Intjänande av semesterdagar

Med hjälp av automatisk semesterbalans håller du enkelt koll på semesterskulden i ditt bolag. Läs mer här om funktionen semesterbalans.

Intjänande av semesterdagar

För den tiden som en anställd jobbar tjänar denne in semesterdagar. I slutet av semesteråret beräknas dessa till betalda semesterdagar som kan tas ut i nästa semesterår. Antalet betalda dagar avrundas alltid uppåt till hela semesterdagar. Har en anställd exempelvis tjänat in 24,2 dagar kommer detta i slutet av semesteråret beräknas till 25 betalda semesterdagar.

Bokio räknar ut de intjänade dagarna månadsvis. Det blir ofta ett värde med flera decimaler fram tills dess att intjänandeåret är slut då det är viktigt för avrundningen och framtida beräkningar. Var därför noggrann med värdet du sätter på intjänade dagar då det sedan används för att beräkna totala antalet betalda dagar till nästa semesterår i slutet av intjänandeåret.

Du kan hitta hur många intjänade dagar en anställd har genom att gå in under fliken Semester på en anställd och sedan trycka på Redigera.

Klicka på redigera

Om du behöver ändra summan intjänade dagar kan du göra det här.