Vanliga frågor om lön

I lönefunktionen i Bokio kan du skapa lön till dina anställda. I den här guiden tar vi upp några vanliga frågor om lön. Läs vår guide om hur du kommer igång med lön i 4 enkla steg!

Skapa löner

Kostar det att skapa lön i Bokio?

I Bokio kan du som har prisplanen Premium och Premium Plus skapa och hantera löner, där 1 aktiv anställd ingår per månad. Om du överskrider gränsen kostar det 20 kronor per extra anställd, oavsett paket.

Har du fler än 1 anställd kommer du få välja vilka anställda du vill aktivera första gången du skapar en lön. Det är inte förrän du själv aktivt gått in och aktiverat de anställda som du vill skapa lön för, som det eventuellt kommer kosta dig något. De anställda som du inte aktiverar kan fortsätta att ligga kvar som inaktiva eller så kan du välja att arkivera dem.

Vad innebär en "Aktiv" anställd?

För att kunna skapa lön för en anställd, måste denna vara markerad som "Aktiv". Du kan själv när som helst välja vilka anställda du vill ska vara aktiva.

Anställda i nuvarande eller framtida lönekörningar kan inte avaktiveras förrän i nästkommande månad. Har du exempelvis prisplanen Premium och har aktiverat 3 anställda, skapat löner för dessa 3 och sedan vill avaktivera 2 av dem, så kommer detta inte vara möjligt förrän i nästkommande månad. Med prisplanen Premium och Premium Plus har du 1 kostnadsfria anställd per månad, så du kommer då faktureras för 2 stycken anställda. Läs mer om Bokios prisplaner.

Vilka nivåer av anställda finns det och vad betyder dessa?

  • Aktiv - Se ovan.
  • Utkast - En anställd som inte är komplett ifylld. Kan användas för att koppla till en användare så att denne kan ladda upp sina utlägg, men däremot inte för lönekörning.
  • Arkiverad - Kommer inte synas i listor vid lönekörningar. Anställda i lönekörning för innevarande eller framtida månad kan inte arkiveras.

Om en anställd ska ha 0% i skatt, vart lägger jag till detta?

I Bokio har du möjlighet att välja en Egen Skattesats, detta kan göras på kontrakts nivå när du skapar en ny anställd. Skulle det vara så att du redan har en befintlig anställd får du skapa ett nytt kontrakt för att ändra dessa uppgifter.

Det finns även möjlighet att jämka via lönespecifikation, i vår guide finner du ytterligare information om hur du går tillväga.

Varför kan jag inte sätta utbetalningsdatum till ett senare datum än den sista i månaden?

När du skapar en lönespecifikation ska det alltid ska vara samma månad som lönedagen. Har du genomfört en löneutbetalning i Oktober månad så ska även lönespecifikationen skapas i Oktober. Mer information om hur förskott- och efterskottslön fungerar finner du i vår guide.

Vilket kontrakt är aktivt när jag skapar lön för anställd?

När du skapar en ny anställd så kommer ett kontrakt att skapas automatiskt. Om du behöver redigera- eller skapa ett nytt kontrakt för anställd, så är det viktigt att tänka på att brytdatum för kontrakt sker den 15e i månaden för förskottslön, för efterskottslön däremot så är brytdatum den 15e i månaden innan. Startdatum som anges för kontraktet är därför avgörande för vilket kontrakt som är aktivt för perioden.

I vår guide finner du mer information om hur du går tillväga för att redigera- eller skapa ett nytt kontrakt för anställd. Kontrollera så att uppgifterna via kontrakt är korrekt innan du skapar den anställdes lönespecifikation för perioden.

Kan jag lägga till utlägg på anställds lön?

Vi rekommenderar att man separerar utlägg med löneutbetalning, för mer information om hur detta hanteras i Bokio kan du läsa om här.

Hur gör jag om en anställd vill dra extra skatt?

Om en anställd önskar dra extra skatt på sin månadslön så löser du detta antingen genom att lägga en egen skattesats via den anställdes kontrakt eller genom jämkning via lönespecifikation.

Hur går jag tillväga för att lägga till sjukfrånvaro?

Vi har en guide på hur du går tillväga för att lägga till sjukfrånvaro för en anställd i Bokio, här går vi igenom exempel på hur du går tillväga beroende på anställningstyp. Om en anställd skulle vara sjuk under en längre period i form av en heltidssjukskrivning så har vi även en guide för detta.

Observera!
Det är viktigt att du själv har koll på de regler som gäller för just ditt företag innan du skapar lönespecifikation för anställd. Hos Verksamt finner du ytterligare information.

Kan jag ha kollektivavtal i Bokio lön?

Vi har tyvärr inte stöd för några kollektivavtal i dagsläget men du kan själv justera belopp i lönefunktionen så att det stämmer överens med ert avtal med hjälp av egna uträkningar.

Kan jag editera verifikatet för lön och skatter?

I dagsläget så går det inte att editera verifikatet när du bokför lön samt skatter via lönefunktionen i Bokio. I följande guide kan du läsa om hur du går tillväga för att bokföra lön manuellt.

 

Arbetsgivardeklaration

Kan jag lägga till avdrag för sociala avgifter som tas med i AGI-filen?

Vi har automatiskt stöd för växa-stöd i Bokio, läs mer om hur du går tillväga för att lägga till växa-stöd för din första anställda.

För övriga avdrag, som exempelvis FoU så behöver du manuellt ange avdraget. Avdragen måste du själv lägga till när du deklarerar till Skatteverket då Bokios arbetsgivardeklaration än så länge inte räknar med dessa. Däremot tar bokföringen hänsyn till det. I vår guide om hur du går tillväga för att ändra sociala avgifter finner du mer information.

Varför kan jag inte öppna AGI-filen?

AGI-filen som genereras består utav en XML-fil och är inte avsedd för att läsas utan kommer att avläsas automatiskt när du laddar upp denna på Skatteverkets hemsida.

Kan jag få ut arbetsgivardeklarationen (AGI-filen) om jag väljer att inte använda Bokios lönefunktion utan istället bokföra det manuellt?

Nej. Arbetsgivardeklarationen genereras automatiskt utifrån lönefunktionen i Bokio. Gör du lönen manuellt i bokföringen så kan du inte få fram arbetsgivardeklarationen.