Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Aktieägeravtal

Aktieägaravtal

Aktieägaravtal, eller kompanjonsavtal som det också kallas, är en skriftlig överenskommelse mellan företagsstiftarna. Det finns inget lagkrav att upprätta ett aktieägaravtal, däremot kan det vara bra för att undvika framtida konflikter och ha som ett regelverk för vad som händer i särskilda situationer.

När man är två eller fler som startar ett aktiebolag är det en bra investering att skriva ett aktieägaravtal. Eftersom aktiebolagslagen främst fokuserar på större bolag finns det inte alltid jättemycket stöd för microbolag. Ett kompanjonsavtal fungerar därför som ett komplement till lagen, som är specifikt anpassat för just ditt företag.

Mall för aktieägaravtal?

Beroende på hur ditt bolag ser ut finns det stort svängrum för vad ni väljer inkludera i ert aktieägaravtal. Att googla på “mall aktieägaravtal” eller “mall kompanjonsavtal” kommer därför inte ge er en mall som är anpassad för just ert företag. Däremot kan man ta inspiration från olika mallar och därefter besluta vad ni vill inkludera i ert bolag.

Innehåll i aktieägaravtal

Vad som bestäms i aktieägaravtalet varierar som sagt beroende på vilken typ av företag och bransch det handlar om. Nedan har vi samlat de vanligaste punkterna i ett kompanjonsavtal.

Vad händer om ni inte kommer överens?

Trots att man på förhand tycker att man har lika syn på företaget och dess framtid kan det komma situationer då du och din företagskompanjon tycker olika. I ett företag med två stiftare med lika stora aktieandelar kan det uppstå dödlägen som kan vara svåra att ta sig ur om ingen viker sig. Att redan har en lösning på det här problemet i aktieägaravtalet kan spara både tid och frustration.

Någon drar sig ur företaget

Det kan vara bra att bestämma vad som händer om någon vill dra sig ur verksamheten. Då finns det olika alternativ för vad som ska hända med aktierna. Det är naturligt att de kvarvarande aktieägarna vill ha kontroll över vem som blir ny delägare i företaget.

Det finns tre sätt som kan bestämma vad som händer med aktierna efter att någon har sålt dem:

 • Förköp
  Aktierna måste först erbjudas till aktieägarna innan någon utomstående får möjlighet att köpa dem.
 • Hembud
  Om aktierna har sålts till någon utomstående har aktieägarna rätt att lösa in aktierna och på så sätt förhindra affären.
 • Samtycke
  De övriga aktieägarna måste först ge sitt godkännande till aktieförsäljningen.

Konkurrensklausul

En konkurrensklausul hindrar aktieägare från att ägna sig åt konkurrerande verksamhet vid sidan om företaget. Man även avtala att en aktieägare inte får jobba hos, eller starta, ett företag som konkurrerar med verksamheten en tid efter att aktieägaren har lämnat bolaget.

Företagets värde

Att veta företagets värde är en annan fråga som kan stjäla mycket tid, särskilt om någon eller några aktieägare vill köpa ut en part. Då är det viktigt att priset på aktierna är något som alla är nöjda med.

Det finns ett urval av modeller som kan användas för att bestämma företagets värde, vilken som gäller för just ert företag är bra att välja redan i kompanjonsavtalet. De vanligaste alternativen är:

 • Avkastningsvärdering
  Företaget värderas efter den årliga vinstnivån. Den här modellen passar bra för verksamheter som inte har så särskilt mycket materiella tillgångar, exempelvis konsultverksamheter.
 • Substansvärdering
  I det här fallet baserar man värdet på hur mycket kapital företaget har i form av materiella tillgångar, såsom varulager, maskiner eller fastigheter.
 • Extern hjälp
  Att ta in någon utomstående värderingsman kan vara ett alternativ som känns mest rättvist eftersom den externa parten inte har något intresse för hur företaget värderas.

Överväg att ta in extern hjälp

Eftersom ett aktieägaravtal inte följer en given mall, kan det i vissa fall vara svårt att veta vad som bör ingå i just ert avtal. Att ta in juridisk expertis kan vara ett sätt att säkerställa att avtalet innehåller de delar som är relevanta för ert företag. Däremot tillkommer en kostnad som man inte alltid är sugen på precis i uppstarten av företaget, då man ofta vill fokusera på att få igång intäkterna istället.

Vill du ha tips för att starta aktiebolag?

I vår guide får du massa med handfasta tips och trix som underlättar din företagsstart – från hur du skriver en affärsplan till hur mycket lön bör ta ut. Och allt däremellan, helt gratis!

Dina personuppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser