Hur redigerar eller skapar jag ett nytt kontrakt för anställd?

När du lägger till en ny anställd i Bokio så skapas samtidigt ett kontrakt. I dagsläget används kontrakten skapade i Bokio som ett underlag vid vår automatiska uträkning vid skapandet av lön.

Du kan skapa kontrakt för timanställda, heltids- samt deltidsanställda via lönefunktionen.

Beroende på om din anställd får efterskotts- eller förskottslön så finns det ett par saker som du bör ta hänsyn till vid skapandet av ett nytt kontrakt för anställd.

Hur redigerar jag den anställdes kontrakt?

Om den anställde har lönespecifikation i Bokio

Om den anställda i dagsläget har lönespecifikationer som redan är klara, utbetalda och därmed kopplade till nuvarande kontrakt så går det inte att redigera kontraktet. Det du behöver göra då är att skapa ett nytt kontrakt för den anställda. Klicka på + Nytt kontrakt.

Om den anställde inte har lönespecifikation i Bokio

För att kunna redigera ett kontrakt så får det nuvarande kontraktet inte vara kopplat till några lönespecifikationer skapade i Bokio. Det vill säga, det inte får finnas löner som är klarmarkerade samt utbetalda till den anställde skapade från kontraktet. Kontrollera att kontraktet är korrekt innan du skapar den allra första lönespecifikationen för den anställde.

Skapa nytt kontrakt, exempel för timanställd:

I följande exempel visar vi en timanställd som har efterskottslön, i detta exempel har den anställde fått en löneökning på 30 kr/h och detta kontrakt ska vara aktivt från och med löneperiod augusti.

Den anställde har sedan tidigare lönespecifikationer som är utbetalda och klara, jag skapar därför ett nytt kontrakt för anställd med start 2020-08-01 då det gäller efterskottslön.

Med efterskottslön betalas augusti månads arbete ut i septembers löneutbetalning, därför kommer ändringen alltså vara synlig på septembers lönespecifikation.

Känner du dig osäker på hur efterskottslön fungerar, se gärna följande guide.

För att skapa ett nytt kontrakt, klicka på + Nytt kontrakt.

nytt_kontrakt

Vi ändrar de uppgifter vi vill ska vara aktiva från och med löneperiod augusti. Här sätter vi startdatum 2020-08-01, samt ändrar kompensation till 150 kr/h från tidigare 120 kr/h. Kontrollerar att uppgifterna är korrekta och sparar ändringarna:


När det nya kontraktet är sparat kan vi skapa en lön för den timanställda för augusti månad (vilket för efterskottsavlönade sker i september).

Skapa nytt kontrakt, exempel för heltidsanställd:

I följande exempel visar vi en heltidsanställd som har förskottslön, i detta exempel har den anställde bett om att få skatta mer på sin lön, med en egen skattesats på 35 %, och detta kontrakt ska vara aktivt från och med löneperiod september.

Den anställde har sedan tidigare lönespecifikationer som är utbetalda och klara, vi skapar därför ett nytt kontrakt för anställd med start 2020-09-01 då denne är har förskottslön:

I exemplet ändrar vi uppgifter vi vill ska vara aktiva i löneperiod september, här sätter vi startdatum 2020-09-01, samt ändrar till egen skattesats 35%.

Kontrollera att uppgifterna är korrekta och sparar ändringarna.

När det nya kontraktet är sparat kan vi nu skapa en lön för den heltidsanställda i september månad.