Hur hanteras milersättning och bilförmån?

För aktiebolag och anställda

För aktiebolag samt anställda i till exempel enskild firma (dvs ej ägare) så hanteras milersättning och bilförmån i Bokio Lön. När du lägger till lönerad på en lönespecifikation kan du under Bilersättning välja mellan Privat bil, Företagsbil bensin och Företagsbil diesel.

Lägg till lönerad bilersättning

Ska milersättningen ej läggas på anställds lön så kan du i Bokios moderna bokföring söka på Milersättning och därifrån välja vilken typ av bil som använts. Egen bil, Tjänstebil bensin eller Tjänstebil diesel.

Systemet hanterar då själv de skattefria nivåerna för dessa bilar. Överskjutande del bokförs som skattepliktig ersättning som du sedan manuellt måste hantera i din deklaration.

Avdragen är följande (inkomstår 2024):

Egen privat bil - 25,00 kr/mil
Tjänstebil diesel - 12,00 kr/mil
Tjänstebil bensin - 12,00 kr/mil 
Tjänstebil el - 9,50 kr/mil

Observera!

När du hanterar milersättning som ett utlägg genom utläggsfunktionen kan du använda bokföringsmallen Milersättning, utgår ifrån summa utbetald.

Bilförmån

Det finns också en annan lönerad med Företagsbil som inte gäller ersättning per mil. Där fyller du i den bilförmån som gäller baserat på modell och Skatteverkets beräkningsmodell.

När du bokför lönerna så bokförs även tillagd milersättning/bilförmån och du behöver ej bokföra något mer utöver detta.

Drivmedelsförmån

Som det ser ut idag så har vi ingen funktion att hantera drivmedelsförmån i Bokio. Vill du lägga till drivmedelsförmån i lönen får du använda löneraden "Annan förmån" och fylla i det uträknade beloppet som ska beskattas. I samband med inrapportering till Skatteverket behöver värdet för drivmedelsförmånen flyttas från ruta 012 till 018 i arbetsgivardeklarationen (har du flera olika förmåner så samlas dessa i ruta 012 och du måste därför se till att justera med rätt belopp och flytta det till ruta 018).

Här kan du hitta beräkningarna hos Skatteverket

Notera att du även behöver justera de sociala avgifterna i löneperioden. Läs mer här om hur du ändrar sociala avgifter i Bokio här

Observera!

Enligt Skatteverkets praxis är körjournal ett viktigt bevismedel vid bedömning av drivmedelsförmån. 

Läs mer hos Skatteverket hur en körjournal bör upprättas.

Enskild firma och delägare i Handelsbolag & Kommanditbolag

För milersättning till anställda i enskild firma hanteras det som beskrivet ovan. Milersättning till dig själv i din enskilda firma ska dock hanteras direkt i bokföringen. I dagsläget får man bokföra det manuellt på konton 5841 (Milersättning avdragsgill) och 5842 (Milersättning, ej avdragsgill). 

Bokningen kan ske som en utbetalning av ersättning direkt (19XX krediteras) eller som en skuld (2018 krediteras) till ägare av enskild firma.

Observera att om du tar upp det i bokföringen, så kommer det minska skatten genom att resultatet minskar i resultaträkningen. Pga detta så ska man alltså inte göra något ytterligare avdrag för milersättning i deklarationen för i så fall blir det dubbelt.