Ändra sociala avgifter

Efter att lönerna är utbetalda är det dags att deklarera och betala skatter samt sociala avgifter. Deklarationsunderlaget får du genom en AGI-fil som du laddar ner under steg 3 i löneflödet.

Du kan göra avdrag på de sociala avgifterna, exempelvis för forskning och utveckling (FoU), på överblickssidan för månaden i löneflödet.

Vi har automatiskt stöd för växa-stöd i Bokio, läs mer om hur du går tillväga för att lägga till växa-stöd för din första anställda. 

För att kunna ändra bokföringen av sociala avgifter går du in på månaden det avser under Personal och löner. Om lönen ännu inte är klarmarkerad behöver du först göra detta genom att klicka på Klarmarkera månaden

Klicka sedan på kugghjulet höger om + Ny lönekörning.

Avdragen måste du själv lägga till när du deklarerar till Skatteverket då Bokios arbetsgivardeklaration än så länge inte beräknar med dessa. Däremot tar bokföringen hänsyn till det. Sociala avgifter syns inte på den anställdes lönespecifikation utan det är enbart för arbetsgivaren.

Läs mer