Lön


Hur fungerar Bokio Lön?

Har du enskild firma och ska ut lön till dig själv ska du istället följa den här guiden.

Steg 1: Lägg till anställd

Klickar du dig in på Bokio Lön kommer du direkt till löner för nuvarande månad. På knappen “Lägg till lön” kan du skapa en lön för en befintlig eller ny anställd. Vill du skapa löner för tidigare månader så kan du i menyn överst på sidan ändra både år och månad.

Välj en anställd och klicka på “Lägg till”. Har du ingen anställd skapad ännu eller vill lägga till en ny gör du det genom att istället välja “Skapa ny anställd”. Läs här om hur du skapar en anställd i Bokio.

Om en anställd tidigare fått lön i bolaget kommer denna summa följa med när en ny lön skapas. I exemplet har vi en tidigare anställd (Sara) och en ny anställd (Anna).

Steg 2: Lägg till rad med lön

För att lägga till lön klickar man på knappen “Lägg till ny rad”. Här når du även andra funktioner som tex semesterlön, bilförmån, nettolönejustering, traktamente, försäkring osv.

Du kan nu välja enhet av lön i form av timmar, dag, månad och styck. Fyll sedan i övriga fält och eventuell kommentar (tex tillägg av föräldrarpenning).

Vi har nu en total lönekostnad 9 462 kr, bruttolön på 7 200 kr, skatt enligt i det här fallet Skattetabell 34 kolumn 1 (detta ställs in på respektive anställd), sociala avgifter samt nettolön 6 308 kr. Vi kan även se utbetalningsdatum för lönen, detta går att ändra både för alla löner eller för enbart en anställd. Längst ned redovisas totala summor för året gällande lön, skatt, förmåner osv. Lönen sparas automatiskt.

Steg 3: Klarmarkera löner

Slutligen då alla löner är gjorda ska du klarmarkera dem för att komma till nästa steg, nämligen att bokföra lönerna.

Innan du har bokfört kan du alltid klicka dig tillbaka, låsa upp och justera eller lägga till löner.

Steg 4: Skicka lönespecifikation

Efter att lönerna är klarmarkerade kan du enkelt skicka iväg lönerna direkt via mail till de anställda. Väljer du att maila filer så skickas lönespecifikationen till den e-postadress som är inlagd på respektive anställd. Vi rekommenderar dock att man inte skickar filer via e-post utan istället mailar länkar till de anställda med lön på den aktuella månaden. För att kunna skicka länkar måste samtliga anställda ha en användare på bolaget. Den anställde kommer då kunna logga in i Bokio och under "Mina löner" se sina lönespecifikationer.

Du kan också välja att exportera som PDF (ladda ner filer) för att skicka själv eller skriva ut.

Läs mer här om hur du skickar lönebesked till anställda.

 

Vill du göra ändringar på lön efter klarmarkering låser du enkelt upp dem, antingen genom att klicka på lås-ikonen eller på knappen "Ändra löner".

Observera!

De anställdas e-postadresser måste vara ifyllda innan du klarmarkerar lönerna. Om dessa ändras i efterhand kommer inte lönespecen kunna skickas iväg till den angivna adressen.

 

Radera lönespecifikation

För att radera en anställds lön går du in på specifikationen och klickar på papperskorg-ikonen uppe i högra hörnet.

 

Du kan läsa mer om hur du bokför löner på den här guiden.

 


Hur fungerar efterskottslön?

I Bokio Lön kan du välja att betala ut lön antingen i för- eller efterskott. För varje månad väljer du en lönedag. Denna måste alltid ligga inom den aktuella månaden men behöver ej vara samma för samtliga anställda.

Har du en anställd med efterskottslön innebär det att lönen betalas ut i månaden efter den intjänade perioden. Till exempel ska intjänade timmar i september då betalas ut i oktober. Vad däremot gäller när du skapar lönespecifikation är att det alltid ska vara samma månad som lönedagen

Augusti lön (det du betalar ut i augusti) är för perioden 07-01 till 07-31.
September lön (det du betalar ut i september) är för perioden 08-01 till 08-31
Oktober lön (det du betalar ut i oktober) är för perioden 09-01 till 09-30
November lön (det du betalar ut i november) är för perioden 10-01 till 10-31 Osv...


Hur lägger jag till sjukfrånvaro för månadsanställd?

När du skapar lön i Bokio har du möjlighet att registrera sjukfrånvaro för den anställde.

