Stödjer ni kollektivavtal?

Vad är kollektivavtal? 

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på en arbetsplats. Avtalen kan vara olika beroende på bransch eller yrke men omfattas oftast utav bestämmelser kring semester, lön, uppsägningstid och pension. På Unionens hemsida kan du läsa mer om kollektivavtal och hur det fungerar. 

Egna uträkningar

Vi har tyvärr inte stöd för några kollektivavtal i dagsläget men du kan själv justera belopp i lönefunktionen så att det stämmer överens med ert avtal. När du skapar en ny anställd, klicka på kugghjulet efter att du har fyllt i personalinformationen.

Om du vill ändra på en befintlig anställd, börja med att skapa ett nytt kontrakt. I första steget väljer du kompensation samt inställningar för semester. Därefter kommer du till en översikt på kontraktet och du har här möjlighet att redigera de automatiska beräkningarna för lön. Klicka på kugghjulet.

Klicka på kugghjulssymbolen

Här kan du justera hur lönen ska beräknas för den anställde, tex. timlön, semesterlön (i %) och karensavdrag. Här kan du även klicka upp för att se hur Bokio beräknar.

Redigera beräkning av lön