Aktivera anställda

Premiumfunktion: inkluderad i Balans och Business

Den 1 januari 2021 introducerar vi en begränsning på antal anställda som du kostnadsfritt kan skapa löner för i Bokio. Beroende på vilken prisplan (Gratis, Balans eller Business) du har (har du inte aktiverat en plan så går du automatiskt under Gratisplanen) så ligger antalet kostnadsfria anställda per månad på 3 (Gratis), 5 (Balans) eller 10 (Business) stycken. Har du fler än maxantalet så kommer du få välja vilka anställda du vill aktivera nästa gång du skapar lön.

Är du gratisanvändare och har 3 eller färre anställda i ditt bolag så kostar det alltså dig inte något att skapa lön i Bokio.

Observera!
Det är inte förrän du själv aktivt gått in och aktiverat de anställda som du vill skapa lön för, som det eventuellt kommer kosta dig något. Har du fler än 3, 5 eller 10 anställda på nästa lönekörning, kommer du få bekräfta dina betaluppgifter och att vi kommer fakturera dig. De anställda som du inte aktiverar kan fortsätta att ligga kvar som inaktiva eller så kan du välja att arkivera dem.

Vad innebär en "Aktiv" anställd?

För att kunna skapa lön för en anställd, måste denna vara markerad som "Aktiv". Du kan själv när som helst välja vilka anställda du vill ska vara aktiva.

Anställda i nuvarande eller framtida lönekörningar kan inte avaktiveras förrän i nästkommande månad. Har du exempelvis prisplanen Gratis och har aktiverat 5 anställda, skapat löner för dessa 5 och sedan vill avaktivera 2 av dem, så kommer detta inte vara möjligt förrän i nästkommande månad. Eftersom du med planen Gratis har 3 kostnadsfria anställda per månad, så kommer du faktureras för 2 stycken anställda. Läs mer om Bokios prisplaner.

Vilka nivåer av anställda finns det och vad betyder dessa?

  • Aktiv - Se ovan.
  • Utkast - En anställd som inte är komplett ifylld. Kan användas för att koppla till en användare så att denne kan ladda upp sina utlägg, men däremot inte för lönekörning.
  • Arkiverad - Kommer inte synas i listor vid lönekörningar. Anställda i lönekörning för innevarande eller framtida månad kan inte arkiveras.