Grundavdrag

Definition:

Grundavdraget är ett avdrag som dras av från en persons beskattningsbara förvärvsinkomst.

Vad är syftet med grundavdraget?

Grundavdraget är som konstaterat ett avdrag som minskar den beskattningsbara inkomsten. Det gör, tillsammans med andra avdrag, att inte hela din inkomst beskattas. Det spelar ingen roll om inkomsten kommer från en anställning, en näringsverksamhet eller pensionen.

I praktiken kan man se grundavdraget som den lägsta gräns för när man behöver betala skatt. Om någon tjänar mindre pengar än grundavdragets storlek, så täcker grundavdraget hela den beskattningsbara inkomsten och du behöver alltså inte betala någon skatt alls.

Hur stort är grundavdraget?

Grundavdragets storlek varierar från år till år och beroende hur stor någons inkomst är. Grundavdraget är kopplat till prisbasbeloppet, vilket gör att grundavdraget är större när prisbasbeloppet ökar (exempelvis när det är inflation).

För inkomståret 2023 är grundavdraget:

  • 22 200kr för låga inkomster
  • 40 500kr som högst
  • 15 400kr som lägst vid höga inkomster.

Grundavdraget är ett sätt att jämna ut beskattningen så att de som har en låg inkomst får ett högre avdrag relativt till sin inkomst, medan höginkomsttagare får ett väldigt lågt grundavdrag i förhållande till sin inkomst.

Får alla grundavdraget?

Alla som har bott i Sverige under hela inkomståret får automatisk grundavdraget draget från sin inkomst. För de som har deklarerat mer än 90 procent av sin inkomst i Sverige får också ta del av hela grundavdraget.

För någon har deklarerat mindre än 90 procent av sin inkomst i Sverige får istället ett reducerat grundavdrag. Om man inte har bott i Sverige under hela inkomståret behöver man själv begära grundavdraget i din deklaration, vilket görs under “övriga upplysningar”.

Grundavdrag pension

Personer som har fyllt 65 år vid inkomstårets ingång omfattas av ett förhöjt grundavdrag. Detta sker automatiskt och är inget som behöver begäras. Det förhöjda grundavdraget syftar till att göra pensionärernas ekonomiska situation bättre. Som jämförelse är det förhöjda grundavdraget 53 700 kronor för låga inkomster och som mest 117 500 kronor, alltså en stor ökning jämfört med personer under 65 år.

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?