Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Så gör du en resultatbudget för ditt företag

Så gör du en resultatbudget för ditt företag

Det är dags att upprätta en resultatbudget för ditt företag. Men vart börjar man egentligen? I den här artikeln går vi igenom allt från vad du behöver ta reda på för att komma igång, vad din plan ska innehålla samt hur du tar hand om ekonomin.

Ta del av våra tips på vad du ska tänka på när du startar eget företag! 

Skillnad mellan resultatbudget och budget

När man pratar om budget i företagssammanhang är det ofta en resultatbudget man menar. Det är, som namnet antyder, en budget över företagets resultat den kommande perioden, ofta ett år i taget. 

Men det finns även andra typer i av budgetar i ett företag, exempelvis likviditetsbudget och marknadsföringsbudget.

Gör en marknadsanalys

För att upprätta en resultatbudget behöver du först en affärsplan. För att kunna skriva en affärsplan behöver du göra en marknadsanalys. Det är viktigt att förstå den marknad som ditt företag ska verka i. Här är några viktiga saker att fokusera på:

 • Hur ser din bransch ut?
 • Identifiera din marknad och målgrupp
 • Konkurrenter
 • Praktiska saker som behövs för att skapa dina produkter, köpa dina varor eller leverera din tjänst
 • Vad gör din affärsidé unik?

Så använder du din affärsplan

Att ha en affärsplan är viktigt när man får ett lån eller en investering från en bank. Men det hjälper dig också att klargöra din affärsidé och planera för framtiden. Att skapa en realistisk och handlingsbar affärsplan ger dig de detaljer du behöver för att växa ditt företag.

Vad ska en affärsplan inkludera?

Innehåll

Skapa det här avsnittet sist och inkludera alla delar av din affärsplan inklusive sidnummer.

Sammanfattning

Håll det kort och enkelt. Din sammanfattning ska beskriva ditt företag, vad du vill uppnå samt vad du kommer att inkludera i resten av affärsplanen.

Företagsbeskrivning

Förklara vad ditt företag är. Vilka är dina kunder och vad är unikt med ditt företag? Inkludera även det praktiska med att skapa och distribuera din produkt eller tjänst utifrån de undersökningar du har gjort.

Marknads- och konkurrentanalys

Visa att du har undersökt din bransch och vad som händer på marknaden då du träder in. Redovisa också data på framtiden för din marknad. Finns det några problem med att komma in på marknaden? Vem är den typiska kunden? Vad är dina konkurrenters styrkor respektive svagheter?

Företagsstruktur

Om ditt företag kommer att ha anställda är det viktigt att beskriva din företagsstruktur. Förklara hur ägarstrukturen kommer se ut samt vem eller vilka som kommer sitta på ledarpositioner. Detta avsnittet kan också innehålla information om affärslokaler samt hur ditt företag kommer att fungera dagligen.

Marknadsförings- och försäljningsplan

Hur kommer människor att lära känna ditt företag? Marknadsföring, PR och försäljning är alla viktiga för att ditt företag ska lyckas och få in kunder.

Budgetprognoser

Budgetering är ett viktigt verktyg för att kunna säkerställa ditt företags framtida ekonomiska hälsa. I din affärsplan bör du beräkna hur din framtida ekonomi ska se ut. Dessa prognoser är viktiga när du ansöker om banklån eller andra investeringar.

Varför är budgetering viktigt?

Du bör göra en budget för ditt företag för att planera för framtiden. Din budget hjälper dig att kunna ta beslut såsom:

 • Hur mycket du kan spendera
 • Hur mycket pengar du behöver tjäna för att täcka utgifterna
 • Om du är berättigad till lån eller andra finansieringsalternativ
 • Var du kan sänka kostnaderna
 • Vad för ekonomiska åtgärder du ska göra för att få långsiktiga resultat
 • Var du kan återinvestera likvida medel i verksamheten

Vad ska en resultatbudget innehålla?

Det finns flera olika budgetmallar att utgå från. Intäkter, kostnader och vinst bör alla ingå i din budget. En del av dina kostnader kommer vara fasta medan vissa är rörliga. Fasta kostnader kan till exempel vara hyra, löner för arbetstagare och försäkring. Rörliga kostnader är allt som skulle kunna öka eller minska beroende på produktion av varor eller tjänster. Med en översikt över dessa siffror kan du se om du har pengar tillgängliga för återinvesteringar eller om du behöver minska kostnaderna för att kunna öka vinsten.

En budget bör också ha utrymme för att kunna uppdateras retroaktivt med de faktiska intäkterna, kostnaderna och vinst i slutet av en period. Genom att kunna jämföra dessa har du möjlighet att göra förbättringar i budgeten till nästa period.

Så här skriver du en resultatbudget

Din budgetkalkyl bör innehålla följande saker:

 • Inkomst
 • Fasta kostnader
 • Rörliga kostnader
 • Engångskostnader
 • Vinst (totala intäkter minus totala kostnader)

Inkludera siffrorna för förra perioden, det som var beräknat för innevarande period samt de faktiska siffrorna vid periodens slut.

Om du har siffror från ditt senaste verksamhetsår kan du alltså basera din budget på dessa. Har du däremot inte det så kan du istället...

Titta på dina driftskostnader

Om du redan har fasta driftskostnader, starta din budget med att registrera dessa. Om inte, kan du undersöka typiska kostnader för din bransch.

Skapa ett försäljningsmål

Att skapa ett försäljningsmål är en bra motivator för att få ditt företag att komma igång. Här är några frågor att ställa till dig själv: Hur många enheter behöver du sälja för att ha råd med dina utgifter och tjäna pengar? Vad är ett realistiskt mål inom din bransch? Påverkas ditt företag av säsongens trender och hur kan du planera för detta?

Inom din budget är det också viktigt att avsätta pengar till oväntade kostnader. Det är dock bra att kunna justera kostnaderna under hela året så att din budget fortsätter att vara relevant och användbar.

Hur kan en bokföringstjänst förbättra min budget?

En bokföringstjänst kan göra det enkelt för dig att se tillbaka på tidigare intäkter och kostnader. När du skriver din budget och granskar den i efterhand behöver du själv inte göra några beräkningar för att ta fram tidigare siffror.

När du gör din bokföring och sköter ditt företag med Bokio har du tillgång till automatiserade rapporter vilket gör att du kan ha stenkoll på ekonomin!

Resultatrapporten i Bokio är ett utmärkt ställe att börja när du planerar din budget. Här kan se dina totala intäkter, kostnader, brutto / nettovinst samt förlust för en vald period. Dessa är uppdelade på bokföringskonto vilket gör att du tydligt kan se var du spenderar dina pengar och göra val för ditt företag i enlighet med detta.

Börja bokföra med Bokio idag för att göra budgetering för ditt företag enkelt!

Skapa ditt konto

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser