Kan jag ha flera lönedagar?

Javisst kan du det! När du skapa löner i Bokio så gör du det genom att göra en ny lönekörning. Vid varje lönekörning så väljer du ett nytt utbetalningsdatum. Du kan skapa flera lönekörningar på samma månad, därav kan du alltså ha flera olika lönedagar. Klicka på Ny lönekörning för att skapa fler löner.

Om du vill betala ut lön fler gånger till en anställd under en månad så skapar du helt enkelt flera lönekörningar och lägger till den anställde på respektive lönekörning. Glöm inte att justera skatten då den kommer blir fel om den anställde är inställd på att använda skattetabeller istället för procent. Det går att lösa genom att välja egen skattesats eller att manuellt lägga till en skattejämkning som lönerad.

Läs mer