Löneutmätning till Kronofogden

Kräver Kronofogden löneutmätning av anställds lön måste arbetsgivaren göra ett avdrag på nettolönen och betala in utmätt belopp till Kronofogden. Gå till Löner i vänstermenyn och välj lönespecifikationen som ska justeras. Lägg till en negativ rad med Nettolönejustering.

Lägg till nettolönejustering som lönerad

När bokföringen av månadens löner ska göras kommer du behöva mappa nettolönejusteringen till ett bokföringskonto. Klicka på Ändra mappning.

Ändra mappning vid bokföring av lön

I detta fall ska justering mappas mot konto 2750 (Utmätning i lön m.m.)

Mappa till konto 2750

När du betalat in till Kronofogden bokför du manuellt så här (välj det 19-konto som du betalar ifrån):

19XX Kredit Totalsumma
2750 Debet Totalsumma