Kom igång med bokföringen i Bokio

Bokio är skapat för att du ska kunna göra din bokföring helt själv, på ett snabbt, enkelt och automatiserat sätt! Från att ladda upp underlag och bokföra ett verifikat till att göra bokslut och deklarera. Vi bryter här ner hela processen i fem enkla steg. 

Fem förenklade steg hur du gör din bokföring i Bokio

När du väl kommit igång med bokföringen, kan det vara bra att försöka skapa sig en rutin och bestämma vad du ska göra dagligen, per vecka och månad.

 

Steg 1 - Ladda upp och bokför underlag

Från knappen Ladda upp som du alltid hittar högst upp i vänstermenyn, kan du ladda upp material till din bokföring (alternativt bokföra utan kvitto). Använder du Bokios mobilapp kan du enkelt använda mobilkameran för att fota ditt kvitto, vart du än är.

Sök enkelt efter det du vill bokföra och välj en bokföringsmall som passar. Du slipper fundera över bokföringskonton, debet eller kredit. Momsen beräknas automatiskt.

Har du exempelvis köpt en dator så kan du söka på "dator" och Bokio föreslår en mall för bokföring av detta. Systemet läser av bilden eller filen och kan ta fram både summa och datum.

Läs mer

 

Steg 2 - Följ upp och hantera händelser ifrån Saker att göra

På sidan Att göra som du hittar under Saker att göra kan du hantera det mesta. Har du skapat en kundfaktura i Bokio kan du pricka av den som betald härifrån. På en sparad leverantörsfaktura kan du se hur långt det är kvar till förfallodatum då den ska vara betald. Här samlas också allt material som du eller dina anställda har laddat upp till Bokio.

Om du gör din bokföring löpande är denna sida ett bra sätt att få en överblick över vad som behöver göras. Det är en god idé att försöka skapa sig en rutin när det kommer till bokföring. Se tips här på hur du kan gå tillväga!

Saker att göra

Under Saker att göra hittar du även Viktiga datum. Den hjälper dig att hålla reda på aktiviteter som du måste slutföra på ett visst datum. Datumen du ser beror på företagets inställningar i Bokio och utgår från Skatteverkets viktiga datum då exempelvis moms ska redovisas, arbetsgivaravgift och skatt ska betalas osv. Du markerar själv när en händelse är gjord. Du kan också markera en rad som "Pågående". Då visas en klockikon på raden. De datum som inte är relevanta för dig kan du välja att dölja.

Viktiga datum

 Läs mer

 

Steg 3 - Stäm av bokföringen mot bank- och skattekonto

Ett väldigt bra sätt att se över och kontrollera bokföringen är genom att göra en bankavstämning. Stämmer summan på företagskontot i bokföringen överens med saldot på banken så ska det mycket till att bokföringen inte skulle stämma. Det här ska även göras för skattekontot om du har ett AB.

Du kan kontrollera att alla bankhändelser bokförs genom att importera dem via funktionen Bankimport. Transaktionerna hamnar på sidan Transaktioner att bokföra där du enkelt kan pricka av och bokföra nya verifikat eller synka till redan bokförda affärshändelser. Skulle saldot i bokföringen fortfarande inte stämma överens med saldot på banken, kan det bero på något av följande:

  • Du har inte importerat och bokfört samtliga transaktioner från banken
  • Ingående balans på kontot i bokföringen stämmer inte
  • Något är bokfört felaktigt

Läs mer här om hur du gör en bankavstämning

Automatiskt avstämning med Bokio Företagskonto

Vill du att bankavstämningen ska bli ännu enklare? Bokio Företagskonto ger dig möjligheten att ha ditt företagskonto inne i Bokio istället för ett separat bankkonto på en bank. Detta innebär att du kan både automatisera och effektivisera din verksamhet! För dig som enskild näringsidkare innebär detta att du på ett enkelt och smidigt sätt kan skaffa ett konto som enbart är ämnat åt företaget.

Tjänsten, som du kan aktivera gratis i Bokio, är utformad för att göra det så enkelt som möjligt för dig som företagare att sköta alla dina finansiella åtaganden på ett och samma ställe – i Bokio. På sidan Transaktioner att bokföra i vänstermenyn kan du bokföra transaktioner på ditt Bokio Företagskonto. Har du gjort en betalning med ditt betalkort så kommer transaktionen upp direkt på ditt Bokio-konto.

 

Läs mer om Bokio Företagskonto

 

Steg 4 - Gör momsrapporten

Bolag som gör avdrag för moms med jämna mellanrum ska deklarera detta till Skatteverket. Detta kan vara månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Momsdeklarationen innehåller bland annat information om hur mycket moms du har betalat till leverantörer när du har köpt saker plus hur mycket moms dina kunder har betalat till dig. Slår vi ihop dessa två summor får vi hur mycket du ska betala till eller få tillbaka av Skatteverket.

När du bokför med Bokios färdiga mallar beräknas moms automatiskt (om det inte är momsfria varor eller tjänster såklart). Momsrapporten genereras sedan automatiskt utifrån det du bokför och vid periodens slut är det dags att spara och skicka in rapporten. Du hittar den i vänstermenyn under Rapporter.

Granska momsrapporten, stäng perioden och rapportera till Skatteverket

När momsrapporten sparas så bokförs ett verifikat där total in- och utgående moms redovisas. Du kommer då antingen ha en momsskuld (bokförs på konto 2650) eller en momsfordran (bokförs på konto 1650). Detta redovisar du till Skatteverket och därefter ska en in- eller utbetalning ske. När det är gjort kan du använda Bokios bokföringsmallas för att bokföra in- och utbetalning av moms.

Läs mer

 

Steg 5 - Gör bokslut och deklarera

I Bokio har du möjlighet att göra ditt bokslut helt själv. Beroende på vilken företagstyp du har så ska bolagets bokslut redovisas på olika sätt i form av deklaration och årsredovisning. Välj om du vill göra ditt bokslut helt själv, bjuda in din redovisningskonsult till ditt företag i Bokio eller ta hjälp av en redovisningskonsult direkt i Bokio!

Enskilda firmor redovisar bokslutet i form av en NE-bilaga, även kallat förenklat bokslut. NE-bilagan (inkomstdeklaration 1) hör ihop med den privata deklarationen och gör du ditt bokslut i Bokio så får du automatiskt fram din NE-bilaga, helt gratis.

Har du ett aktiebolag kan du med vår tjänst Digital årsredovisning göra bokslutet själv och för en engångskostnad får du fram din årsredovisning, inkomstdeklaration 2 i pappersformat eller SRU-filer, skatteberäkning samt bolagsstämmoprotokoll. Du kan sedan signera och skicka årsredovisningen till Bolagsverket, direkt från Bokio. Den här tjänsten gäller endast för företag som ska göra årsredovisning enligt K2-uppställningen. Du kan också ta hjälp av en redovisningskonsult.

Det som är mest tidskrävande det kommer till bokslut är egentligen att kontrollera och se till att du har bokfört allt för perioden. När du gör bokslut i Bokio går vi noga igenom steg för steg och hjälper dig att checka av allt.

Bokslut i Bokio

 

Läs mer