Hur lägger jag till bilförmån som nettolönejustering?

Löneförmåner räknas inte in i löneunderlaget enligt fåmansbolagsreglerna. Därför kan det vara fördelaktigt att höja bruttolönen istället för att ta tjänstebilen som en förmån, för dig som driver aktiebolag. Genom att öka löneuttaget med förmånsbilens värde och bekosta bilen med skattade pengar höjer du utrymmet för utdelning till den lägre skattesatsen i 3:12-reglerna. Det är också fördelaktigt då din sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) ökar, vilket påverkar din ersättning vid föräldraledighet eller sjukdom. Löneförmåner räknas inte in i SGI.

Att redovisa bilförmån som en nettolönejustering är något som vi i dagsläget inte har 100% stöd för. För att det ska bli rätt i Bokio Lön så gör du så här:

Börja med att lägga till en rad med Lön som innehåller själva bilförmånskostnaden. Skriv ‘’Bilförmån’’ som kommentar på löneraden, för att påvisa att detta avser bilförmån.

lägg_till_lönealternativ_lön

Slutligen lägger du in en rad med nettolönejusteringen med det negativa beloppet. När du har lagt upp raderna ska det alltså se ut på följande vis: 

nettolönejustering_totalt

Nettolönejusteringen mappar du sedan vid bokföring av lön till konto 7388 - Anställdas ersättning för erhållna förmåner.

Mappa nettolönejustering