Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Så skriver du en affärsplan

Så skriver du en affärsplan

Att du bör upprätta en affärsplan när du planerar att starta bolag har du kanske hört talas om. Men vad ska egentligen en affärsplan innehålla, och vad gör den för nytta? I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om att skriva affärsplan och hur du kommer igång.

Vad är en affärsplan?

En affärsplan är en beskrivning av ett företag som också förklarar vad det kommer att göra. Det handlar helt enkelt om att skriva ner och förklara din affärsidé, vad den går ut på och hur du ska genomföra den. Hur ska du lyckas med ditt företag?

Din affärsidé bör vara genomtänkt. Verksamt.se listar dessa frågeställningar du bör ställa dig när du formulerar din affärsidé:

  1. Vad ska du sälja?
  2. Till vem ska du sälja?
  3. Varför ska de köpa av dig?
  4. Hur ska du nå kunderna?
  5. Hur ska du tjäna pengar?

Vad ska du sälja?

Den produkt, antingen vara eller tjänst, du säljer ska tillfredställa ett behov. Det är viktigt att du formulerar på vilket sätt din produkt löser ett problem eller fyller en lucka på marknaden och uppfyller ett behov som ingen annan gör.

Till vem ska du sälja?

Vilken är din målgrupp? Förmodligen kommer din vara eller tjänst inte rikta sig till "alla" på marknaden. Att veta om sin kunder och definiera en målgrupp är lika viktigt för din affärsplan som för ditt framtida arbete i företaget då du ska marknadsföra din produkt.

Det finns lite olika faktorer att utgå från när du definierar din målgrupp. Du kan exempelvis börja med:

  • Vart finns dina kunder geografiskt?
  • Riktar du dig till andra företag eller privatpersoner?
  • Hur ser deras livsstil ut? Har de några särskilda beteenden?
  • Är dina kunder en specifik åldersgrupp eller kön?
  • Har din målgrupp något specifikt yrke?

Varför ska de köpa av dig?

Hur skiljer sig din produkt gentemot konkurrenternas och hur är din affärsidé unik som gör att kunderna kommer välja just dig? Att göra en konkurrentanalys, eller marknadsanalys, är en grundläggande faktor för att du ska veta hur du faktiskt ska ta dig in på marknaden. Det här bör du även beskriva mer djupgående senare i din affärsplan.

Hur ska du nå kunderna?

Sammanfatta hur du tänker sälja din vara eller tjänst. Är det via en fysisk butik, på nätet, eller både och? Även detta kommer behöva utvecklas mer när du beskriver din marknadsstrategi.

Hur ska du tjäna pengar?

Din affärsidé måste ju i slutändan generera pengar. Hur kommer ditt företag bli lönsamt? Hur många kunder kommer du nå ut till? Hur mycket kommer du sälja varje månad? Du behöver upprätta en affärsmodell som visar hur du kommer att tjäna pengar på din affärsidé.

Nystartat företag? Få Bokio gratis i 6 månader!

Du som har startat ditt företag under de senaste tre månaderna får upp till 6 månader på köpet när du tecknar en plan hos Bokio. Läs mer om erbjudandet

Affärsplan mall

Innehåll

Skapa det här avsnittet sist, en så kallad one-pager, och inkludera alla delar av din affärsplan inklusive sidnummer.

Sammanfattning

Håll det kort och enkelt. Din sammanfattning ska beskriva företaget och vad du vill uppnå med det samt vad syftet med affärsplanen är. Sammanfattningen ska få läsaren att vilja läsa mer. Skriv även vad du du kommer att inkludera i resten av affärsplanen.

Affärskoncept

Nu är det dags att pitcha din affärsidé! Förklara vad ditt företag är och beskriv din idé. Se till att inkludera alla delar av din affärsidé vi gått igenom ovan och utveckla detta sedan i företagets affärsmodell. Vad är en affärsmodell? Jo, som tidigare nämnt är det en beskrivning på hur företaget ska tjäna pengar, dvs hur man ska lyckas med sin affärsidé. Den ska bland annat inkludera hur företaget ska generera intäkter, hur varan eller tjänsten är tänkt att produceras samt hur dessa ska tillhandahållas av kunden.

Glöm inte bort att beskriva företagets mål och vision! Ett företags vision är en beskrivning av ett framtida tillstånd, det man strävar efter och önskar uppnå med sitt företag.

I den här delen av affärsplanen kan du också presentera företagsnamn och företagsform, dvs om du ska driva ett aktiebolag, enskild firma eller något annat. Om du har hunnit så pass långt så kan du även ha med företagets logotyp och en presentation av din idé hur ditt företag kommer se ut rent visuellt.

Din produkt

I det här avsnittet ska du inkludera det praktiska med att tillverka och distribuera din produkt, dvs vara eller tjänst, utifrån de undersökningar du har gjort. Vad kommer det att kosta? Hur ser din produkt ut jämfört med konkurrenternas? Hur kommer du säkerställa att din produkt inte kopieras av någon annan?

Om du har leverantörer så ska även dessa inkluderas i den här delen av affärsplanen. Beskriv dina viktigaste leverantörer och deras ekonomiska situation. Vart finns dem geografiskt? Hur ser ditt avtal ut med leverantörerna?

Marknadsförings- och försäljningsplan

Hur kommer människor att lära känna ditt företag? Marknadsföring, PR och försäljning är alla viktiga för att ditt företag ska lyckas och få in kunder. Det är A och O att du har gjort en gedigen marknads- och konkurrentanalys. Visa att du har undersökt din bransch och vad som händer på marknaden då du träder in. Redovisa också data på framtiden för din marknad. Finns det några problem med att komma in på marknaden? Vem är den typiska kunden? Vad är dina konkurrenters styrkor respektive svagheter?

Som nämnt tidigare är det viktigt att du definierar din målgrupp. Huruvida den ser ut kan det vara aktuellt att även gå in på potentiella risker. Kommer ditt företag vara beroende av ett fåtal större kunder eller många små? Hur hanterar du eventuell förlust av viktiga kunder? Hur priskänsliga är dina kunder?

Försäljning och prissättning är en viktig del av ditt företags marknadsstrategi. Vad för metod ska du använda när du sätter priser? Kommer du ha olika priser för olika målgrupper? Hur ska försäljningen av din produkt gå till och vilka mål finns? Ett tips är att även inkludera ett säljflöde, dvs alla aktiviteter som sker från kundkontakt till dess att det sker en affär.

Sist men inte minst bör du beskriva företagets marknadsföringsplan. Vilka marknadsföringskanaler ska du använda dig utav? En hemsida, sociala medier eller något annat? Utgå från din marknads- och konkurrentanalys. Vilka kanaler är relevanta för just din målgrupp? Hur marknadsför sig dina konkurrenter?

Företagsstruktur

Oavsett om ditt företag kommer att ha anställda eller ej är det viktigt att beskriva din företagsstruktur. Förklara hur ägarstrukturen kommer se ut samt vem eller vilka som kommer sitta på ledarpositioner. Detta avsnittet kan också innehålla information om affärslokaler samt hur ditt företag kommer att fungera dagligen.

Här kan du även ha med information om den kompetens som du (eller ditt team) besitter. Kommer du kunna ta hand om alla delar "in house" eller kan du behöva ta in någon extern?

Ekonomi

Budgetering är ett viktigt verktyg för att kunna säkerställa ditt företags framtida ekonomiska hälsa. I din affärsplan bör du beräkna hur din framtida ekonomi ska se ut. Dessa prognoser är viktiga när du ansöker om banklån eller andra investeringar. Hur stor andel av företagets kostnader kommer vara fasta respektive rörliga? Hur ser planen ut angående investeringar? Finns det någon pågående investering? Du bör även ha med företagets startkostnader, exempelvis köp av lokal, maskiner eller hemsida.

Se till att inkludera en kostnadsstruktur som redovisar företagets break-even, dvs vid vilken omsättning (och volym) företaget kommer att gå plus minus noll.

Läs om hur du gör en budget för ditt företag

Genomförande

Avsluta med en beskrivning av vad och hur du ska göra för att uppnå företagets mål. Vad är dina största utmaningar och vilka risker finns? Inkludera detta i en handlingsplan med konkreta aktiviteter som ska genomföras.

Vill du ha tips för att starta aktiebolag?

I vår guide får du massa med handfasta tips och trix som underlättar din företagsstart – från hur du skriver en affärsplan till hur mycket lön bör ta ut. Och allt däremellan, helt gratis!

Dina personuppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser