Allt du behöver veta om aktiebolag och hur du startar ett!

Allt du behöver veta om aktiebolag och hur du startar ett!

Fler och fler väljer att starta aktiebolag! I den här artikeln går vi igenom vad ett aktiebolag är samt hur du kommer igång och startar ett.

Vad är ett aktiebolag?

Aktiebolag är företagsformen där en eller flera delägare bildar bolag som en juridisk och ekonomisk enhet. Till skillnad från en enskild firma, där man är personligt ansvarig för företagets skulder och åtaganden, så ligger ansvaret i ett aktiebolag inte på ägaren eller ägarna utan på företaget som juridisk person i sig. Andra bolagsformer, såsom ekonomisk förening, handelsbolag och kommanditbolag, är också juridiska personer, liksom staten, landsting och kommuner.

Ägaren eller ägarna i ett aktiebolag riskerar inte, tack vare att bolaget är en juridisk person, att förlora mer än det som har förts in i företaget. Skulle ditt företag gå i konkurs så påverkar det inte dig som privatperson. Det finns dock undantag, så kallat ansvarsgenombrott, då en domstol kan avgöra att styrelseledamöterna i företaget bör stå som ansvariga för företagets skulder trots att det är en juridisk person.

Aktiekapital

I aktiebolag finns krav på ett så kallat aktiekapital. Detta är ägarnas bevis (i form av aktier), som visar att de äger bolaget. För att få starta AB måste man föra in kapitalet i bolaget. Regeringen har successivt arbetat för att det ska vara enklare att starta aktiebolag genom att minska den summa som krävs i aktiekapital. Den 1 april 2010 sänktes kravet från 100 000 kr till 50 000 kr och senast i fjol (1 januari 2020) så skedde ytterligare en sänkning till 25 000 kr.

Så här bokför du insättning av aktiekapital

Privat och publikt aktiebolag

De allra flesta aktiebolagen i Sverige är idag privata, men ett aktiebolag kan också vara publikt. Ett publikt aktiebolag kräver en vd (verkställande direktör) och ett betydligt mycket högre aktiekapital, nämligen 500 000 kr. Privata aktiebolag kan ha en vd men måste inte, däremot ska det finnas en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Skulle du som ensam ägare starta AB så måste du alltså ha med minst en person som suppleant utöver dig själv. Privata aktiebolag får till skillnad från publika inte sälja sina aktier till allmänheten.

Utdelning i aktiebolag

En av de stora fördelarna med att ha ett aktiebolag är möjligheten till utdelning, dvs en fördelning av företagets vinst till ägarna. Lågbeskattad utdelning är ett begrepp som ofta används när man hör om fördelarna med att driva företagsformen aktiebolag. Att komplettera sin månadslön med en årlig utdelning är det optimala sättet att ta ut pengar ur sin verksamhet ur ett skatteperspektiv. Fördelen med lön jämfört med utdelning är dock att det ligger till grund för många förmåner såsom föräldrapenning, pension, sjukersättning m.m.

Läs skattekonsultens tips till ägare av fåmansbolag

Aktiebolag eller enskild firma?

Vad är fördelarna (eller nackdelarna) med aktiebolag jämfört med enskild firma? Den första givna skillnaden i företagsformerna är just att ägare och bolag är separata juridiska personer i aktiebolag. Det här innebär ett skydd för dig som privatperson men också att du lättare kan hålla isär bolagets verksamhet från din egen plånbok. Det finns också en del andra fördelar med aktiebolag:

  • Möjlighet till lågbeskattad utdelning
  • Möjlighet till fler förmåner såsom friskvårdsbidrag och gåvor till anställda
  • Proffsigare intryck när du har kontakt med kunder, leverantörer och banker

Det är däremot många som väljer att starta sitt första bolag som enskild firma. Det är något enklare att både starta och registrera jämfört med aktiebolag. Att dessutom kunna låta en enskild firma ligga vilande om du inte vill sjösätta projektet riktigt än, är också enklare jämfört med andra företagsformer. Är ett aktiebolag vilande så innebär det egentligen bara att det inte bedrivs någon verksamhet. Det finns alltså ingen möjlighet att anmäla ett bolag som vilande. Man har fortfarande samma skyldigheter, såsom att deklarera och lämna in årsredovisning till Bolagsverket även om företaget inte är aktivt. Vill man inte längre bedriva verksamhet så finns möjlighet att avveckla aktiebolag.

