Hur fungerar löneflödet i Bokio?

Med löneflödet förenklar vi lönehantering i Bokio med hjälp av guidning och tydliga steg så att du inte ska missa något. För att underlätta avstämning av din bokföring är bokföringen av inbetalning till skattekontot (dvs. När du för över pengar till ditt skattekonto) och dragningen från skattekontot (när Skatteverket drar arbetsgivaravgifter och löneskatt från ditt skattekonto) separerade. Detta gör också att bokföringen blir mer korrekt.

Välj period

Utbetalningsdatum för lönen är det som styr i vilken period lönerna hamnar. Klicka på +Ny lönekörning för att skapa en ny lön för en period eller gå in på en redan befintlig period med lönekörning.

Skapa ny lönekörning

1. Gör klart alla lönekörningar

Se hur du skapar och hanterar en lönekörning i vår guide om lönekörning

När lönekörningen är klarmarkerad, vilket är möjligt så fort betalningen av lönerna är schemalagd, går du vidare till steg 2 i den här guiden för att deklarera AGI till Skatteverket. Använder du Bokio Företagskonto för att betala lönerna så bokförs det automatiskt. Gör du däremot inte det så måste du gå in i lönekörningen och klicka på att bokföra (det går dock att göra även efter att du har gått vidare till nästa steg).

Om du betalar ut lön från ett externt bankkonto behöver du klicka på Bokför löner inne i själva lönekörningen.

Klarmarkera löneperiod

2. Deklarera AGI till Skatteverket

Nu är det dags att skicka in arbetsgivardeklarationen (AGI-fil) till Skatteverket. I det här steget kan du också göra avdrag på sociala avgifter. För att göra detta klickar du på kugghjuls-ikonen längst upp till höger.

När du har gjort eventuella avdrag på sociala avgifter kan du klicka på att Ladda ner AGI-filen (du kan också granska den innan om du önskar via granska länken). Därefter klickar du på Öppna deklaration för att ta dig vidare till inlämningen hos Skatteverket. När inlämningen är klar går du tillbaka till löneflödet och klickar på Markera som deklarerad till Skatteverket

Klicka på att ladda ner AGI

OBS! Tänk på att du också behöver skicka in din AGI till skatteverket de månader som du inte har betalat ut någon lön.

3. Betala skatterna till Skatteverket

I det här steget ser du hur mycket du ska betala in till Skatteverket för löneskatten och de sociala avgifterna, samt inbetalningsuppgifter för detta.

Det smidigaste sättet att hantera inbetalning och bokföring gör du genom att använda ditt Bokio Företagskonto, då görs inbetalningen direkt från det här steget och bokföringen sker automatiskt. Klicka på Lägg till betalning för att betala.

Klicka på Lägg till betalning för att betala till skattekontot

Innan du lägger in betalningen för signering har du, om du vill, möjlighet att justera summan för inbetalningen. Kontrollera uppgifterna och klicka på Lägg till betalning.

Kontrollera och lägg in betalning för signering

Om du vill kan du signera den direkt från menyn uppe till höger utan att behöva lämna löneflödet.

Signera betalning

När betalningen är gjord kan du markera den som klar i löneflödet.

Markera skattebetalning som gjord

I och med att vi här har gjort betalningen med Bokio Företagskonto, så kommer också transaktionen att bokföras automatiskt.

Om du inte har Bokio Företagskonto så behöver både betalning och bokföring för skatter och avgifter göras separat från löneflödet. När betalningen är gjord kan du gå tillbaka till löneflödet och klicka på Markera skattebetalning som gjord. Använder du bankkoppling får du upp överföringen till skattekontot på sidan Transaktioner att bokföra. Då kan du sedan enkelt använda mallen Insättning till skattekontot för att bokföra överföringen till skattekontot. Använder du dessutom vår koppling till skattekonto (för aktiebolag) får du en förvald bankregel för insättningen och kan bokföra den med ett klick. 

Bokför insättning till skattekonto med färdig mall

4. Bokför skatterna

När skatterna sedan dras från ditt skattekonto återkommer du till steg 4 i löneflödet och klickar på Bokför skatterna för att slutföra perioden. Det bokförs då ett verifikat för dragningen av skatten och ett för dragningen av de sociala avgifterna.

Klicka på bokför skatter för att bokföra löneskatt och arbetsgivaravgifter

Koppla till ditt skattekonto!

Du har nu möjlighet att koppla ditt skattekonto till Bokio (för aktiebolag)! Med skattekontosynken kan du smidigt bokföra löneskatt och avgifter från transaktioner att bokföra istället och den bokningen kopplas då automatiskt mot löneperioden som då klarmarkeras. 

Läs mer om hur du kopplar till skattekonto här!