Kan jag lägga till semesterlön och semesterersättning i Bokio?

När du skapar lön i Bokio har du möjlighet att lägga till både semesterlön och semesterersättning. Semesterlön avser anställd som har månadslön och Semesterersättning gäller för timanställda.

Semesterinställningar för anställd

När du lägger till en ny anställd börjar du med att fylla i personalinformation såsom personnummer, adress och bankkontonummer. När detta är sparat kan du gå vidare och fylla i semesterinställningar. Klicka på Fyll i.

Klicka på Fyll i för att lägga till semesterinställningar

Här kan du fylla i antal Semesterdagar så att du kan ha koll på dessa. I dagsläget måste det hanteras manuellt. Sparade dagar är semesterdagar som är sparade från tidigare år.

Fyll i semesterdagar per år

Lägg till semester på lön

Semesterlön

Som månadsanställd får du vid semestertillfället ett så kallat semestertillägg. Summan av månadslönen och semestertillägget blir en semesterlön.

Lägg först till den anställdes månadslön. Därefter lägger du till en rad med Semestertillägg.

Lägg till lönerad Semestertillägg

Har den anställde haft semester i 5 dagar så skriver du in 5 på antal dagar. Observera att det här tillägget beräknas procentuellt på den lönerad som finns tillagd på lönespecifikationen. Om du inte lägger till månadslönen som en rad Lön så kommer inte semestertillägget kunna beräknas.

Semestertillägg på lönespecifikation

Om den anställde ej har tagit ut någon lön och att du enbart vill lägga till semestertillägg så behöver du först lägga till en rad med lön för samma antal dagar som semestern är. Högst uppe på lönespecifikationen så hittar du en knapp Beräkningar. Klicka på den för att se den anställdes daglön beräknad utifrån månadslönen. I det här fallet är månadslönen 31 500 kr och daglönen 1 449 kr.

Fyll i daglön

När vi har lagt till daglönen kommer vi även kunna få fram semestertillägget för dessa dagar och på så sätt den totala semesterlönen.

Daglön och semestertillägg på lönespecifikation

Obetald semester

Ska en anställd ha obetald semester så lägger du till en rad med Obetalda dagar och definierar att det gäller semester i kommentaren.

Semesterersättning

Som timanställd får du ej betald semester men däremot en beräknad semesterersättning på 12% av den intjänade lönen. Arbetsgivaren kan välja att antingen betala ut ersättningen per månad eller som en klumpsumma per år. Detta är som en kompensation för att man inte får betalt under sin semester.

Lägger du till en rad med Semesterersättning på lönen så beräknas 12% av den timlön du registrerat på månaden (enheten på lön måste vara "timmar"). Betalar du däremot ut semesterersättning per år får du själv beräkna ersättningen och lägga till en rad med Lön och i kommentaren skriva att det gäller semesterersättning.

Semesterskuld

För att betala ut för antal sparade semesterdagar så lägger du till en rad med Semesterskuld. Du skriver i X antal dagar (alternativt i timmar eller styck) som den anställde har i intjänade semesterdagar vilka ska betalas ut. Du bestämmer också summan per dag/styck/timme.