Sociala avgifter

Varför diffar sociala avgifter på lönespecifikationen mot det som redovisas i arbetsgivardeklarationen?

Vi har valt att avrunda alla summor i lönespecifikationen. Är sociala avgifter 4006,69 kr så avrundas det på lönespecen till 4007 kr (detta är dock ej synligt för den anställde då sociala avgifter inte redovisas på dennes lönespecifikation). Då avgifterna bokförs kommer 4006,69 kr debiteras på konto 7510.

Skatteverket däremot klipper alltid decimalerna. Det som kommer redovisas i arbetsgivardeklarationen kommer då vara 4006 kr.

Läs mer