Grundavdrag

Definition:

Grundavdraget är ett avdrag som dras av från en persons förvärvsinkomst.

Vad är syftet med grundavdraget?

Grundavdraget är som konstaterat ett avdrag som minskar den beskattningsbara inkomsten. Det gör, tillsammans med andra avdrag, att inte hela din inkomst beskattas. Det spelar ingen roll om inkomsten kommer från en anställning, en näringsverksamhet eller pensionen.

I praktiken kan man se grundavdraget som den lägsta gräns för när man behöver betala skatt. Om någon tjänar mindre pengar än grundavdragets storlek, så täcker grundavdraget hela den beskattningsbara inkomsten och du behöver alltså inte betala någon skatt alls.

Hur stort är grundavdraget?

Grundavdragets storlek varierar från år till år och beroende hur stor någons inkomst är. Grundavdraget är kopplat till prisbasbeloppet, vilket gör att grundavdraget är större när prisbasbeloppet ökar (exempelvis när det är inflation).

För inkomståret 2024 är grundavdraget:

  • 24 300kr för låga inkomster
  • 44 200kr som högst
  • 16 800kr som lägst vid höga inkomster

Grundavdraget är ett sätt att jämna ut beskattningen så att de som har en låg inkomst får ett högre avdrag relativt till sin inkomst, medan höginkomsttagare får ett väldigt lågt grundavdrag i förhållande till sin inkomst.

Få koll på fler belopp som kan vara användbara för dig som företagare. 

Pensionärer får förhöjt grundavdrag

Personer som har fyllt 66 år vid inkomstårets ingång omfattas av ett förhöjt grundavdrag. Detta sker automatiskt och är inget som behöver begäras. Det förhöjda grundavdraget syftar till att göra pensionärernas ekonomiska situation bättre.

För inkomståret 2024 är det förhöjda grundavdraget:

  • 63 600 kr för låga inkomster
  • 149 400 kr som högst
  • 16 800 kr som lägst vid höga inkomster

Får alla grundavdraget?

Alla som har bott i Sverige under hela inkomståret får automatisk grundavdraget draget från sin inkomst. För de som har deklarerat mer än 90 procent av sin inkomst i Sverige får också ta del av hela grundavdraget.

För någon har deklarerat mindre än 90 procent av sin inkomst i Sverige får istället ett reducerat grundavdrag. Om man inte har bott i Sverige under hela inkomståret behöver man själv begära grundavdraget i din deklaration, vilket görs under “övriga upplysningar”.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.