Aktivera anställda

I Bokio kan du som har prisplanen Premium och Premium Plus skapa och hantera löner, där 1 anställd ingår per månad. Om du överskrider gränsen kostar det 20 kronor per extra anställd, oavsett paket.

Observera!
Det är inte förrän du själv aktivt gått in och aktiverat de anställda som du vill skapa lön för, som det eventuellt kommer kosta dig något. Har du fler än 1 anställd på nästa lönekörning, kommer du få bekräfta dina betaluppgifter och att vi kommer fakturera dig. De anställda som du inte aktiverar kan fortsätta att ligga kvar som inaktiva eller så kan du välja att arkivera dem.

Vad innebär en "Aktiv" anställd?

För att kunna skapa lön för en anställd, måste denna vara markerad som "Aktiv". Du kan själv när som helst välja vilka anställda du vill ska vara aktiva.

Anställda i nuvarande eller framtida lönekörningar kan inte avaktiveras förrän i nästkommande månad. Har du exempelvis prisplanen Premium och har aktiverat 3 anställda, skapat löner för dessa 3 och sedan vill avaktivera 2 av dem, så kommer detta inte vara möjligt förrän i nästkommande månad. Med prisplanen Premium och Premium Plus har du 1 kostnadsfria anställd per månad, så du kommer då faktureras för 2 stycken anställda. Läs mer om Bokios prisplaner.

Vilka nivåer av anställda finns det och vad betyder dessa?

  • Aktiv - Se ovan.
  • Utkast - En anställd som inte är komplett ifylld. Kan användas för att koppla till en användare så att denne kan ladda upp sina utlägg, men däremot inte för lönekörning.
  • Arkiverad - Kommer inte synas i listor vid lönekörningar. Anställda i lönekörning för innevarande eller framtida månad kan inte arkiveras.