Karensdagar

Den första dagen då en anställd har sjukfrånvaro ska man ej betala ut någon sjuklön. Den anställde får inte heller någon ersättning från Försäkringskassan. Efter att du har lagt till rader med lön räknar Bokio ut dagslön och det är denna kostnad som dras av när du lägger till en rad med “Karensdagar”. Under Avancerade inställningar har du möjlighet att ändra dagslönen pga till exempel Kollektivavtal.

För en månadsanställd med 20 000kr i Bruttolön beräknas en Dagslön till 920 kr. Lönen reducerad med denna summa när du lägger till en Karensdag.

Reducerade dagar

Sjukdag 2 till 14 ska du lägga till en rad med “Reducerade dagar”. Nu betalar vi ut den så kallade Sjukönen till den anställde. Sjuklönen beräknas som 80% av sjuklöneunderlaget, alltså dagslönen. Bokio beräknar detta automatiskt och behöver denna ändras pga till exempel Kollektivavtal hanterar du detta på radens Avancerade inställningar.

I samma exempel som ovan så beräknar Bokio ut 80% av dagslönen som blir det den anställde får ut i sjuklön. Dagslönen är här 920 kr och det den anställde inte får betalt för är 20% av denna summa. 20% av 920 kr är 184 kr vilket vi ser är reducerat på lönen nedan.

Obetalda dagar

Efter sjukdag 14 lägger man till rad med “Obetalda dagar”. Detta är alltså samma beräkning som för Karensdag, dvs en Dagslön.

Anställd som arbetar deltid

I dagsläget har vi inte helt optimalt stöd för deltidsanställda när det kommer till detta. Man får justera avdragen, sjuklön mm manuellt. Till om en anställd som jobbar 80% får 20 000 i bruttolön. Då beräknar Bokio dagslönen till 920 kr (för en heltidsanställd). Det vi får göra är att om vi lägger till en rad med till exempel "Karensdagar", beräkna 80% av 920 kr vilket blir 736 kr.

Sökord: Sjuk, sjuklön


Lönebesked till anställda

Efter att lönerna är klarmarkerade kan du enkelt skicka iväg lönerna direkt till de anställda. Läs först om hur du skapar lön i Bokio.

Väljer du att maila filer så skickas lönespecifikationen till den e-postadress som är inlagd på respektive anställd. Vi rekommenderar dock att man inte skickar filer via e-post utan istället mailar länkar till de anställda med lön på den aktuella månaden. För att kunna skicka länkar måste samtliga anställda ha en användare på bolaget. Den anställde kommer då kunna logga in i Bokio och under "Mina löner" se sina lönespecifikationer.

Du kan också välja att exportera som PDF (ladda ner filer) för att skicka själv eller skriva ut.

Maila länkar

För att kunna maila länkar (dvs en länk till den anställdes Bokio-konto och lönespecifikationen som ligger på "Mina löner") måste samtliga anställda på den aktuella månaden vara kopplad till en användare. Om du vill kan du först bjuda in den anställde för att sedan koppla den till en befintlig anställd. Du går in på den anställde i Bokio, scrollar längst ned och klickar på "Koppla användare till...".

Du kan ni välja att koppla till en redan befintlig användare eller bjuda in en ny. Den nya användaren kopplas då automatiskt till den anställde.

Fyll i e-postadressen till den anställde som ska bjudas in som användare. Klicka därefter på "Bjud in"

Det är först då den anställde har accepterat inbjudan som användaren skapas i Bokio. Om inbjudan inte kommer fram kan det vara bra att titta om det eventuellt hamnat i mailens skräpkorg. Skulle det vara något problem så får du gärna höra at dig till support@bokio.se så hjälper vi er.

 

Observera!

De anställdas e-postadresser måste vara ifyllda innan du klarmarkerar lönerna. Om dessa ändras i efterhand kommer inte lönespecen kunna skickas iväg till den angivna adressen.

 

Sökord: Skicka löner, skicka lönespecifikationer


Kan jag ha flera lönedagar?

Det går att ha flera olika löneutbetalningsdagar i Bokio. För att ändra utbetalningsdag för en specifik anställd så behöver man gå in på dennes lönespecifikation och göra ändringen.


Kan man lägga till lön fler gånger för en anställd på en månad?

Det kan man! Om du vill betala ut lön två gånger till en anställd under en månad så måste du lägga till den anställde två gånger på den månaden.

Glöm inte att justera skatten då den kommer blir fel om den anställde är inställd på att använda skattetabeller istället för procent. Det går att lösa genom att ändra till procent eller att manuellt lägga till en skattejämkning.

