Hur redigerar eller skapar jag ett nytt kontrakt för anställd?

När du lägger till en ny anställd i Bokio så skapas samtidigt ett kontrakt. I dagsläget används kontrakten skapade i Bokio som ett underlag vid vår automatiska uträkning vid skapandet av lön.

Du kan skapa kontrakt för timanställda, heltids- samt deltidsanställda via lönefunktionen.

Beroende på om din anställd får efterskotts- eller förskottslön så finns det ett par saker som du bör ta till hänsyn vid skapandet av nytt kontrakt för anställd.

Hur redigerar jag den anställdes kontrakt?

Om den anställde har lönespecifikation i Bokio

Om den anställda i dagsläget har lönespecifikationer som redan är klara och utbetalade till anställd och därmed kopplade till nuvarande kontrakt, så går det  inte att redigera kontraktet. Det du behöver göra är att skapa ett nytt kontrakt för anställd. Klicka på  + Nytt kontrakt.

Om den anställde inte har lönespecifikation i Bokio

För att kunna redigera ett kontrakt så får inte det nuvarande kontraktet vara kopplat till några lönespecifikationer skapade i Bokio, det vill säga att det inte får finnas löner som är klarmarkerade samt utbetalda till den anställde. Kontrollera att kontraktet är korrekt innan du skapar den allra första lönespecifikationen för den nyanställde.

Skapa nytt kontrakt, exempel för timanställd:

I följande exempel visar vi en timanställd som har efterskottslön, i detta exempel har den anställde fått en löneökning på 30 kr/h och detta kontrakt ska vara aktivt från och med löneperiod augusti.

Den anställde har sedan tidigare lönespecifikationer som är utbetalda och klara, jag skapar därför ett nytt kontrakt för anställd med start 2020-08-01 då denne är har efterskottslön.

Då den anställde har efterskottslön så betalar du ut augustis lönespecifikation i septembers löneutbetalning, därför kommer ändringen alltså vara synlig på septembers löneutbetalning.

Känner du dig osäker på hur efterskottslön fungerar se gärna följande guide.

För att skapa ett nytt kontrakt klicka på + Nytt kontrakt.

nytt_kontrakt

Jag ändrar de uppgifter jag vill ska vara aktiva från och med löneperiod augusti, här sätter jag startdatum 2020-08-01, samt ändrar kompensation till 150 kr/h från tidigare 120 kr/h. Kontrollerar att uppgifterna är korrekta och sparar dina ändringar:


När det nya kontraktet är sparat kan jag nu skapa en lön för den timanställda i augusti månad (vilket för efterskottsavlönade sker i september).

Skapa nytt kontrakt, exempel för heltidsanställd:

I följande exempel visar vi en heltidsanställd som har förskottslön, i detta exempel har den anställde bett om att få skatta mer på sin lön, med en egen skattesats på 35 %, och detta kontrakt ska vara aktivt från och med löneperiod september.

Den anställde har sedan tidigare lönespecifikationer som är utbetalda och klara, jag skapar därför ett nytt kontrakt för anställd med start 2020-09-01 då denne är har förskottslön:

I exemplet ändrar vi uppgifter vi vill ska vara aktiva i löneperiod september, här sätter vi startdatum 2020-09-01, samt ändrar till egen skattesats 35%.

Kontrollera att uppgifterna är korrekt och sparar ändringarna.

När det nya kontraktet är sparat kan jag nu skapa en lön för den heltidsanställda i september månad.