Automatiska semesterbalanser för anställda med deltidsanställning

I den här guiden går vi igenom hur du ska använda automatiska semesterbalanser för anställda med deltidsanställning. Vi har inte stöd för anställda med intermittent arbetstid. Det antas alltså att arbetsbelastningen fördelas på fem arbetsdagar.

Följ den här guiden för att lägga till en lönerad med semesterlön.

För en deltidsanställning behöver du dessutom fylla i rätt arbetsbelastning. Det som ska fyllas i är den genomsnittliga arbetsbelastningen under intjänandeåret då de betalda dagarna tjänades in*. Om Bokio har detta värde fylls det i automatiskt. Däremot kan du alltid ändra det. Finns inget värde förifyllt behöver du fylla i det för att kunna spara. Detta görs i själva löneraden Betald semester eller Sparad semester.

*Formel för uträkning av genomsnittlig arbetsbelastning under ett semesterår nedan:

(tid x arbetsbelastning) + (tid x arbetsbelastning) + … + (tid x arbetsbelastning) / total tid

betald_semester_rad

Lön vid uttag av betalda/sparade dagar består av tre värden: semesterlön, semesteravdrag och semestertillägg.

  • Semesterlön: Nuvarande dagslön multiplicerat med arbetsbelastningen under intjänandeåret.
  • Semesteravdrag: Avdrag på nuvarande dagslön med aktuell arbetsbelastning.
  • Semestertillägg: Nuvarande månadslön multiplicerat med arbetsbelastningen under intjänande året multiplicerat 0,43% (standard procentsats enligt sammalöneregeln)

Exempel:

Lina ska ta ut en betald semesterdag. Hennes arbetsbelastning är nu 75%, och under förra semesteråret var arbetsbelastningen 100%. Månadslönen är 20 000 kr (920 kr i daglig lön) och för Lina är semestertillägget 0,43% av månadslönen. Beräkning och resultat blir följande:

Lön: 20 000 kr
Semesteravdrag: - 920 kr x 0,75 = - 690 kr (daglig lön multiplicerat med nuvarande arbetsbelastning, dras av på lönen)
Semesterlön: 920 kr x 1 = 920 kr (daglig lön multiplicerat med arbetsbelastningen för intjäningsåret) 
Semestertillägg: 20 000 kr x 0,043 = 86
Värdet av en semesterdag = 1 006 kr
Lön inkl. semesteravdrag + semesterlön + semestertillägg vid en semesterdag = 20 316 kr

För att få detta resultat i Bokio fylls 100 i under Arbetsbelastning, vilket är den procentuella arbetsbelastningen under intjänandeåret i detta exempel.

Notera att semesteravdrag beräknas på nuvarande arbetsbelastning, medan semesterlönen samt semestertillägget beräknas på arbetsbelastningen under intjänandeåret. Om arbetsbelastningen är högre nu än vad den var under intjänandeåret kan den totala beräkningen bli negativ.