Hur lägger jag till sjukfrånvaro för en anställd?

Vissa funktioner kräver en betalplan

När du skapar löner i Bokio har du möjlighet att registrera sjukfrånvaro för dina anställda. Det du behöver registrera när en anställd rapporterat sjukfrånvaro är följande:

  • Karensavdrag
  • Reducerad dag

Karensavdrag

Karensavdraget är ett engångsbelopp som dras av en gång per sjukperiod. Om den anställda blir frisk och sedan sjuk igen så räknas det fortsatt som 1 sjukperiod om det är inom 5 kalenderdagar. Karensavdraget är 20% av den anställdas genomsnittliga veckosjuklön. Detta är i sin tur 80% av en normal veckolön. Bokio fyller i karensavdraget automatiskt för anställda som är hel- eller deltidsanställda.

Om du vill ställa in ett eget karensavdrag så kan du ändra det under Egna uträkningar på den anställde. Om du hunnit skapa en lönesoecifikation åt den anställde så kan du behöva skapa ett nytt kontrakt för att kunna göra ändringarna.

Då det är svårt för oss att veta hur mycket din timanställda har i genomsnittlig veckolön, eller om din timanställda är schemalagd, får du själv fylla i karensavdraget. Vi förtydligar hur du gör denna beräkning i ett avsnitt nedan.

Reducerade dagar

Raden Reducerad dag i Bokio är en kombination av frånvaron den anställda har när den är sjuk, och sjuklön. Det vill säga, man tar bort en dagslön och lägger till sjuklön (80% av dagslönen). Detta skapar ett minusbelopp på en månadsanställd (avdrag på månadslön).

Exempel: Månadsanställd, sjuk i 5 dagar

Jane jobbar 40 timmar/vecka, är månadsanställd och jobbar heltid. Hon tjänar 30 000 kr i månaden. 

Jane är sjukfrånvarande 5 arbetsdagar, från torsdag första veckan - onsdag i andra veckan.

Nu måste vi lägga till en rad med karensavdrag:

 

Karensavdraget har Bokio räknat ut blir 1 108 kr. 

Efter det lägger vi till reducerade dagar. Vi lägger till en reducerad dag för varje frånvarodag, även den första. Jane var sjukfrånvarande totalt 5 arbetsdagar.

 

Exempel: Sjukfrånvaro med halvdag

Jane jobbar 40 timmar/vecka, är månadsanställd och jobbar heltid. Hon tjänar 30 000 kr i månaden. 

Jane är sjukfrånvarande hela måndagen och halva tisdagen (4 timmar).

Nu måste vi lägga till en rad med karensavdrag:

Karensavdraget har Bokio räknat ut blir 1 108 kr. 

Efter det lägger vi till reducerade dagar. Jane var sjuk 16 timmar totalt.

För deltidsanställda gör Bokio jobbet för dig om du har fyllt i allt korrekt i den anställdas inställningar. Alltså funkar det precis likadant som i exemplet ovan.

Exempel: Timanställd

John jobbar 4 timmar om dagen, 5 dagar i veckan och tjänar 100 kr/timma. 

John är sjuk hela måndagen och tisdagen.

  • Först måste vi räkna ut karensavdraget. Nu vet vi att John jobbar 20 timmar i veckan, och hans timlön. Så Johns veckolön är alltså vanligtvis 2 000 kr.
  • Efter det räknar vi ut hans veckosjuklön: Veckolönen(2000) x 0.8 = 1600.
  • Karensavdraget är 20% av veckosjuklönen. 1600 x 0.2 = 320

Vi lägger därför till en rad med karensavdrag på 320 kr.

Härnäst lägger vi till rad för reducerad dag. Vi ställer in reducerad dag till timmar, och eftersom John var borta 2 arbetsdagar á 4 timmar styck, lägger vi nu in 8 timmar på reducerad lön.

Så här räknar Bokio

Om du undrar mer på djupet hur Bokio tar fram de värden som automatiskt räknas fram, kan du klicka på Beräkningar högst upp på lönespecen. Vill du göra ändringar på grund av till exempel kollektivavtal? Läs den här guiden för att se hur du går tillväga.

Klicka på Beräkningar