Lägg till semesterlön för månadsanställd

I den här guiden går vi igenom hur du hanterar semesterlön för månadsanställd både om du använder Bokios automatiska semesterbalanser eller manuella semesterbalanser.

Automatiska semesterbalanser

Med automatiska semesterbalanser så beräknas den totala skulden som bolaget har till sina anställda i form av semesterdagar (sparade, nuvarande, samt intjänade för nästa år) samt tillägg och ersättningar. När en anställd senare tar ut en semesterdag och detta bokförs så minskar skulden som företaget har till sina anställda. Dessutom så kan du se på dina anställda hur många semesterdagar de har kvar i och med att det numera uppdateras automatiskt!

Följ den här guiden för att aktivera automatiska semesterbalanser

Kan vem som helst använda automatiska semesterbalanser?

Den här funktionen är framförallt intressant för bolag som har flera anställda. Är du enmansföretagare i ett aktiebolag utan några anställda och inte tar ut speciellt mycket semester rekommenderar vi att du använder de manuella balanserna som finns idag, då bokföringen av semesterskulderna inte är av lika stort intresse som för de med flera anställda.

Semesterinställningar för anställd

När du lägger till en ny anställd så måste du först fylla i personalinformation såsom personnummer, adress och bankkontonummer. När detta är sparat kan du gå vidare och fylla i semesterinställningar. Klicka på Fyll i.

Klicka på Fyll i

Fyll i antal semesterdagar per år. Om den anställde skulle ha ett semestersaldo sen tidigare får du även fylla i detta (sparade, nuvarande, samt intjänade för nästa år).

Med automatiska semesterbalanser så kommer den totala skulden beräknas som företaget har till den anställde utifrån det du fyller i här (semesterdagar, tillägg och ersättningar). När den anställde senare tar ut en semesterdag, så minskar skulden.

Fyll i antal semesterdagar per år

Du får även fylla i eventuell semesterskuld samt det datum då semesterskulden försvinner. Klicka på Spara när du är klar.

Fyll i semesterskuld

Lägg till semester på lönespec

Börja med att skapa lönespec för den anställde. Lägg till månadslönen och klicka sedan på + Lägg till ny rad för att välja Betald semester. Här ser du direkt hur många semesterdagar den anställde har kvar att ta ut på det aktuella semesteråret.

Här kan du också lägga till obetald semester, sparad semester samt förskottssemester. Semesterersättning är till för timanställda.

Lägg till lönerad Betald semester

Välj de datum då den anställde tog ut sin semester. Antal dagar beräknas automatiskt.

Välj datum för betald semester

Semesterlönen beräknas procentuellt på den lönerad som finns tillagd på lönespecifikationen. Om du inte lägger till månadslönen som en rad Lön så kommer alltså inte betald semester kunna beräknas.

Lönespecifikation med betald semester

Manuella semesterbalanser

Väljer du att inte aktivera automatiska semesterbalanser på ditt företag i Bokio (vilket rekommenderas om det exempelvis endast är du själv som är anställd i företaget) så får du justera semester manuellt. Det är däremot lika enkelt att lägga till semesterrader på lönen där allt beräknas automatiskt.

Semesterinställningar för anställd

När du skapar en anställd så får du fylla i antal Semesterdagar. Dock så måste du alltså hantera dessa manuellt på den anställde. Sparade dagar är semesterdagar som är sparade från tidigare år.

Fyll i semesterdagar per år

Lägg till semester på lönespec

Lägg först till en lönerad med den anställdes månadslön. Därefter lägger du till raden Semestertillägg. Summan av månadslönen och semestertillägget blir en semesterlön.

Välj löneraden semestertillägg

Har den anställde haft semester i 3 dagar så skriver du in 3 på antal dagar. Observera att det här tillägget beräknas procentuellt på den lönerad som finns tillagd på lönespecifikationen. Om du inte lägger till månadslönen som en rad Lön så kommer inte semestertillägget kunna beräknas.

Skriv antal dagar som den anställde haft semester

Om den anställde ej har tagit ut någon lön och att du enbart vill lägga till semestertillägg så behöver du först lägga till en rad med lön för samma antal dagar som semestern är. Högst uppe på lönespecifikationen så hittar du en knapp Beräkningar. Klicka på den för att se den anställdes daglön beräknad utifrån månadslönen. I det här fallet är daglönen 1 196 kr.

Hur Bokio räknar

När vi har lagt till daglönen kommer vi även kunna få fram semestertillägget för dessa dagar och på så sätt den totala semesterlönen.

Lönespec med endast semestertillägg