Hur gör jag om en anställd är heltidssjukskriven?

Som arbetsgivare måste du betala ut sjuklön de första 14 kalenderdagarna i en sjuklöneperiod. Efter de 14 dagarna, så behöver du som arbetsgivare inte längre betala ut sjuklönen, utan det ska ske direkt från Försäkringskassan. Du är dock skyldig att sjukanmäla medarbetaren till Försäkringskassan (tidigast dag 15 och senast dag 21).

Vill du veta mer om hur du gör detta så hittar du mer information hos Försäkringskassan.

Läs om hur du lägger till sjukfrånvaro för anställd

Hur hanterar jag heltidssjukskrivning i lönefunktionen? 

Det finns två sätt att gå tillväga för detta via lönefunktionen i Bokio.

Du kan antingen: lägga till en ny lönerad med ett negativt belopp för hela månadslönen så att den nollställs, här kan du även sedan lägga till en textrad som beskriver att anställd är Sjukskriven 100%.

Nedan följer ett exempel på heltidsanställd med 25 000 i kompensation per månad, med en heltidssjukskrivning på 100%:
Eller så kan du hantera detta via den anställdes kontrakt, i detta exempel skapar vi ett nytt kontrakt för anställd för perioden där ni anger att anställd har 0% i arbetsbelastning.

Klicka dig in via personal och löner -> anställda -> kontrakt, om du inte har ett redigerbart kontrakt i dagsläget behöver du skapa ett nytt kontrakt för anställd från den period sjukskrivningen avser.

Här anger du alltså "deltid" och sedan "0 %" via kontrakt, nedan visar vi ett exempel för hur detta ser ut:


Så här kommer kontraktet att se ut efter ändring:


När du sedan lägger till lönen för den anställde för löneperioden så kommer lönespecifikationen genereras så här, här kan det även vara bra att lägga till en fri textrad som beskriver att den anställde är sjukskriven 100%: