Hur skapar jag en anställd?

För att skapa en anställd går du antingen in via Bokio Lön eller klickar in på Anställda direkt i vänstermenyn i Bokio. Ifyllda fält nedan är obligatoriska att fylla i och för att systemet ska kunna räkna ut sociala avgifter vid lön krävs det att personnummer är ett korrekt sådant. 

Du väljer även vilken skattetabell och kolumn den anställde ska ha för att programmet ska räkna ut rätt skattesats. Vet du inte vilken skattetabell din anställde går under kan du kolla upp det hos Skatteverket. Du kan även välja att ha en egen skattesats. Detta sätter du i rull-listan “Skattetabell” och väljer “Egen skattesats”, du får då möjligheten att sätta önskvärd procentsats. Du kan även välja vilken löneperiod du vill betala ut lönen efter dvs antingen förskott eller efterskott. Du har också möjlighet att välja vilket språk lönespecifikationen senare ska genereras i. 

“Sparade semesterdagar” är dagar från tidigare år medan “Semesterdagar” är dagar från nuvarande år. Detta får du själv hålla koll på för den anställde. Vi räknar ut en dagslön enligt fackets föreskrifter men om du vill sätta en egen procentsats så fyller du i denna i fältet "Dagslön". Detta används som underlag vid beräkning av tex karens- och sjukdagar. “Semesterlön” ska du använda om det är månadslön och “Semesterersättning” om den anställde har timlön. Läs mer om semesterlön och semesterersättning här.