Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Styrelse

Styrelse i enmansbolag

Alla aktiebolag, stora som små, måste ha en styrelse. Styrelsen har det övergripande ansvaret för aktiebolagets fram- och motgångar. I samband med styrelsearbete förekommer ofta ord som styrelsesuppleant, styrelseledamot och årsstämma. I den här artikeln reder vi ut viktiga begrepp och hjälper dig att skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas med ditt nystartade företag.

Vilket ansvar har styrelsen?

Styrelsen har det övergripande ansvaret att leda företaget. I aktiebolagslagen kan man läsa att styrelsen ansvarar för bolagets organisation och för förvaltningen av bolagets angelägenheter. På en konkret nivå kan man säga att i grova drag är styrelsen ansvarig för företagets övergripande strategiska frågor, medan företagsledningen fokuserar på mer operativa frågor.

Hur stor måste en styrelse vara?

Många större aktiebolag har en styrelse som består av omkring 10 styrelsemedlemmar. Du som precis har startat ditt företag behöver vara orolig för att du behöver hitta massa personer till din styrelse. En styrelse behöver bara bestå av två personer, en styrelseledamot och en styrelsesuppleant.

Styrelseledamot

Som ensam ledamot i styrelsen är det du som bär ansvaret för företagets utveckling. I enmansföretag är styrelsen mest en fråga om formalitet, eftersom du som egenföretagare redan är ytterst ansvarig för allt som händer i ditt företaget.

Styrelsesuppleant

En styrelsesuppleant kan ses som en reserv till en styrelseledamot. Så länge styrelseledamoten deltar i styrelsen har inte suppleanten några skyldigheter mot företaget, utan är en reserv ifall en styrelseledamot skulle saknas.

När en styrelseledamot är frånvarande, exempelvis på grund av hen har avgått, förlorat sin behörighet som ledamot eller blivit sjuk, ersätts denna av en styrelsesuppleant. När en styrelsesuppleant kallas in till styrelsen har hen precis lika mycket inflytande som övriga styrelseledamöter.

I ett enmansbolag är det väldigt liten risk att du som ledamot inte skulle kunna fullfölja din plikt i styrelsen, således behöver suppleanten i din styrelse inte ha några kunskaper inom varken styrelsearbete eller ditt företag. Det är vanligt att man låter en god vän eller familjemedlem vara styrelsesuppleant i ett enmansbolag.

Verklig huvudman

Verklig huvudman är inte en post som ingår i bolagsstyrelsen, men det är vanligt att någon i aktiebolagets styrelse också är verklig huvudman. Styrelsen har, som konstaterat, det yttersta ansvaret över aktiebolaget, på samma sätt är en verklig huvudman den person eller personer som har det yttersta ansvaret över aktiebolaget.

I ett enmansföretag är det självförklarande att du som äger företaget är verklig huvudman. Att vara verklig huvudman är inget som medför någon makt eller ansvar, utan är endast en uppgift som behöver anmälas till Bolagsverket för att de ska ha bättre koll på företagen i Sverige.

Bolagsstämma och årsstämma

En bolagsstämma och årsstämma syftar vanligtvis på samma sak. Det finns andra sorters bolagstämmor än årsstämman, exempelvis fortsatt bolagsstämma och extra bolagsstämma, men årsstämman är alltså den i särklass vanligaste typen av bolagsstämma. Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett företag, det vill säga att de beslut som tas under bolagsstämman står över beslut från styrelsen och VD:n.

De vanligaste punkterna på en årsstämma brukar handla om:

  • Att fastställa bolagets resultaträkning och balansräkning i årsredovisningen.
  • Att bestämma styrelsens medlemmar för det kommande året.
  • Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
  • Disponering av företagets vinst eller förlust.
  • Huruvida företaget ska ta in en revisor inför nästa räkenskapsår eller inte.

Det kan tillkomma andra punkter också beroende på vad som är relevant för bolaget i fråga. Vilka punkter som tas upp på bolagsstämman ska meddelas i förväg via en kallelse som skickas ut till aktieägarna. Alla som är äger aktier i ett aktiebolag har rätt att närvara och rösta på bolagsstämman.

Allt du behöver veta när du startar aktiebolag.

Bolagsstämma i enmansbolag

Trots att du är ensam i styrelsen och i företaget behöver du genomföra årsstämman årligen. Eftersom det är samma person som är styrelsen, aktieägare och VD förlorar bolagsstämman sin funktion. Därför blir årsstämma endast en formell händelse där nödvändiga dokument såsom bolagstämmoprotokoll och styrelseprotokoll upprättas utan att något egentligt sammanträde har ägt rum.

När ditt aktiebolag växer

Även ifall du är ensam i ditt företags styrelse just nu vet man aldrig hur framtiden ser ut. Om din plan är att växa och kanske anställa personal kan det vara bra att utöka din styrelse. Tänk på att hitta en styrelsemedlem som kompletterar dina kunskaper med sin spetskompetens. Det är fördelaktigt om personen har erfarenhet av styrelsearbete och affärsutveckling sedan tidigare.

 

Vill du ha tips för att starta aktiebolag?

I vår guide får du massa med handfasta tips och trix som underlättar din företagsstart – från hur du skriver en affärsplan till hur mycket lön bör ta ut. Och allt däremellan, helt gratis!

Dina personuppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser