Ändra sociala avgifter

Efter att lönerna är utbetalda är det dags att deklarera och betala skatter samt sociala avgifter. Deklarationsunderlaget får du genom en AGI-fil som du laddar ner under steg 3 i löneflödet.

Du kan göra avdrag på de sociala avgifterna, exempelvis för forskning och utveckling (FoU), på överblickssidan för månaden i löneflödet.

Vi har automatiskt stöd för växa-stöd i Bokio, läs mer om hur du går tillväga för att lägga till växa-stöd för din första anställda. 

För att kunna ändra bokföringen av sociala avgifter går du in på månaden det avser under Personal och löner. Om lönen ännu inte är klarmarkerad behöver du först göra detta genom att klicka på Klarmarkera månaden

Klicka på kugghjulet för att justera dina sociala avgifter i bokföringen

Klicka sedan på kugghjulet höger om + Ny lönekörning.

Avdragen måste du själv lägga till när du deklarerar till Skatteverket då Bokios arbetsgivardeklaration än så länge inte beräknar med dessa. Däremot tar bokföringen hänsyn till det. Sociala avgifter syns inte på den anställdes lönespecifikation utan det är enbart för arbetsgivaren.

Avdrag på sociala avgifter vid lön på sista månaden i räkenskapsåret

Om du gör avdrag på sociala avgifter för lön som betalas ut i sista månaden i räkenskapsåret så behöver du i dagsläget korrigera bokföringen med två manuella verifikat.

Läs i denna hjälpguide hur du skapar manuella verifikat.

Skapa ett manuellt verifikat i År 1, på datumet som löneutbetalningen bokförts.

År 1:
2731 - avdraget i Debet
7510 - avdraget i Kredit

Skapa sedan ett manuellt verifikat i År 2, på datumet som dragningen av sociala avgifter bokförts.

År 2:
2731 - avdraget i Kredit
7510 - avdraget i Debet

Detta gör att konto 7510 belastas i År 1 och nollas i År 2, och bokföringen av de sociala avgifterna blir då korrekt för vardera räkenskapsår.

Läs mer