Momsregistreringsnummer

Definition:

Momsregistreringsnummer är ett nummer som alla momspliktiga företag har.

Momsregistreringsnummer

Momsregistreringsnummer, även kallat VAT-nummer eller momsnummer, är ett unikt nummer som alla momspliktiga företag får av Skatteverket. Momsregistreringsnumret används för att kunna bekräfta att ett företag är momsregistrerade, och måste inkluderas på fakturor och kvitton.

Momsregistreringsnummer finns i hela EU, däremot skiljer sig olika länders momsnummer från varandra på sättet de är uppbyggda.

Hur är momsregistreringsnumret uppbyggt?

Momsregistreringsnumret består av totalt 12 siffror och två bokstäver. Momsnumret inleds alltid med två bokstäver som representerar landskoden (i Sveriges fall SE), därefter följer tolv siffror, varav de första tio hämtas från från företagets organisationsnummer. Slutligen avslutas momsregistreringsnumret med två kontrollsiffror som i Sverige är 01.

Ett momsregistreringsnummer för ett svenskt företag skulle exempelvis kunna vara SE123456789101.

Det är viktigt att notera att hela momsregistreringsnumret skrivs utan några skiljetecken eller mellanslag, annars blir momsnumret ogiltigt.

Momsregistreringsnummer utomlands

Momsnummer används i hela EU, men varje land har ett eget sätt att bygga upp sitt momsnummer. Momsregistreringsnumret i olika länder kan variera mellan fem och tolv siffror, för att säkerställa att ett momsnummer är giltigt för ett företag kan du kolla upp det på den här sidan.

Momsregistreringsnummer i aktiebolag

Om ett aktiebolag har en momspliktig verksamhet är det obligatoriskt att ha ett momsregistreringsnummer. I samband med att ett aktiebolag registreras hos Bolagsverket får företaget ett organisationsnummer. När aktiebolaget sedan ansöker om momsregistrering får du ditt momsnummer av Skatteverket.

Momsregistreringsnummer i enskild firma

Alla företag som är momspliktiga har ett momsregistreringsnummer, även enskilda firmor. Eftersom en enskild firma inte är en egen juridisk person, har en enskild firma inget eget organisationsnummer. Organisationsnumret är detsamma som personnumret hos den enskilda näringsidkaren.

Organisationsnumret är i det 10-siffriga formatet, det vill säga ÅÅMMDD-XXXX. Precis som i aktiebolag börjar momsregistreringsnumret med SE och avslutas med kontrollsiffrorna 01.

När behöver jag ha ett momsregistreringsnummer?

Alla företag som är registrerade för moms får automatiskt ett momsregistreringsnummer. I regel behöver alla företag registrera sig för moms, med undantag för de företag som omsätter mindre än 30 000 kronor på ett år.

Hur ansöker man om ett momsregistreringsnummer?

Du ansöker om att momsregistrera ditt företag på verksamt.se. När du har loggat in på Verksamt är det bara att följa instruktionerna.

Så hittar du ditt momsregistreringsnummer

För att hitta ditt företags momsregistreringsnummer kan du enkelt kolla på din senaste faktura, eftersom momsregistreringsnumret alltid ska vara med på alla fakturor du skickar. Ett annat alternativ är att läsa igenom registerutdraget som du fick när du ansökte om att momsregistrera ditt företag.

Så hittar du dina kunders momsregistreringsnummer

Om du gör affärer med kunder som befinner sig utanför Sverige kan det vara svårt att veta hur det specifika landets momsregistreringsnummer ser ut. De allra enklaste är därför att fråga kunden om dess VAT-nummer. Om ni har gjort affärer innan kan du hitta VAT-numret på eventuella kvitton eller fakturor.

Om du vill dubbelkolla en ny kunds VAT-nummer kan du använda dig av Skatteverkets sida för att kolla upp hur olika länders momregistreringsnummer är uppbyggda. Ett ännu smidigare sätt är att direkt kolla upp momsregistreringsnumret på det företag som du gör affärer med på den Europeiska kommissionens hemsida.

Fakturor måste innehålla momsregistreringsnummer

När ett företag utfärdar en faktura för en vara eller tjänst som är momspliktig måste fakturan innehålla företagets momsregistreringsnummer. Detta är viktigt för att både köparen och säljaren ska kunna redovisa och betala in rätt belopp i moms till Skatteverket.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.