Om intjänandeår sammanfaller med semesterår

Skulle semesteråret sammanfalla med intjänandeåret, dvs om betalda dagar kan användas samma år som de tjänas in, så behöver man hantera semesterbalanserna lite annorlunda, då det i dagsläget saknas stöd för det i funktionen för automatiska semesterbalanser. 

För att semesterskulden ska bli rätt så rekommenderar vi att justera det genom förskottssemesterdagar och förskottssemester enligt följande. 

När semesterdagar tilldelas i början av semesteråret, alternativt då du aktiverar semesterbalanserna, så tilldelar du även en förbetald semesterskuld av samma storlek i form av förskottsdagar och motsvarande värde av förskottsskuld till en anställde. 

Om en person exempelvis tjänar 25 000 kr i månaden och har 25 dagar så skriver du in följande: 

Lägg till förskottssemester och förskottssemesterskuld

Beloppet under Förskottssemesterskuld beräknas genom att ta (dagslön + semesterlön) x antal semesterdagar. 

Dagslönen beräknas genom ett medelvärde av antalet arbetsdagar på ett år, vilket blir 4,6% av månadslönen. 

25 000 x 0.046 = 1150 kr 

Semesterlönen som vanligtvis är 0.43% av månadslönen ger ett värde på 25 000 x 0.0043= 107.5 kr

Förskottssemesterskulden som skall skrivas in blir därför (1150 + 107.5) x 25 (antal dagar) = 31 437,5 kr. 

Vid nästa semesterårsskifte så drar du av antalet intjänade semesterdagar med motsvarande värde från förskottssemesterskulden. Har personen tjänat in sin fulla semesterrätt och lönen inte ändrats så behöver endast de intjänade dagarna flyttas till betalda och skulden förblir densamma. Har lönenivån däremot ändrats så behöver förskottsskulden justeras. 

Läs mer: