Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Vad är preliminärskatt?

Vad är preliminärskatt?

Alla företag och privatpersoner betalar skatt på sina inkomster. Exakt hur mycket du ska betala i skatt räknas ut av Skatteverket efter att du har lämnat in din deklaration. För att dela upp din skatt under årets gång betalar du preliminär skatt varje månad.

Preliminär inkomstdeklaration

Hur mycket skatt ditt företag ska betala grundar sig dels på hur stor företagets vinst är, och dels vilken företagsform det rör sig om. För att Skatteverket ska veta hur mycket skatt just ditt företag ska betala i preliminär skatt lämnar du in en preliminär inkomstdeklaration. I den preliminära inkomstdeklarationen uppskattar du hur stor företagets vinst kommer bli under det kommande året.

Att veta hur mycket pengar ditt företag kommer generera på förhand kan vara svårt. Att utgå från din budget är ett bra tips som kan ge en bra fingervisning om dina uppskattade inkomster. Om du precis har startat företag får du helt enkelt göra en så rimlig uppskattning som du kan.

Ändra din debiterade preliminärskatt vid behov

Den debiterade preliminärskatten är den skatt som betalas in varje månad under årets gång, till skillnad från den slutgiltiga skatten som fastställs när deklarationen är inskickad. För att säkerställa att du inte betalar för mycket eller lite debiterad preliminärskatt, går det att justera din preliminära inkomstdeklaration även efter att den är inskickad.

I takt med att du får en bättre överblick över företagets ekonomi kan du justera siffrorna så att de överensstämmer bättre med verkligheten. Du kan ändra i den preliminära inkomstdeklarationen flera gånger.

Preliminärskatt i enskild firma

Att betala preliminärskatt i enskild firma är inte särskilt krångligt. I en enskild firma kan allt ditt överskott från verksamheten betraktas som lön, och det är den summan som skatten beräknas utifrån. Efter att ha angett ett belopp i din preliminära inkomstdeklaration kommer en tolftedel av det angivna beloppet att betalas i skatt varje månad. I skatten ingår bland annat egenavgifter, kommunal skatt med mera.

Preliminärskatt i aktiebolag

Som ägare av ett aktiebolag är det du själv som bestämmer din lön. Till skillnad från enskild firma blir inte allt överskott i företaget din lön, utan du kan välja om du vill ta ut all vinst i form av lön eller om du vill spara pengar i verksamheten för att exempelvis öka likviditeten eller ha möjlighet att ta utdelning

I din preliminära inkomstdeklaration anger du alltså en uppskattning av hur mycket vinst ditt aktiebolag kommer generera och därefter räknar Skatteverket ut hur mycket debiterad preliminärskatt du ska betala.

Preliminär skatt för anställda

Som anställd i ett företag betalar du också debiterad preliminärskatt. Som anställd är det dock din arbetsgivare som drar av den preliminära skatten från din bruttolön och inget som du själv behöver lägga energi på.

Vad händer om man inte betalar preliminärskatten?

Om du inte betalar preliminärskatten kan det medföra att du får ett underskott på ditt skattekonto och även en kostnadsränta. I vissa fall tar Kronofogden över skulden och ser till att den blir betald. Skatteverket kan även välja att återkalla din F-skatt, vilket starkt begränsar dina möjligheter att bedriva fortsatt näringsverksamhet.

Skatteåterbäring och restskatt

Det är väldigt svårt att uppskatta precis hur mycket du kommer tjäna in förväg. Ofta skiljer det några tusenlappar mellan den preliminärt debiterade skatten och den slutgiltiga skatten. Detta löses genom att du antingen betalar eller får tillbaka mellanskillnaden.

  • Om du har angett ett större belopp i din preliminära inkomstdeklaration än vad du till slut tjänade så kommer du få tillbaka pengar i form av skatteåterbäring. Vilket datum du får skatteåterbäring beror på när du lämnade in din deklaration. Om du lämnade in deklarationen före 30 mars får du skatteåterbäring mellan 5-8 april. Annars kommer pengarna in på kontot 8-10 juni.

  • Om du har angett ett mindre belopp i din preliminära inkomstdeklaration än vad du till slut tjänade så kommer du betala tillbaka pengar till Skatteverket i form av restskatt (även kallat kvarskatt). Många är intresserade av att veta "när man får tillbaka på skatten", alltså när restskatten ska betalas, och detta är något som framgår i slutskattebeskedet. Vanligtvis kan man säga att du har 90 dagar på dig att betala restskatten efter att du har mottagit slutskattebeskedet.

 

Bokför inbetalning av preliminärskatt

Glöm inte att du behöver bokföra dina betalningar av preliminärskatten.

Vill du ha tips för att starta aktiebolag?

I vår guide får du massa med handfasta tips och trix som underlättar din företagsstart – från hur du skriver en affärsplan till hur mycket lön bör ta ut. Och allt däremellan, helt gratis!

Dina personuppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Vanliga frågor om preliminärskatt

Vad är preliminärskatt?

Preliminärskatt betalas in till Skatteverket varje månad och ska i allra största mån överensstämma med den slutliga skatten. Preliminärskatt betalas av både företag och privatpersoner.

Vad är en preliminär inkomstdeklaration?

En preliminär inkomstdeklaration är ett dokument som skickas in till Skatteverket där du uppskattar din inkomst för året. Den preliminära inkomstdeklarationen ligger till grund för preliminärskatten.

Hur beräknas preliminärskatt?

Du själv uppger i din uppskattade inkomst i din preliminära inkomstdeklaration. Du betalar in en tolftedel av den summan i preliminärskatt varje månad. Om du inte lämnar in en preliminär inkomstdeklaration beräknar Skatteverket ut din preliminärskatt utifrån en schablon.

Vem betalar preliminärskatt?

Både företag och privatpersoner som har en inkomst betalar preliminärskatt.

Varför betalar man preliminärskatt?

För att undvika en stor skatteinbetalning i slutet av varje år delar man upp skatten till mindre delar varje månad under årets gång.

Hur ändrar man debiterad preliminärskatt?

Du kan ändra din debiterade preliminärskatt genom att lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser