Betala leverantörsfaktura med Bokio Företagskonto

För att kunna betala en leverantörsfaktura med Bokio Företagskonto måste du först aktivera tjänsten för ditt företag. När Bokio Företagskonto är aktiverat och du har kopplat kontot till ett betal-/bokföringskonto, kan du använda det för att betala räkningar (leverantörsfakturor) som du laddar upp i Bokio.

Leverantörsfakturor kan du skapa och betala på två olika sätt. Antingen genom att lägga till betalningen direkt från sidan Betalningar och därifrån skapa leverantörsfakturan, alternativt genom att först ladda upp fakturan från knappen Ladda upp i vänstermenyn, sedan bokföra som leverantörsfaktura för att därefter lägga till betalning. I den här guiden går vi igenom båda tillvägagångssätten:

  1. Lägg till betalning från Betalningar och skapa leverantörsfaktura
  2. Ladda upp, bokför som leverantörsfaktura och betala

 

Lägg till betalning och skapa leverantörsfaktura

Välj mottagare och Betalning av leverantörsfaktura. Skillnaden mellan Betalning av leverantörsfaktura och Betalning/Överföring är att leverantörsfakturan kommer registreras bland dina leverantörsfakturor som du hittar i vänstermenyn under Leverantörer och inköp.

Till höger kan du hämta och ladda upp leverantörsfakturan. Är underlaget redan tillagt i Bokio kan du klicka på Välj från uppladdat för att hämta den från dina uppladdade underlag.

Lägg till underlag för betalning

Fyll i belopp, fakturadatum och betaldatum, dvs det datum som du vill att betalningen ska schemaläggas till. Du kan schemalägga en betalning tidigast dagen efter dagens datum.  

Om du gör en betalning via bankgiro eller plusgiro får du möjlighet att mata in OCR-nummer alternativt ett meddelande. Gör du en betalning till ett vanligt bankkonto kan du endast skriva ett meddelande. OBS! Kom ihåg att ange referens för att se till så att mottagaren vet om att det är du som betalar. Du kan också fylla i en text på ditt eget kontoutdrag.

Tillagt underlag betala leverantörsfaktura

När du har kontrollerat att samtliga uppgifter stämmer är det dags att lägga till betalningen och signera. Du kan välja att signera direkt eller endast spara betalningen och signera senare. Klicka på Lägg till betalning för att spara i listan och signera senare. För att signera direkt klickar du på pilen och väljer Lägg till, signera och betala.

Lägg till, signera och betala leverantörsfaktura

När du lagt in en betalning av en leverantörsfaktura så hittar du den direkt även bland dina registrerade leverantörsfakturor. Här kan vi se att betalningen är tillagd men inte signerad.

Leverantörsfaktura som ska signeras

Klickar du upp fakturan så kan du se samtliga händelser, både när betalningen är tillagd, godkänd och signerad. Du får inte glömma bort att fakturan, dvs inköpet, också ska bokföras. Det kan du göra både före och efter betaldatum. Skulle du vänta med att bokföra först efter att fakturan blivit betald får du manuellt gå in och klicka på att bokföra inköpet, då kommer betalningen av fakturan sedan att bokföras automatiskt. Här har betalningen av fakturan blivit signerad men inköpet är ännu inte bokfört.

Signerad leverantörsfaktura

 

Ladda upp, bokför och betala

 

Börja med att ladda upp och skapa leverantörsfakturan. När du lägger till leverantörer kommer du direkt även kunna lägga in betaluppgifterna. När du har bokfört inköpet (eller förberett bokföring om du använder kontantmetoden) så kommer du i sista steget direkt kunna klicka dig vidare för att hantera betalning. Välj Hantera betalning.

Bokförd leverantörsfaktura

Vill du inte hantera betalningen direkt så når du fakturan under Leverantörsfaktura i vänstermenyn. När du är redo att betala klickar du dig in på fakturan och väljer Lägg till betalning.

Lägg till betalning på faktura

Observera!
Om du inte betalar fakturan med Bokio Företagskonto och ska registrera en betalning klickar du istället på redigera-ikonen till höger om den gröna knappen. Klicka Registrera betalning och välj sedan vilket konto du har betalat fakturan med. Det kan till exempel vara ett annat bankkonto som du använder i ditt företag.

Registrera och bokför betalning med annat konto

Väljer du att lägga till betalning för att betala med ditt Bokio Företagskonto är det i nästa steg dags att kontrollera betalningsuppgifterna. Granska först uppgifterna för leverantören för att försäkra dig om att rätt bankgiro/plusgiro eller kontonummer är inmatade. Om du märker att någon av uppgifterna inte stämmer kan du redigera dessa för leverantören under Leverantörer och inköp → Leverantörer.

Du väljer sedan hur mycket som ska betalas och vilket datum betalningen ska schemaläggas till. Du kan till exempel delbetala en leverantörsfaktura genom att mata in en delsumma och därefter lägga till fler betalningar på fakturan. Datumet är per automatik satt till det förfallodatum som fakturan har, men du kan justera det till tidigast nästkommande dag.

Slutligen väljer du OCR-nummer eller Meddelande som referens på fakturan. Fyll i uppgifterna och kontrollera att allt stämmer. När du är klar klickar du på Lägg till betalning.

Lägg till betalning

När du har lagt till betalningen på fakturan kommer du kunna signera och betala direkt. Klicka på Signera betalning.

Signera betalning av leverantörsfaktura

Du hittar även betalningen under Bank → Betalningar där du kan klicka upp och se betalningsuppgifterna samt signera eller avboka betalningen.

Läs mer