Benchmarking

Definition:

Benchmarking innebär att man jämför sin verksamhet med andra företag för att förbättra sin egen verksamhet.

Vad är benchmarking?

Benchmarking är en metod för att jämföra delar av ett företags verksamhet med andra liknande företag, förslagsvis ett företag som presterar bra. Det kan till exempel handla om ekonomiska nyckeltal; för att sätta upp realistiska mål kan man kolla på de största konkurrenternas nyckeltal och därefter sätta upp egna mål.

Genom benchmarking kan du som företagare identifiera möjligheter till utveckling, exempelvis om du märker att ditt företag skiljer sig mycket från branschstandarden. Om alla företag inom din nisch exempelvis säljer tjänster till ett visst pris kan det vara ett tecken på att just den prissättningen är framgångsrik.

Vare sig du väljer att sälja dina produkter till liknande pris, eller betydligt billigare eller dyrare, så är det bra att benchmarka din marknad för att vara medveten om hur du står dig i förhållande till konkurrenterna.

Vilka olika typer av benchmarking finns det?

Det finns flera olika typer av benchmarking. Bland de vanligaste hittar vi intern benchmarking, konkurrensinriktad benchmarking och funktionsinriktad benchmarking.

Intern benchmarking

Intern benchmarking handlar om att jämföra processer eller prestation inom organisationen, exempelvis mellan olika avdelningar eller enheter.

Konkurrensinriktad benchmarking

Konkurrensinriktad benchmarking innebär att du jämför företagets prestationer, processer, nyckeltal eller liknande med dina konkurrenter.

Syftet med detta är att identifiera någon sorts praxis inom samma bransch och att förstå var du står i relation till konkurrensen. Denna typ av benchmarking kan ge värdefulla insikter om vilka strategier som fungerar bäst i branschen.

Funktionsinriktad benchmarking

Till skillnad från konkurrensinriktad benchmarking så handlar funktionsinriktad benchmarking om att du jämför funktioner eller processer med andra organisationer som har liknande funktioner eller processer. Det företag som man jämför med behöver inte vara verksam inom samma bransch som ditt företag. I vissa fall kan funktionsinriktad benchmarking tillämpas på en hel bransch eller industri.

Fördelen med detta är att man kan få inspiration från företag eller organisationer som i övrigt har helt andra arbetssätt jämfört med sitt eget företag.

Vad är syftet med benchmarking?

Syftet med benchmarking är att hjälpa företag att förbättra sin effektivitet i sina arbetssätt och processer. Genom att jämföra sig med andra kan man identifiera framgångsrika strategier, metoder och verktyg som kan användas för att förbättra den egna verksamheten.

Dessutom kan benchmarking användas för att identifiera områden där man redan presterar bra, vilket kan stärka företagets självförtroende och hjälpa till att rikta resurser till områden där förbättringar behövs mest.

Hur kan företag använda sig av benchmarking?

Benchmarking kan användas på flera olika områden inom en organisation. Det kan användas för att förbättra allt från produktkvalitet och kundservice till operativ effektivitet och interna processer.

Genom att systematiskt jämföra och mäta prestandan mot andra företag, kan man få en tydlig bild av var man står och vilka förbättringsmöjligheter som finns. Slutligen kan benchmarking också bidra till att stärka företagets konkurrenskraft genom att ständigt sträva mot att vara den främsta aktören inom sitt område.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.