Vad är en expansionsfond?

Vad är en expansionsfond?

Expansionsfond är ett sätt att jämna ut de skattemässiga skillnader som finns mellan aktiebolag och enskild firma. Expansionsfond möjliggör för enskilda näringsidkare att behålla kvar kapital i firman utan att behöva betala skatt på pengarna. I den… Läs mer