Kom igång med din enskilda firma

Kom igång med din enskilda firma

Enskild firma är företagsformen som de flesta väljer när de ska starta eget företag. Det är till viss mån enklare än ett aktiebolag, men du behöver fortfarande se till att skaffa dig kunskap om hur en enskild firma fungerar samt vilka för- och nackdelar som finns jämfört med andra företagsformer. När du väl har bestämt dig så är det bara att köra igång! Den här artikeln hjälper dig med hur du startar och kommer igång med din enskilda firma.

Vad är en enskild firma?

En enskild firma, även kallad enskild näringsverksamhet, är en företagsform där ägaren och företaget är samma person. Startar du en enskild firma, så är det alltså du som privatperson som både äger och har ansvar. Företagets organisationsnummer är samma som ditt personnummer.

Det är enkelt att både starta och registrera en enskild firma. Att låta det ligga vilande om du inte vill sjösätta projektet riktigt än, är också enklare jämfört med andra företagsformer.

Vad är skillnaden mellan aktiebolag och enskild firma?

Till skillnad från aktiebolag så är en enskild firma inte en juridisk person. Som tidigare nämnt, så är det du som privatperson som har ansvar för företaget, vilket också innebär att det är du personligen som kan bli skuldsatt om det skulle gå illa. Om du tror att det kommer uppstå stora skulder i verksamheten kan det vara värt att starta ett aktiebolag istället, just för att minska risken för dig som privatperson.

I ett aktiebolag så krävs det att du går in med ett aktiekapital på minst 25 000 kr. Något sådant krav finns inte för enskilt företag. I tabellen nedan kan du se mer i detalj vad skillnaderna är mellan de två företagsformerna.  

                                                 
 

 

 

Enskild firma

Aktiebolag

Juridisk person Nej Ja
Antal ägare Endast 1 person Minst 1 person eller företag
Ägarnas ansvar Näringsidkaren ansvarar personligen för de avtal som tecknas och för företagets skulder.  Ett aktiebolag kan ingå avtal och ansvarar för skulderna. 
Kapitalkrav Nej Minst 25 000 kr
Företrädare Den enskilda närdingsidkaren Styrelsen
Registrering Hos Skatteverket och ev. Bolagsverket Hos Bolagsverket och Skatteverket
Namnskydd I länet I hela landet
Skatteformer F- eller FA-skatt (FA-skatt vid inkomster både från EF och anställning) Bolaget: F-skatt
Ägarna: A-skatt (anställda)
Beskattning Näringsidkaren beskattas för överskottet (inkomstskatt + egenavgifter) Bolaget beskattas för vinsten (bolagsskatt). Ägarna beskattas för uttagen lön och eventuell utdelning (inkomstskatt+ ev. kapitalinkomstskatt).   
Årsredovisning och revisor Årsbokslut ska upp rättas. Det finns inget krav på revisor.    Aktiebolag ska lämna årsredovisning till Bolagsverket och i vissa fall revisionsberättelse. Aktiebolag under en viss storlek kan välja att inte ha revisor.   
Fördelning av vinst och förlust Normalt endast till näringsidkaren. Undantag make, maka och sambo med gemensamma barn.   Vinst kan delas ut till aktieägarna i form av utdelning.   
Sjukpenninggrundande inkomst Överskottet   Uttagen lön  
Karenstid 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagar    Karensavdrag
Pensionsgrundande inkomst Överskottet   Uttagen lön
Anmäla verklig huvudman Nej Ja
Källa: Verksamt.se
 

Kan jag starta en enskild firma även om jag redan är anställd?

Det kan du! Är du anställd, eller om tror du att du kommer bli det, samtidigt som du driver din enskilda firma, måste du se till att ansöka om F-skatt med villkor, även kallat FA-skatt. Detta eftersom att arbetsgivaren där du är anställd drar av skatt och arbetsgivaravgifter från din lön, samtidigt som du i din enskilda firma kommer att betala skatt och sociala avgifter i form av egenavgifter.

Registrera ditt företag

För att registrera din enskilda firma så ska du ansöka om F-skatt eller FA-skatt hos Skatteverket. Du kan vid senare tillfälle, om det behövs, ändra från F-skatt till FA-skatt och vice versa. Registreringen görs på Mina sidor hos Verksamt.se och är helt kostnadsfri. Skulle e-tjänsten inte fungera för dig går det också bra att ladda ner en blankett direkt hos Skatteverket som du kan fylla i och posta.

Samtidigt som du ansöker om F- eller FA-skatt kan du också momsregistrera ditt företag. Om du vill så kan du även registrera ditt företagsnamn hos Bolagsverket. Detta är dock inget måste för enskilda firmor.

Hur kommer jag igång?