Du ändrar löneutbetalningsdag på lönespecifikationen i fråga.

Sökord: Extra lön


Stödjer ni kollektivavtal?

Vi har tyvärr inte stöd för några kollektivavtal i dagsläget men du kan själv justera belopp i systemet så att det stämmer överens med ert avtal.


Kan jag lägga till semesterlön och semesterersättning i Bokio?

Absolut, dessa hanteras i Bokio Lön. Semesterlön avser anställd som har månadslön och Semesterersättning gäller för timanställda.

Under den anställdes uppgifter kan du även fylla i antal Semesterdagar så att du kan ha koll på dessa. I dagsläget måste det hanteras manuellt. Sparade dagar är semesterdagar som är sparade från tidigare år.

Semesterlön

Som månadsanställd får du vid semester ett så kallat semestertillägg. Summan av månadslönen och semestertillägget blir en semesterlön. Har en anställd haft semester i 5 dagar en månad så lägger du till en rad med "Semestertillägg" och anger 5 dagar. Observera att raden "Semestertillägg" beräknas procentuellt på den lönerad som finns tillagd på lönespecifikationen. Om du inte lägger till månadslönen som en rad "Lön" så kommer inte semestertillägget kunna beräknas. Om du enbart vill lägga till semestertillägg så kan du skriva in beräkningen själv under Avancerade inställningar, så här:

Ska en anställd ha obetald semester så lägger du till en rad med "Obetalda dagar" och definierar att det gäller semester i kommentaren.

Semesterersättning

Som timanställd får du ej betald semester men däremot en beräknad semesterersättning på 12% av den intjänade lönen. Arbetsgivaren kan välja att antingen betala ut ersättningen per månad eller som en klumpsumma per år. Detta är som en kompensation för att man inte får betalt under sin semester. Lägger du till en rad med "Semesterersättning" i Bokio lön så beräknas 12% av den timlön du registrerat på månaden (enheten på lön måste vara "timmar"). Betalar du däremot ut semesterersättning per år får du själv beräkna ersättningen och lägga till en rad med "Lön" och i kommentaren skriva att det gäller semesterersättning.

Semesterskuld

För att betala ut för antal sparade semesterdagar så lägger du till en rad med "Semesterskuld". Du skriver i X antal dagar (alternativt i timmar eller styck) som den anställde har i intjänade semesterdagar vilka ska betalas ut. Du bestämmer också summan per dag/styck/timme.

 

Sökord: Semesterskuld, semester

 


Hur lägger jag till föräldrarpenning?

För att lägga till föräldrarpenning på en anställds lön så skapar du en ny rad Lön. I kommentarsfältet förtydligar du sedan med “Föräldrarpenning”.


Hur hanteras milersättning och bilförmån?

För aktiebolag och anställda

För aktiebolag samt anställda i till exempel enskild firma (dvs ej ägare) så hanteras milersättning och bilförmån i Bokio Lön. Under Lägg till ny rad finns delvis  “Bilersättning” där man kan välja mellan Privat bil, Företagsbil bensin och Företagsbil diesel. Längre ned hittas även “Företagsbil” där man fyller i den bilförmån som gäller baserat på modell och Skatteverkets beräkningsmodell vilken man kan klicka sig fram till.

När du bokför lönerna så bokförs även tillagd milersättning/bilförmån och du behöver ej bokföra något mer utöver detta.

Ska milersättningen ej läggas på anställds lön så kan du i Bokios moderna bokföring söka på “Milersättning” och därifrån välja vilken typ av bil som . Egen bil, Tjänstebil bensin eller Tjänstebil diesel.

Systemet hanterar då själv de skattefria nivåerna för dessa bilar. Överskjutande del bokförs som skattepliktig ersättning som du sedan manuellt måste hantera i din deklaration.

Avdragen är följande (inkomstår 2018):

Egen privat bil - 18,50 kr/mil
Tjänstebil diesel - 6,50 kr/mil
Tjänstebil bensin - 9,50 kr/mil 

 

Drivmedelsförmån

Vid drivmedelsförmån där den anställde inte innehar någon ersättning utan ska beskattas för förmånsvärdet så lägger du till en rad "Övrig förmån" och skriver i kommentaren att det är en drivmedelsförmån.

Observera!

Enligt Skatteverkets praxis är körjournal ett viktigt bevismedel vid bedömning av drivmedelsförmån. 

