Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Statlig inkomstskatt

Statlig inkomstskatt 2024 - fryst skiktgräns för statlig skatt

Regeringen har meddelat att gränsen för att börja betala statlig skatt ligger kvar på samma nivå som inkomståret 2023. Varför har det här beslutet tagits, hur påverkar det företagare och när måste man betala statlig inkomstskatt 2024? Läs artikeln för att få alla svar!

Varför har regeringen valt att frysa skiktgränsen för statlig skatt?

Skiktgränsen för att betala statlig inkomstskatt brukar höjas för varje år som går, för att taket ska vara relativt till den allmänna prisutvecklingen i samhället. Vanligtvis räknas gränsen upp med konsumentprisindex (KPI) + 2 procentenheter.

Men eftersom KPI har ökat så pass mycket den senaste tiden, samtidigt som lönerna inte har utvecklats i samma takt, hade den ordinarie uppräkningen i praktiken gjort att skiktgränsen hade blivit oproportionerligt hög. Med andra ord hade väldigt få tjänat tillräckligt mycket för att betala statlig inkomstskatt.

Detta hade medfört ett stort bortfall av skatt till staten, samtidigt som höginkomsttagare hade fått skattelättnader. Enligt siffror från Swedbank kan antalet inkomsttagare halveras inom två år om brytpunkten fortsätter räknas upp i normal takt.

Gräns för statlig skatt 2024

Skiktgränsen för att betala statlig inkomstskatt ligger alltså kvar på samma nivå som den gjorde 2023. Du betalar statlig skatt när din beskattningsbara inkomst överstiger 598 500 kronor. Det betyder att din egentliga inkomst är snäppet högre, eftersom grundavdraget har dragits bort från din fastställda inkomst.

Brytpunkten

För att underlätta beräkningen av inkomst kan du därför inkludera grundavdraget till din inkomst. Eftersom grundavdraget är olika stort för pensionärer och personer under 66 år finns det två olika brytpunkter.

Du som inte har fyllt 66 år vid årets ingång kan tjäna 615 300 kronor (598 500 + grundavdraget) innan du behöver betala statlig inkomstskatt. Detta innebär att du kan ha en månadslön på 51 275 kronor innan du omfattas av den statliga skatten.

Du som har fyllt 66 år vid årets ingång kan tjäna 697 300 kronor (598 500 + grundavdraget) innan du behöver betala statlig inkomstskatt. Detta innebär att du kan ha en månadslön på 58 108 kronor innan du omfattas av den statliga skatten.

Hur påverkar den frysta skiktgränsen egenföretagare?

Att regeringen väljer att behålla samma skiktgräns som 2023 påverkar främst de som tjänar omkring brytpunkten eller över den. För dig som hade planerat att öka din lön kan det nu vara värt att ta den tanken ett extra varv.

För dig som tjänar en bra bit över skiktgränsen hade en ökning av gränsen gjort att några extra tusenlappar inte hade berörts av den statliga skatten. För aktiebolag är det enkelt att undvika den statliga inkomstskatten genom att ta ut resterande belopp, som överstiger skiktgränsen, som utdelning.

Vad hade skiktgränsen blivit om inte regeringen hade fryst den?

Om regelverket hade följts som vanligt hade skiktgränsen blivit 666 200 kronor, brytpunkten hade blivit 649 400 kronor.

Löneväxling kan vara ett alternativ

Vissa företag erbjuder löneväxling till sina anställda, kortfattat innebär det att du byter ut en del av din lön mot en förmån. Det är vanligt att byta ut en del av lönen mot ökad pension. Om du går över gränsen för att betala statlig inkomstskatt kan det därför vara ett bra alternativ att gå ner lite i lön för att undvika stor skatteökning – och samtidigt öka sin pension.

Det kan dock vara bra att vara medveten om att inte endast motivera en löneväxling på skiktgränsen, utan även taket på allmän pension. Den maximala gränsen för allmän pension är 8,07 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön om drygt 51 000 kronor under inkomståret 2024. Om du väljer att löneväxla när du ligger under maxtaket riskerar du att minska din allmänna pension istället.

Undvik statlig skatt genom att ta utdelning

För dig som driver aktiebolag finns det alltid möjlighet att ta ut delar av din inkomst i form av utdelning. När din inkomst från aktiebolaget överstiger skiktgränsen kan det vara bra att överväga utdelning. Det kan vara bra att nämna att om du tar ut den största delen av vinsten som utdelning riskerar du att inte maximera din sjukpenning, föräldrapenning eller pension. Om du däremot maximerar din SGI är det ofta en god idé att ta utdelning.

Bra att veta om den statliga skatten

Det är bara den delen av inkomsten som överstiger skiktgränsen som omfattas av den statliga inkomstskatten på 20 procent. De pengar som är under skiktgränsen blir föremål för samma beskattning som vanligt.

Låt säga att du är 40 år och har en årsinkomst på 623 900 kronor. Eftersom skiktgränsen är 613 900 kronor, blir det bara 10 000 kronor som beskattas som statlig skatt. Dessa 10 000 kronor beskattas med både kommunalskatten som ligger omkring 30 procent, och även den statliga skatten på 20 procent. Sammanlagt försvinner ungefär hälften av den överskjutande inkomsten i skatt.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser