Hur fungerar efterskottslön?

När du skapar kontrakt för en anställd så väljer du om denna ska ha lön i för- eller efterskott. Efterskottslön innebär att lönen betalas ut i månaden efter den intjänade perioden. Ofta så har timanställda lön i efterskott, då man vill avsluta och sammanställa arbetad period innan man betalar ut lönen. Till exempel ska intjänade timmar i september betalas ut i oktober.

Välj efterskottslön som löneperiod

I Bokio lägger du till löner genom att skapa en ny lönekörning. Här väljer du utbetalningsdatum för lönen. Om en anställd har efterskottslön och arbetat in timmar under september månad, vilket du sedan betalar ut i oktober, så är det lönekörningen i oktober månad som kommer redovisa timmarna för september.

Läs mer om lönekörning

Hur fungerar förskottslön?

Förskottslön är standard för månadsanställda. Förskottslön betyder att månaden inte är avslutad innan du betalar ut lönen. Detta är vanligt om man exempelvis har ett utbetalningsdatum den 25:e varje månad (perioden är inte avslutad, men då det är en månadsanställd vet vi vad de ska ha utbetalt)

Exempelvis:
Mars lön (det du betalar ut i mars) är för perioden 03-01 till 03-31. Utbetalning 03-25.
April lön (det du betalar ut i april) är för perioden 04-01 till 04-30. Utbetalning 04-25. Osv...

Frånvaro på förskottslön?

När det kommer till frånvaro, exempelvis semester eller sjukdagar, och förskottslön, så ska det alltid redovisas perioden efter det skett. Detta är för att vi vill sammanställa all frånvaro för hela perioden.

Exempelvis:
Per är månadsanställd och har förskottslön. Per tog semester 4 dagar i maj (13-16 maj). På majlönen som betalas ut den 25e maj redovisar vi inte frånvaron. När vi gör junilönen (25e juni) redovisar vi de 4 semesterdagarna samt eventuella sjukdagar Per tog i maj.

Läs mer