Hur fungerar manuell bankimport?

Med Bokios manuella bankimport loggar du in på din internetbank, tar en kopia på ditt kontoutdrag och klistrar in i Bokio. Vi låter sedan datorn analysera det åt dig och läsa ut datum och summor. Du kontrollerar sedan som vanligt och godkänner för att bokföra de olika händelserna. Du som använder fakturametoden kan dessutom ställa in fakturadatum på de fakturor du betalt så att även detta kommer in på rätt sätt.

Vill du få automatisk bankimport? Du som har prisplanen Premium eller Premium Plus kan koppla din bank till Bokio och på så sätt få tillgång till automatisk bankimport. Transaktioner hämtas automatiskt dagligen från din bank och du slipper alltså det manuella flödet med klipp och klistra. Läs mer om automatisk bankimport.

 

Så här gör du

1. Kopiera från banken

Logga in på din internetbank och kopiera de rader du vill importera till Bokio. Ctrl+C på PC och ⌘+C på Mac. För att rader och kolumner ska kunna läsas av i Bokio kan det ibland krävas att man först klistrar in utdraget i tex Excel för att justera och rätta till tabellen. Att kopiera direkt från en PDF-fil brukar vara svårt för systemet att läsa av. Tänk på följande:

  1. Datumformatet måste vara ÅÅÅÅ-MM-DD (ÅÅ-MM-DD fungerar ej)
  2. Alla rader måste vara ifyllda. Kolumnen för "Meddelanden" finns ofta inte med på alla kontorader. Detta går att lösa genom att till exempel fylla i med ett bindestreck.
  3. Avgränsare för tusental får inte vara aktiverat

 

2. Klistra in i Bokio

Du når bankimporten på samma sätt som när du ska bokföra. Bredvid knappen Ladda upp längst upp i vänstermenyn kan du klicka på pilen och därefter Importera från bank.

Du kan också gå in under Bank → Transaktioner att bokföra & klicka på flervalsikonen uppe till höger. 

importera_manuellt

Välj därefter vilket konto importen gäller, tex Företagskonto (1930) eller Plusgiro (1920). Det konto du väljer här kommer bli det konto bankraden sedan bokförs på.

Klistra in raderna (Ctrl+V på PC och ⌘+V på Mac) och klicka på Nästa. Är det så att Bokio inte kan läsa tabellen kommer vi varna för det här.

Klistra in från bank

Här finns även ett exempel som visar hur formatet på utdraget bör vara. Klicka på Titta på ett exempel. Skulle Bokio inte kunna läsa in raderna finns det några åtgärder du kan göra. Vi brukar rekommendera att man först klistrar in i Excel för att justera eventuella ojämna kolumner. Därefter brukar det gå bra att lägga in i Bokio. Om det mot förmodan ändå inte skulle gå så hjälper vi dig.

3. Checka av kolumner

Se över så att kolumnerna stämmer överens med rubrikerna "Datum", "Meddelande" och "Belopp". Gör det inte det kan du redigera detta och välja att ignorera en kolumn. Välj i så fall Nej, ändra kolumner.

Kontrollera kolumner

Justera genom att ändra i respektive kolumn. När du är klar klicka på Använd nya kolumner.

Justera kolumner

För att importera bankraderna klickar du på Ja, importera.

Bankraderna har lagts till

Går du till Visa konto så kan du se de importerade bankraderna (samt historik på tidigare importerade bankrader på det kontot)

Importerade bankrader

Nästa steg är att matcha bankraderna mot befintliga verifikat eller sparade kund- och leverantörsfakturor. Läs mer här om automatisk matchning av kontoutdrag.

Läs mer