Läs mer hos Skatteverket hur en körjournal bör upprättas.

 

Enskild firma och delägare i Handelsbolag & Kommanditbolag

För milersättning till anställda i enskild firma hanteras det som beskrivet ovan. Milersättning till dig själv i din enskilda firma ska dock hanteras direkt i bokföringen. I dagsläget får man bokföra det manuellt på konton 5841 (Milersättning avdragsgill) och 5842 (Milersättning, ej avdragsgill). Avdraget för inkomstår 2018 är 18,50 kr/mil.

Bokningen kan ske som en utbetalning av ersättning direkt (19XX krediteras) eller som en skuld (2018 krediteras) till ägare av enskild firma.


Hur lägger jag till bilförmån som nettolönejustering?

Att redovisa bilförmån som en nettolönejustering är något som vi i dagsläget inte har 100% stöd för. För att lösa det så får du göra enligt nedan:

Lägg till en rad med "Lön" som innehåller själva bilförmånskostnaden. Därefter lägger du in två rader med "Företagsbil" varav den ena har negativt belopp så att de tar ut varandra. Slutligen lägger du in en rad med nettolönejusteringen med det negativa beloppet. Denna mappar du sedan mot konto 7388 - Anställdas ersättning för erhållna förmåner. När du sedan ska göra dina kontrolluppgifter så måste du manuellt justera så att det blir rätt i rutorna för bilförmån, bruttolön etc då systemet tyvärr inte kan läsa av nettolönejusteringen automatiskt som bilförmån.

Man fyller i ruta 017 och eventuellt 013 i kontrolluppgifterna. Om man har betalat hela, dvs totalt nettolöneavdrag för den anställde under året är lika med förmånsvärdet, så fyller man endast i ruta 017. Läs mer här hos Skatteverket.


Skattefritt traktamente i lön

I Bokio Lön lägger du till Skattefria traktamenten under Lägg till ny rad. Där finns att välja mellan Reseutgifter, Logi, Uppehälle inrikes/utrikes eller Annan kompensation.


Om du manuellt har bokfört och redovisat varje traktamente som en skuld till tex 2890 (Övriga kortfristiga skulder) och dessutom vill lägga till det på den anställdes lön, får du under Lägg till ny rad, istället välja Nettolönejustering. Där sätter du in belopp, enhet samt eventuell kommentar “Traktamente”.

När du sedan ska bokföra lönerna väljer du att mappa Nettolönejustering mot konto 2890 så att det du tidigare har bokfört som en skuld till företaget nollas ut.

Belopp för utlandstraktamente år 2017 finns att tillgå här. 2018 års värden för utlandstraktamente hittar du här.


Hur hanteras resekostnader?

Resekostnader som är skattemässigt avdragsgilla, exempelvis en tågbiljett, läggs till som en Nettolönejustering på lönespecifikationen. Därefter bokförs kostnaden separat med originalkvitto bifogat och den anställdes konto väljs som betalkonto.

Nettolönejustering hanteras genom att lägga till en ny rad och sedan välja vilken enhet (timmar/dag/styck) som ska användas. I kommentarsfältet kan det var bra att skriva ett förtydligande vad justeringen gäller.

När du sedan bokför löner så ska nettolönejusteringen nappas till det betalkonto resekostnaden är bokfört på, tex 2890 (Övriga kortfristiga skulder).

Sökord: Reseersättning, resa


Löneutmätning till Kronofogden

Kräver Kronofogden löneutmätning av anställds lön måste arbetsgivaren göra ett avdrag på nettolönen och betala in utmätt belopp till Kronofogden.

Du lägger till en negativ rad med "Nettolönejustering" som dras på lönen, detta ska sedan mappas till konto 2750. Mappningen sker i det steg där du bokför själva lönen.

När du betalar in till Kronofogden bokför du följande manuellt (välj det 19-konto som du betalar ifrån):

19XX Kredit
2750 Debet


Kan man skapa och skicka in kontrolluppgifter för anställda?

I Bokio kan man skapa kontrolluppgifter baserat på alla löner och anställda för ett år. För att funktionen för kontrolluppgifter ska fungera är det viktigt att bolagets organisationsnummer samt de anställdas personnummer är giltiga.

Man hittar sidan för att skapa kontrolluppgifter under Inställningar → Kontrolluppgifter eller från decembers lön enligt nedanstående bild.

