Skicka påminnelse till kund

Har kunden inte betalat fakturan vid förfallodatum kan man skicka en påminnelse med eventuell avgift direkt från fakturan i Bokio. Detta kan göras tidigast dagen efter förfallodatum. Klicka på de tre prickarna "..." uppe i högra hörnet och sedan "Skicka påminnelse".

Skicka påminnelse på faktura

Du kan välja att bara skriva ett meddelande till kunden om att fakturan ska betalas, eller också lägga till en påminnelseavgift. Om ingen avgift ska tas ut klickar du i "Skicka utan påminnelseavgift".

Skicka påminnelse ingen påminnselseavgift

Du kan välja att antingen skicka fakturan direkt via mail eller exportera den som PDF.

Meddelandet till kunden och avgift hamnar som en rad ovanför de urpsrungliga artiklarna i fakturan.

Skicka faktura med enbart påminnelseavgift

Vill du skicka påminnelseavgift separat på en egen faktura så går det bra att skapa en ny faktura och lägga till en artikel med typen "Tjänst" och 0% moms. Denna faktura bör du dock bokföra manuellt så att det hamnar på rätt bokföringskonto, 3930 - Påminnelseavgifter.

Använder du fakturametoden bokför du fakturan med påminnelseavgift så här:

1510 Debet
3930 Kredit

Och sedan när kunden betalar:

1510 Kredit
19XX* Debet

Använder du kontantmetoden bokför du fakturan när kunden har betalat så här:

3930 Kredit
19XX* Debet

*Välj det betalkonto som pengarna kommer in på, tex 1930 - Företagskonto.

Läs mer