Driver du en annan bolagsform och funderar på att ombilda till AB? Se här hur du går tillväga!

 

Hur startar man ett aktiebolag?

Det finns två huvudsakliga sätt att starta aktiebolag. Antingen kan du köpa ett aktiebolag, dvs ett befintligt (tomt) lagerbolag eller så bildar du ett från grunden via Verksamt.se. Att köpa ett lagerbolag går snabbare, men kostar något mer.

Innan du sätter igång så bör du förbereda följande:

  • Säkerställ att du har insatskapitalet tillgängligt på 25 000 kr
  • Kontakta banken och förbered dem på era planer
  • Fundera över bolagsnamn. Ta gärna fram flera förslag
  • Förbered din verksamhetsbeskrivning så att den täcker in de tjänster företaget kommer sälja

Har du beslutat om att ensam eller tillsammans med andra delägare ska starta ett aktiebolag från grunden så ska ett så kallat stiftelseurkund upprättas. Detta skickas in vid registrering av bolaget hos Verksamt.se och ska bland annat innehålla uppgifter om de personer som ska sitta i styrelsen, hur uppdelningen av aktier ska se ut samt teckningskursen, dvs vad som ska betalas för varje aktie. Stiftelseurkunden ska också ha med namnförslag på företaget, vilket är en del av den så kallade bolagsordningen som också beskriver företagets verksamhet och säte.

Nästa steg är att teckna och betala aktier. Att betala aktier innebär att aktiekapitalet sätts in på ett bank- eller företagskonto. För att visa för Bolagsverket att kapitalet är inbetalt så kan man antingen skicka in ett bankintyg från en bank eller ett revisorsintyg från en auktoriserad revisor. Vid registreringen så ska även en kostnad på 2 200 kr för nyregistrering betalas in till Bolagsverket och då din ansökan är godkänd så kommer företaget att tilldelas ett organisationsnummer. Det är sedan dags att ansöka om F-skatt och moms hos Skatteverket. Oavsett om du planerar att rekrytera anställda eller ej så ska du också göra en arbetsgivarregistrering i och med att du själv räknas som anställd i företaget. Inom 4 veckor efter att bolaget är registrerat så måste även så kallad verklig huvudman anmälas till Bolagsverket.

Att bilda ett bolag idag är en process som görs helt digitalt. Men ibland kan banker och myndigheter ta några veckor på sig att handlägga, så det är lika bra att börja i god tid innan årets slut.

Kostnad starta aktiebolag

Att registrera aktiebolag hos Bolagsverket kostar via e-tjänst 1 900 kr och blankett 2 200 kr. Utöver detta så måste du ha 25 000 kr som aktiekapital. Ansökan om F-skatt, moms och arbetsgivarregistrering hos Skatteverket är däremot gratis.

 

Verkar det krångligt? Ta hjälp direkt i Bokio

Kom igång obehindrat med ditt aktiebolag genom att få hjälp steg för steg.

  1. Ansökan till Bolagsverket - Vi tar fram alla dokument som behövs för att ansöka hos Bolagsverket, inkl. stiftelseurkund och bolagsordning
  2. Revisorsintyg - När ansökan till Bolagsverket registreras hjälper vi dig att ta fram revisorsintyg och skickar till Bolagsverket
  3. Färdigt aktiebolag - Du har nu ett färdigt aktiebolag samt ett konto hos Bokio med företagskonto (eget bankgironummer och betalkort)

Läs mer om att starta aktiebolag med Bokio!

 

Kom igång med ditt aktiebolag

Nu är ditt aktiebolag startat och det är dags att komma igång med din verksamhet! Som egenföretagare har du mycket frihet men med det kommer också mycket ansvar. Bland annat måste du se till att ha koll på de administrativa delarna. Hur ska du ta hand om företagets ekonomi?

Alla företag är skyldiga att redovisa affärshändelser i form av en löpande bokföring. Oavsett om du väljer att ta hjälp eller gör det själv, så är en online-baserad bokföringstjänst ett bra verktyg för att få full koll på din verksamhet. I till exempel Bokio kan du sköta företagets bokföring, fakturering, betalningar, hantering av utlägg samt löner och bokslut.

Få mer tips på vad du ska tänka på när du startar eget företag!