Momsregistreringsnummer

Definition:

Momsregistreringsnummer är ett nummer som alla momspliktiga företag har.

Momsregistreringsnummer

Momsregistreringsnummer, även kallat VAT-nummer eller momsnummer, är ett unikt nummer som alla momspliktiga företag får av Skatteverket. Momsregistreringsnumret används för att kunna bekräfta att ett företag är momsregistrerade, och måste inkluderas på fakturor och kvitton.

Momsregistreringsnummer finns i hela EU, däremot skiljer sig olika länders momsnummer från varandra på sättet de är uppbyggda.

Hur är momsregistreringsnumret uppbyggt?

Momsregistreringsnumret består av totalt 12 siffror och två bokstäver. Momsnumret inleds alltid med två bokstäver som representerar landskoden (i Sveriges fall SE), därefter följer tolv siffror, varav de första tio hämtas från från företagets organisationsnummer. Slutligen avslutas momsregistreringsnumret med två kontrollsiffror som i Sverige är 01.

Ett momsregistreringsnummer för ett svenskt företag skulle exempelvis kunna vara SE123456789101.

Det är viktigt att notera att hela momsregistreringsnumret skrivs utan några skiljetecken eller mellanslag, annars blir momsnumret ogiltigt.

Momsregistreringsnummer utomlands

Momsnummer används i hela EU, men varje land har ett eget sätt att bygga upp sitt momsnummer. Momsregistreringsnumret i olika länder kan variera mellan fem och tolv siffror, för att säkerställa att ett momsnummer är giltigt för ett företag kan du kolla upp det på den här sidan.

Momsregistreringsnummer i aktiebolag

Om ett aktiebolag har en momspliktig verksamhet är det obligatoriskt att ha ett momsregistreringsnummer. I samband med att ett aktiebolag registreras hos Bolagsverket får företaget ett organisationsnummer. När aktiebolaget sedan ansöker om momsregistrering får du ditt momsnummer av Skatteverket.

Momsregistreringsnummer i enskild firma

Alla företag som är momspliktiga har ett momsregistreringsnummer, även enskilda firmor. Eftersom en enskild firma inte är en egen juridisk person, har en enskild firma inget eget organisationsnummer. Organisationsnumret är detsamma som personnumret hos den enskilda näringsidkaren.

Organisationsnumret är i det 10-siffirga formatet, det vill säga ÅÅMMDD-XXXX. Precis som i aktiebolag börjar momsregistreringsnumret med SE och avslutas med kontrollsiffrorna 01.

Fakturor måste innehålla momsregistreringsnummer

När ett företag utfärdar en faktura för en vara eller tjänst som är momspliktig måste fakturan innehålla företagets momsregistreringsnummer. Detta är viktigt för att både köparen och säljaren ska kunna redovisa och betala in rätt belopp i moms till Skatteverket.

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?