Skapa kontrolluppgifter i Bokio i lönelistan

Kontrollera kontrolluppgifterna

På sidan för kontrolluppgifter skapar vi automatiskt en kontrolluppgift för varje anställd baserat på den anställdes löner, förmåner osv.

Var noga med att kontrollera dessa. Vissa rader måste man se till att fylla i manuellt.

Kontrolluppgifter ska redovisas för alla löner som betalats ut under räkenskapsåret.

Redigera kontrolluppgifter

Det går att redigera varje kontrolluppgift om det är något som saknas eller inte stämmer. Det är då den redigerade kontrolluppgiften som kommer skapas i XML och pdf.

Redigera kontrolluppgifter i Bokio för varje anställd

Skicka in XML till Skatteverket

Alla företag med anställda måste skicka in sina kontrolluppgifter till Skatteverket. Det görs enklast med en XML-fil som genereras från Bokio. Skicka sedan in XML-filen till Skatteverket på följande sida.

Generera xml från kontrolluppifter för att skicka in till Skatteverket

Anställda med samordningsnummer

Tyvärr har vi inte stöd för samordningsnummer. I de fall då man har anställda med samordningsnummer är att redigera bort de från xml-filen och sedan skicka in dessa manuellt via Skatteverket.

 


Skapa lönespecifikation på engelska

Man kan idag välja att få lönespecifikationen på engelska istället för svenska. Detta ställer du in längst ned på "Språk" inne på den anställdes inställningar. Läs mer här om hur du skapar en anställd.

När du skapar lönen i Bokio kommer det vara på svenska (om du inte har valt engelska som språk i Bokio) men när du exporterar eller skickar lönespecen till anställd så är den på engelska.


Kan jag dra extra skatt på en anställds lön?

Om en anställd önskar dra extra skatt på sin månadslön så löser du detta antingen genom att lägga en egen skattesats, eller genom jämkning. Jämkning hittar du under Lägg till ny rad → Jämkning inne på Lön.


Skatt vid anställning i flera bolag

Ibland har företag anställda som även jobbar i andra bolag. Man bör då tänka till lite extra kring skatten om den anställde inte ska riskera att få allt för mycket restskatt.

Problemet uppstår för att den anställde har betydligt högre lön totalt än vad det ser ut som i ditt bolag. Så en större andel av lönen går åt till skatt än vad Bokio kommer räkna fram. Det enklaste är att fråga den anställde hur mycket hen vill skatta för att det ska bli rätt. 

När du vet den procentsatsen kan du under inställningarna för den anställde i fråga ställa in en egen skattesats. Vi kommer då räkna på exakt denna procentsats.


Hur bokför jag lön för enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag?

Om du har en enskild firma så räknas du juridiskt inte som anställd och du gör således Eget uttag när du tar ut lön till dig själv. Använd sökord "Eget uttag" i den moderna bokföringen så finns det en mall för att bokföra detta. Samma gäller även för handelsbolag och kommanditbolag.

Tänk på att spara pengar för skatt och arbetsgivaravgift som kommer i samband med deklarationen. Du kan i funktionen Planera din lön som du hittar under Årets skatt på överssiktsidan kan du beräkna din timlön och hur mycket skatt du ska betala.

Under Årets skatt redovisas även årets vinst, vilken skattesats som används, inkomstskatt, jobbskatteavdrag samt sociala avgifter.

Innan du kommer över grundavdraget (18.900 kr) i vinst så räknar vi inte med att det blir någon inkomstskatt. Vill du registrera andra inkomster så kan du göra det via knappen "Övrig inkomst och skatt".

Observera!

Har du andra anställda i ditt företag ska dessa redovisas under Bokio Lön. I denna guide kan du läsa hur du skapar löner för anställda.

Handelsbolag & Kommanditbolag

I handelsbolag och kommanditbolag får man i dagsläget hantera egna uttag genom manuell bokföring. Du krediterar då valt kostnadskonto (tex 1930) för att sedan debitera följande konto beroende på vilken delägare det är som gör uttaget:

2013 - Egna uttag (delägare 1)
2023 - Egna uttag delägare 2
2033 - Egna uttag delägare 3


Hur bokför jag lön för aktiebolag och ekonomisk förening?

Steg 1: Välj lönedag och klarmarkera löner

När du är klar med lönerna är det dags att bokföra dem. Först måste du välja lönedag. Detta gör du genom att klicka upp kalendern under "Välj lönedag". Lönedagen infaller alltid inom samma månad oavsett om den anställde har förskott- eller efterskottslön. Läs mer här om hur efterskottslön fungerar. Du har även möjlighet att välja olika lönedagar för anställda.

