Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Vad är en expansionsfond?

Vad är en expansionsfond?

Expansionsfond är ett sätt att jämna ut de skattemässiga skillnader som finns mellan aktiebolag och enskild firma. Expansionsfond möjliggör för enskilda näringsidkare att behålla kvar kapital i firman utan att behöva betala skatt på pengarna. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om expansionsfonder.

Expansionsfond

När man driver aktiebolag finns det många olika sätt att placera sina pengar för att maximera sin vinst. Som ägare av enskild firma är möjligheterna mer begränsade, men expansionsfond är ett sätt som ökar möjligheterna för enskilda näringsidkare att kunna maximera sina vinster genom att sprida ut vinsten över flera år. Expansionsfond finns alltså bara för enskild firma.

Syftet med en expansionsfond är att kunna återinvestera vinster i den enskilda firman utan beskattning istället för att behöva plocka ut pengarna. Eftersom allt ditt överskott i din enskilda firma räknas som inkomst av tjänst i skattepliktig mening, går det inte att låta pengar ligga kvar i firman utan att de beskattas. Detta problemet löser alltså en expansionsfond.

Expansionsfond skatt

I vanliga fall beskattas man med ungefär 50 procent av vinsten i enskild firma. När pengar placeras i expansionsfonder betalar man inte skatt av inkomstslaget näringsverksamhet utan pengarna omfattas istället av bolagsskatten som ligger på 20,6 procent.

När man sätter av pengar till expansionsfond är bolagsskatten tillfällig, det betyder att du får tillbaka skatten när du återför pengarna igen. Det är med andra ord ingen större nytta i att bry sig för mycket om expansionsfondsskatten eftersom du alltid får tillbaka samma belopp som du har satt in.

Exempel: Bokio-Benny har en inkomst från sin näringsverksamhet på 300 000 kronor. Han väljer att sätta av 100 000 kronor till expansionsfond och hans beskattningsbara inkomst minskar till 200 000 kronor.

I expansionsfonden ligger 125 944 kronor eftersom expansionsfondskatten har adderats till Bennys 100 000kr (100 000/0,7960=125 944).

När Benny ett år senare väljer att återföra expansionsfonden till verksamheten får han tillbaka 100 000 kronor, och den tillfälliga skatten har betalats "tillbaka".

Läs mer om skatter för enskild firma.

Hur mycket får man sätta in i expansionsfond?

Maxgränsen för hur mycket pengar du får ha i expansionsfonder är 125,94 procent av ditt kapitalunderlag, det vill säga hur mycket kapital du har i verksamheten innan du sätter av till expansionsfond. 125,94 procent motsvarar kapitalunderlaget plus expansionsfondskatten på 20,6 procent (se exemplet ovan). Det finns alltså ingen fast gräns som gäller alla verksamheter, utan för att ta reda på din maxgräns behöver du räkna ut ditt kapitalunderlag varje år.

Behöver en expansionsfond bokföras?

Det kan tyckas märkligt att man kan sätta av 125,94 procent av sitt kapitalunderlag till expansionsfond, alltså mer pengar än man har att tillgå. Men eftersom avsättning till expansionsfond endast är ett avdrag i deklarationen är expansionsfondsskatten mer en siffra på ett papper än faktiska pengar som kan användas. Avsättning och återföring av expansionsfond är alltså inget som ska bokföras utan redovisas endast i deklarationen.

Återföring av expansionsfond

Till skillnad från periodiseringsfond så finns det ingen tidsgräns för hur länge du kan ha pengar i en expansionsfond. När du återför pengar från expansionsfond räknas de som vinst i näringsverksamheten och du får tillbaka den expansionsfondsskatten som du betalade vid avsättning.

Pengarna från expansionsfonden påverkar ditt resultat och beskattas därefter likadant som din övriga vinst, om du har gått med negativt resultat ett år kan du återföra pengar från expansionsfonden för att kvitta resultatet. Genom att återföra pengar från expansionsfonden ett år när du har negativt resultat behöver du inte betala någon skatt på pengarna.

Viktigt att hålla koll på expansionsfonderna

När man använder sig av expansionsfonden är det viktigt att hålla tungan rätt i mun. Eftersom man inte flyttar över pengarna på något särskilt konto – utan endast justerar i deklarationen, kan det vara lätt att glömma av att man har pengar i expansionsfonder. Om du har använt pengarna till att annat blir du sedan “skyldig” dig själv pengar när du ska återföra expansionsfonden.

Låt säga att Benny har använt 30 000 kronor till att köpa ny utrustning till sin enskilda firma. Dessa 30 000 kronor kom från en expansionsfond för tre år sedan som Benny hade glömt av. När Benny håller på att lägga ner sin enskilda firma märker han att han måste återföra 30 000 kronor, men dessa är alltså redan förbrukade på utrustning till företaget. Lyckligtvis har Bennys firma gått bra så han har inga problem med att betala utgiften.

De 30 000 kronorna återförs och genomgår den sedvanliga beskattningen för inkomst av näringsverksamhet på ungefär 50 procent och Benny får ut omkring halva beloppet som uttag.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser