Organisationsnummer

Definition:

Ett organisationsnummer är en identitetsbeteckning för företag och föreningar.

Vad är ett organisationsnummer?

Alla företag har ett organisationsnummer (ofta förkortat "org. nummer" eller "org. nr") kopplat till sig. Man kan se ett organisationsnummer som ett personnummer fast för företag. När allt mer kommunikation sker på internet fungerar organisationsnumret som ett verktyg för att identifiera sitt företag. För att ett företag ska kunna ingå avtal krävs det att det finns ett organisationsnummer.

Hur ser ett organisationsnummer ut?

Ett organisationsnummer består av tio siffror, först sex siffror sedan ett bindestreck följt av resterande fyra siffror, exempelvis: 554671-4474. Formatet är väldigt lätt att förväxla med ett personnummer.

Medan ett personnummer antingen har 0 eller 1 som tredje siffra, har ett organisationsnummer alltid en siffra som är 2 eller högre som tredje siffra. Den första siffran i organisationsnummret anger alltsom oftast vilken typ av företag det handlar om.

För organisationsnummer som börjar med:

  • 2 - stat, landsting, kommuner och församlingar
  • 5 - aktiebolag, filialer, banker, försäkringsbolag och europabolag
  • 6- enkla bolag
  • 7 eller 8 - bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, näringsdrivande ideella föreningar, bostadsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar
  • 9 - handelsbolag och kommanditbolag

Vem tilldelar organisationsnummer?

Det är olika myndigheter som tilldelar organisationsnummer beroende på vad det är för typ av organisation.

  • Bolagsverket tilldelar organisationsnummer till bland annat aktiebolag, ekonomiska föreningar, handels- och kommanditbolag.
  • Statistiska centralbyrån (SCB) tilldelar organisationsnummer till bland annat statliga myndigheter, regioner och kommuner.
  • Skatteverket tilldelar organisationsnummer till ideella föreningar, familjestiftelser och enkla bolag.

Organisationsnummer enskild firma

Om du var uppmärksam kanske du märkte att enskild firma inte finns med i ovanstående listor. Det beror helt enkelt på att enskilda firmor inte har ett regelrätt organisationsnummer, eftersom en enskild firma inte är en juridisk person. Istället används personnumret från den enskilda näringsidkaren som driver firman.

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?