här artikeln går vi igenom vad positiv och negativ räntefördelning innebär.

Så fungerar räntefördelning

Räntefördelning innebär att du räknar ut en ränta på det kapital du har i din enskilda firma. Om du har mycket kapital betyder det att ditt schablonbelopp för räntefördelning blir större. Detta belopp kan du sedan göra avdrag för i ditt företag, samtidigt som du tar upp ränteintäkter som ett annat inkomstslag.

De två inkomstslaget som berörs är kapital och näringsverksamhet. Om du har gjort vinst i din firma så tas din ränteintäkt upp som kapital, och beskattas då lägre än inkomstslaget näringsverksamhet. Detta kallas för positiv räntefördelning.

Om din firma har ett negativt resultat kan du se det som att din firma är skyldig att betala tillbaka ränta. Då ökar du din inkomst i näringsverksamheten samtidigt som kapitalinkomster minskar. Här kan du se det som att räntebeloppet flyttas från näringsinkomst till kapitalinkomst.

Kapitalunderlag för räntefördelning

Kapitalunderlaget är det som ligger för grund huruvida du kan göra räntefördelning eller inte. För att ta reda på ditt kapitalunderlag tittar du på firmans resultat vid utgången av förra räkenskapsåret.

Enkelt beskrivet är kapitalunderlaget för räntefördelning alla firmans intäkter minus kostnader, och vissa fall några justeringar. Om du är nyfiken på exakt vad som ingår i kapitalunderlaget är Skatteverket den bästa källan att besöka. 

Fördelningsbelopp

Fördelningsbelopp kallas den summa som du har möjlighet att flytta över mellan inkomstslagen vid räntefördelning. Fördelningsbeloppet för positiv räntefördelning utgår från statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret och sedan lägger du på sex procentenheter, för negativ räntefördelning lägger du på en procentenhet. Den här procentsatsen multipliceras sedan med det föregående årets kapitalunderlag.

För beskattningsåret 2024 är fördelningsbeloppet 8,62% vid positiv räntefördelning. Vid negativ räntefördelning räknar du med 3,62%.

Det finns ett så kallat "golv" för räntefördelning, vilket gör att procentbeloppen inte kan sjunka under ett visst tal. För positiv räntefördelning är det lägsta möjliga talet 6%, även om statslåneräntan skulle vara -5%. För negativ räntefördelning är det lägsta möjliga talet 1,5%.

Om du känner till reglerna för utdelning i aktiebolag kan du jämföra fördelningsbeloppet vid räntefördelning med gränsbeloppet vid utdelning.

Få stenkoll på alla belopp och procentsatser för det innevarande året!

Sparat fördelningsbelopp

Om du inte utnyttjar hela fördelningsbeloppet för ett år kan du räkna med det outnyttjade beloppet till nästa år. Om du till exempel hade ett fördelningsbelopp år 1 på 60 000 kronor men bara utnyttjade 20 000 kronor av dem har du möjlighet att lägga till de resterande 40 000 kronor på nästa års kapitalunderlag.

Negativ räntefördelning

Om din firma har en förlust på 50 000 kronor eller mer vid slutet av ett räkenskapsår måste du göra negativ räntefördelning, oavsett om du vill det eller inte. När du har räknat ut ditt fördelningsbelopp kommer din inkomst från näringsverksamhet öka – samtidigt som samma belopp minskar din kapitalinkomst.

Tanken med negativ räntefördelning är att det ska bli svårare för enskilda näringsidkare att utnyttja systemet till sin fördel, exempelvis genom att dra på sig privata utgiftsräntor i inkomstslaget näringsverksamhet istället för inkomstslaget kapital.

Exempel på negativ räntefördelning

Benny har inkomst av näringsverksamhet med 100 000 kr och inkomst av kapital med 80 000 kr. Hans verksamhet har ett negativt kapitalunderlag på 300 000 kr.

Benny ska lägga till 2,94% x 300 000 = 8 820 kr, i näringsverksamheten och minska inkomst av kapital med 8 820 kr.

Detta leder till att Bennys inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet blir 108 820kr (100 000 + 8 820) samtidigt kapitalinkomsten minskar till 71 180kr (80 000 – 8 820). 

Positiv räntefördelning

Det är desto vanligare att prata om positiv räntefördelning, vilket kan liknas med att ta utdelning i ett aktiebolag. Det är tänkt att gynna personer som driver en enskild firma genom att kunna flytta över kapital från inkomstslaget näringsverksamhet till inkomstslaget kapital. Skatten för inkomst av kapital ligger på 30% och inkomst av tjänst brukar landa på omkring 50%. För att kunna göra positiv räntefördelning krävs det att du har ett positivt kapitalunderlag om minst 50 000 kronor.

Exempel på positiv räntefördelning

Benny har ett kapitalunderlag på 100 000 kr som han väljer att göra positiv räntefördelning på. Enligt beräkningen 100 000 x 0,0794 får vi fram att Bennys fördelningsbelopp är 7 940 kronor, alltså det belopp som kommer att beskattas med kapitalinkomstskatt istället för inkomst av näringsverksamhet.

Räntefördelning görs i deklarationen

Räntefördelning är en typ av bokslutsdisposition, vilket betyder att det är en händelse i ditt företags bokslut och deklaration. Det är alltså ingen affärshändelse som ska föras in i den löpande bokföringen.

Räntefördelning är inte pensionsgrundande

När du tar ut pengar genom räntefördelning är inkomsten av slaget kapitalinkomst, vilket inte är grundande för pension eller sjukpenning. När du flyttar över pengar från inkomst i näringsverksamhet till inkomst av kapital sparar du pengar genom mindre skatt, men å andra sidan är inte inkomsten grundande för olika förmåner. Den här avvägningen kan vara bra att tänka på, särskilt om du planerar att göra räntefördelning med stora summor pengar.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser