Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Företagsförsäkring – Skydda ditt företag på rätt sätt

Företagsförsäkring – Skydda ditt företag på rätt sätt

Att ha ett försäkringsskydd som är rätt utformat för ditt företag kan göra den stora skillnaden om oturen är framme. Utmaningen är dock att det kan vara svårt att veta vilket försäkringsskydd som passar just ditt företag bäst. Men det finns hjälp att få!

De flesta av dagens försäkringsbolag säljer färdiga försäkringspaket som i möjligaste mån anpassats till olika branscher. Men inget företag är ju det andra likt och har därför olika förutsättningar och krav på sitt försäkringsskydd. Därför har vi delat upp de olika försäkringstyperna i tre kategorier som gäller oavsett bransch:

  • Skydd du måste ha
  • Skydd du bör ha
  • Skydd som är bra att ha

Den första kategorin består av "försäkringsskydd du måste ha", oavsett vilken bransch du jobbar inom. Här ingår ansvarsförsäkring, rättsskydd, egendomsförsäkring och avbrottsförsäkring. Kategori två, "skydd du bör ha", är de försäkringar som man utifrån tidigare erfarenhet kan se ha stor nytta för just dig i din bransch. I den sista kategorin samlar vi en stor mängd olika nischförsäkringar för olika branscher. Genom att kombinera den unika mix av försäkringsskydd som passar din verksamhet bäst kan du känna dig trygg med att du har det just du behöver.  

Fyra nödvändiga basförsäkringar

Egendomsförsäkring 

Alla företag, oavsett storlek eller bransch, äger tillgångar som är nödvändiga för verksamheten. Det kan vara allt från datorer och telefoner till maskiner, varor, inventarier, varor du har för försäljning eller hyrd egendom. Därför är det klokt att skaffa en egendomsförsäkring som täcker den lösa egendom du har inom företaget.

Ansvarsförsäkring 

En ansvarsförsäkring har i princip alla företag behov av. Den ger dig ett tryggt skydd om du krävs på skadestånd för en skada som ditt företag, dina anställda eller era produkter har orsakat. Till exempel om någon utomstående halkar på ditt nyskurade golv eller den osandade entrén. I vissa fall behövs även ett utökat ansvarsskydd.

Avbrottsförsäkring 

Om katastrofen slår till och dina lokaler drabbas av exempelvis brand eller översvämning så är det få företag som är så pass ekonomiskt stabila att de skulle klara ett allvarligt avbräck i verksamheten. Därför bör du ha en avbrottsförsäkring som säkerställer att din affärsverksamhet kan fortsätta, trots att oturen lagt krokben för din verksamhet. Försäkringen ersätter den uteblivna vinsten och de fasta kostnader du måste betala som till exempel leasingavtal, hyres- och elkostnader eller löner till personal.

Rättsskyddsförsäkring

Alla företag, oavsett bransch, kan hamna i situationer som i värsta fall kan leda till skadeståndskrav eller rättsprocesser. Orsaken till situationen kan ha varit utanför din kontroll, men konsekvenserna kan ändå bli lika allvarliga om ditt företag inte är skyddat på rätt sätt. En rättsskyddsförsäkring hjälper dig till med ombudskostnader för att driva en rättsprocess om ditt företag hamnar i tvist med någon, till exempel en kund, hyresvärd eller leverantör och tvisten måste avgöras i rättsinstans.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser