Att göra - Nu

Under Att göra - Nu kan du bland annat: 

  • Godkänna momsrapporter
  • Bokföra banktransaktioner 
  • Bokföra uppladdat underlag
  • Se fakturor du ska få betalt för
  • Se leverantörsfakturor som ska betalas 


Beroende på ditt företag och dess aktivitet i Bokio, exempelvis planerade utbetalningar om utlägg gjorts eller aktivering av företagskonto om det påbörjats, så kommer din Att göra innehålla olika flikar.

Flikarna i listan är i default-läget alltid öppna men du kan stänga och öppna dem som du vill för att se vad som behöver göras i respektive kategori, exempelvis registrera betalningar och bokföra. Genom att hovra musen över raderna i Att göra får man se sina valmöjligheter på knapparna som dyker upp. Har du Bokio Företagskonto kan du lägga till betalningar och betala direkt från din Att göra.  

Att göra - Nu startsida

Godkänn

Här ser du de momsrapporter som behöver stängas och redovisas. Du kan enkelt klicka dig in direkt till den rapport du vill hantera och stänga för att ta fram momsdeklarationen till Skatteverket och stänga perioden. Läs mer om momsrapporten i Bokio

Att göra- Nu, godkänn

Bokför banktransaktioner

Här kan du med företagskonto se de transaktioner (exempelvis inköp med ditt Bokiokort) som är redo att bokföras. Använder du den manuella bankimporten så kommer även transaktionerna från den upp här.

Att göra - Nu, bokför banktransaktion

Bokför uppladdade underlag

Här ser du allt uppladdat material som ännu inte blivit bokfört. Detta inkluderar även anställdas utlägg. Om du har Bokio Företagskonto och har laddat upp en leverantörsfaktura så kan du klicka på att lägga till betalningen direkt härifrån. Läs mer om hur du betalar leverantörsfakturor med Bokio Företagskonto. Är underlaget ej en leverantörsfaktura, exempelvis ett kvitto eller en anställds utlägg, så kommer du kunna klicka dig vidare för att bokföra underlaget. 

Att göra - Nu, Bokför uppladdat underlag "Lägg till betalning"

Att få betalt för

Här ser du dina kundfakturor som ska betalas. Fakturor med förfallodatum i framtiden (dvs efter idag), hittar du under Kommande. Fakturor som däremot förfallit eller som förfaller idag, hamnar under Nu. Har du Bokio Företagskonto så registreras och bokförs kundens inbetalning automatiskt. Om du vill kan du aktivera notiser så att du blir uppdaterad då en faktura blir betald. 

Har du inte företagskonto i Bokio får du själv se till och kontrollera på ditt bankkonto när en faktura blivit betald och du kan direkt från Att göra registrera betalningen, alternativt om du har gjort en manuell bankimport och kan matcha mot en importerad bankrad. Skulle en faktura sakna betalning kan du enkelt klicka dig in på den för att skicka påminnelse till kund.

Att göra - Nu, Att få betalt för

Saker att betala

Som namnet beskriver hittar du saker som behöver betalas, exempelvis registrerade leverantörsfakturor eller utbetalning av utlägg. 

Har du företagskonto i Bokio så kan du välja Lägg till betalning direkt härifrån. 

Att göra- Nu, lägg till betalning,

Har du inte Bokio Företagskonto så kan du klicka på att registrera betalning och får då välja datum då fakturan blivit betald. Läs mer om leverantörsfakturor här.

Att göra - Nu, saker att betala, Registrera betalning

Planera betalning

Om ett utlägg är skapat och godkänt så kan det schemaläggas härifrån, då ser det ut som nedan. Läs mer om utbetalning av utlägg.

Att göra- Nu, Planera betalning