Kan jag lägga till semesterlön och semesterersättning i Bokio?

När du skapar lönespecifikation i Bokio har du möjlighet att lägga till både semesterlön och semesterersättningSemesterlön avser anställda som har månadslön och Semesterersättning gäller för timanställda.

Vad är semesterlön?

Semesterlön är den ersättning som en månadsanställd får då denne tar ut semester.

I Bokio kan du hantera semesterbalanser automatiskt eller manuellt. Automatiska semesterbalanser innebär att när du skapar en anställd och ställer in dennes semesterinställningar (antal dagar semester etc) så beräknas den totala skulden som bolaget har till den anställde i form av semesterdagar (sparade, nuvarande, samt intjänade för nästa år) samt tillägg och ersättningar. När den anställde senare tar ut en semesterdag och detta bokförs så minskar företagets semesterskuld. Dessutom kan du se på dina anställda hur många semesterdagar de har kvar i och med att det uppdateras automatiskt!

Så här lägger du till semester på månadslön

Vad är semesterersättning?

Som timanställd får du ej betald semester men däremot en beräknad semesterersättning på 12% av den intjänade lönen. Arbetsgivaren kan välja att antingen betala ut ersättningen per månad eller som en klumpsumma per år. Detta är som en kompensation för att man inte får betalt under sin semester.

Lägger du till en rad med Semesterersättning på lönen så beräknas 12% av den timlön du registrerat på månaden (enheten på lön måste vara "timmar"). Betalar du däremot ut semesterersättning per år får du själv beräkna ersättningen och lägga till en rad med Lön och i kommentaren skriva att det gäller semesterersättning.

Så här lägger du till semesterersättning på timanställd

Obetald semester

Ska en anställd ha obetald semester lägger du till en rad med Obetalda dagar och definierar att det gäller semester i kommentaren.

Semesterskuld

För att betala ut ersättning för antal sparade semesterdagar lägger du till en rad med Semesterskuld. Du skriver i X antal dagar (alternativt i timmar eller styck) som den anställde har i intjänade semesterdagar och som ska betalas ut. Du bestämmer också summan per dag/styck/timme.