Därefter ska tillagda lönespecifikationerna klarmarkeras. Klicka på "Klarmarkera löner". Innan du bokför kan du enkelt låsa upp de klarmarkerade lönerna genom att välja "Ändra lön".

Steg 2: Bokför löner

Lönen kan bokföras först efter att datumet passerats.

Bokföringsposten för lönen kan exporteras som SIE.fil i samma steg.

Steg 3: Deklarera och betala skatter

Efter att lönerna är utbetalda är det dags att deklarera och betala skatter samt sociala avgifter. Deklarationsunderlaget får du fram direkt i Bokio som du sedan kan kopiera när du rapporterar in till Skatteverket. Här kan du även göra avdrag på de sociala avgifterna, exempelvis för forskning och utbildning (FoU). Klicka på kugghjuls-knappen för att göra dessa ändringar.

Avdragen måste du själv lägga till när du deklarerar till Skatteverket då Bokios arbetsgivardeklaration än så länge inte beräknar med dessa. Däremot tar bokföringen hänsyn till detta.

Steg 4: Bokför skatter

Den 12e i månaden efter gör du slutligen det sista steget och bokför skatterna. Klicka på "Bokför skatter" i Steg 2 inne på lön. Vanligtvis betalar man kanske in summan till Skattekontot före den 12e för att Skatteverket sedan drar det automatiskt den 12e. Bokningen skulle alltså därför kunna ske i två steg (insättningen på skattekontot och sedan när pengarna dras).

I denna automatiska bokning så gör vi det dock bara i ett steg vilket också är okej. Verifikatet konterar så att 1630 både debiteras (pengar in på skattekonto) och krediteras (pengar ut från skattekonto). Du bör alltså bokföra skatten på den dag Skatteverket drar summan och inte den dag du sätter in pengarna på skattekontot.


Kan jag justera verifikatet vid bokföring av Bokio Lön?

När du bokför lön via löneavsnittet i Bokio går det än så länge inte att göra några ändringar av verifikatet. Lönen kommer automatiskt att bokföras mot konto 7210 - Löner till tjänstemän och om du önskar att istället bokföra mot tex konto 7010 - Löner till kollektivansällda kan du lösa det genom att i efterhand manuellt boka om från 7210 till 7010.


Kan jag bokföra löner för tidigare månader?

Det kan du! Så länge det finns tidigare månader i det skapade räkenskapsåret så går det alldeles utmärkt. Du väljer år respektive månad i dropdown-menyerna längst upp på sidan under Lön.


Hur skapar jag en anställd?

För att skapa en anställd går du antingen in via Bokio Lön eller klickar in på Anställda direkt i vänstermenyn i Bokio. Ifyllda fält nedan är obligatoriska att fylla i och för att systemet ska kunna räkna ut sociala avgifter vid lön krävs det att personnummer är ett korrekt sådant. Du väljer även vilken skattetabell och kolumn den anställde ska ha för att programmet ska räkna ut rätt skattesats. Vet du inte vilken skattetabell din anställde går under kan du kolla upp det hos Skatteverket. Du kan även välja att ha en egen skattesats. Detta sätter du under “Skattetabell” och fyller i procentsatsen under “Skattekolumn”.

Under Avancerade inställningar måste du bestämma vilken löneperiod som ska gälla för den anställde. Antingen förskott eller efterskott.

“Sparade semesterdagar” är dagar från tidigare år medan “Semesterdagar” är dagar från nuvarande år. Detta får du själv hålla koll på för den anställde. Vi räknar ut en dagslön enligt fackets föreskrifter men om du vill sätta en egen procentsats så fyller du i denna i fältet "Dagslön". Detta används som underlag vid beräkning av tex karens- och sjukdagar. “Semesterlön” ska du använda om det är månadslön och “Semesterersättning” om den anställde har timlön.

Man kan idag välja att få lönespecifikationen på engelska istället för svenska. Detta ställer du in längst ned på “Språk”.

Sökord: Lägga till anställd

 


Kan jag ha anställda med timlön?

Bokio ger dig möjlighet att ha både lönetypen månadslön och timlön. Om du betalar per timme kan du dessutom snabbt och enkelt få semesterersättningen direkt uträknad enligt lagstadgade 12%.


Hur många anställda kan jag ha?

Det är du själv som sätter gränserna för hur många anställda du kan ha. Bokio har ingen övre gräns.