Om du inte redan har gjort en gedigen affärsplan, är det dags att göra det nu! Vilken struktur kommer bolaget att ha och hur ska ekonomin se ut och skötas? Att upprätta en affärsplan är inte minst viktigt för din egen skull, men också då du kan behöva redovisa den för banken om du planerar att ta ett lån.

Du bör också bestämma vart du ska driva din verksamhet. Det finns en hel del olika alternativ när det kommer till var du ska vara lokaliserad. Allt ifrån hemmakontor, kontorshotell, eget kontor eller annan lokal.

Så skapar du en affärsplan och kickstartar ditt nya företag.

Skatt för enskilda firmor

Som enskild näringsidkare ska du betala F-skatt (eller FA-skatt) i form av månatlig debiterad preliminärskatt. Syftet med månatliga betalningar är för att underlätta betalning av årets slutliga skatt. I preliminärskatten ingår även de så kallade egenavgifterna. Egenavgifter är ett samlingsnamn för sociala avgifter som ska betalas in av dig som egenföretagare. Dessa beräknas utifrån företagets nettointäkt. När du registrerar ditt företag hos Skatteverket kommer du få lämna in en preliminär inkomstdeklaration. Det är den som din preliminärskatt för det första räkenskapsåret kommer baseras på.

Som momsregistrerat företag ska du lägga till skatt i form av moms vid försäljning av varor och tjänster. Det här kallas för utgående moms. När du däremot köper något, så har säljaren i sin tur lagt på moms. Det här blir ingående moms i ditt företag. Företagets in- och utgående moms ska redovisas till Skatteverket i form av en momsdeklaration. Detta sker antingen per år, kvartal eller månad.

Att anställa som enskild firma

För att få anställda i din enskilda firma måste du först registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Det här gör du via Verksamt.se.

Som arbetsgivare får du ett större ansvarstagande i och med att det nu är ytterligare en person som är beroende av företagets utveckling och inte minst ekonomi. Innan du anställer kan det vara bra att räkna på hur mycket det faktiskt kostar. Verksamt.se har en funktion där du kan beräkna hur stora kostnaderna blir.

Pension

Är du anställd så har du en arbetsgivare som ser till att tjänstepensionen betalas in för dig tillsammans med din lön. Som egenföretagare är det däremot du själv som ansvarar för att pensionen ska tjänas in. Det kan vara lite knepigt då det i enskilt bolag är företagets vinst som är pensionsgrundande. Den skatt du betalar in i form av egenavgifter består till viss del av en ålderspensionsavgift, vilket är en allmän pensionsavgift som fungerar på samma sätt som om du vore anställd. Utöver detta är det bra att göra eget sparande till pensionen för att du ska få ut en pension likvärdig den du hade haft som anställd. Som enskild näringsidkare har du rätt att göra avdrag för pensionssparande på upp till 35% av företagets inkomst. Vad du däremot behöver tänka på är att ju mer avdrag du gör för det egna sparande, desto mindre blir andelen av den allmänna pensionen i egenavgifterna som du betalar in till Skatteverket.

Balansen mellan jobb och privatliv

Att upprätthålla en bra balans mellan jobb och privatliv när du driver eget företag är inte alltid det lättaste. Eftersom det troligtvis är du själv som kommer bestämma dina arbetstider, kan det vara bra att sätta upp rutiner. Det är inte självklart att vanliga kontorstider passar bäst. Kanske är det andra timmar på dygnet som du känner dig som mest produktiv och kan få ihop jobbet med övriga livet?

Få betalt enklare

Som egenföretagare är det du som har yttersta ansvaret över din inkomst, vilket också gör det avgörande att få betalt i dit. Det finns några saker du kan göra för att undvika sena betalningar från dina kunder.

Se till att skicka professionella och spårbara fakturor där du kan vara trygg med att din kund har tagit emot fakturan. I Bokio kan du fakturera dina kunder helt gratis. Här får du bekräftelse på att fakturan levererats till kunden och om du vill kan du även sälja dina fakturor och få betalt direkt med tjänsten Fakturaköp

Företagskonto eller ej?

I enskild firma finns det inget krav att det ska vara ett företagskonto hos banken eftersom ägaren och företaget är samma person. Det är dock väldigt fördelaktigt att man på något sätt försöker separera ens privata och företagets pengar då det annars blir svårt att synka bokföringen med bankkontot (eftersom det aldrig kommer stämma överens). 

En smidig lösning för dig som driver enskild firma är att skaffa ditt företagskonto, direkt i Bokio!

Med Bokio Företagskonto får du ett företagskonto inne i Bokio istället för ett separat bankkonto på en bank. Du kan du genomföra transaktioner såsom att betala fakturor eller lön, direkt i Bokio. Dessutom kopplas ett Mastercard betalkort till företagskontot och i Bokio görs automatisk avprickning av fakturor.

 

Läs mer om hur du kommer igång med Bokio Företagskonto

 

Redovisning

Som enskild näringsidkare är du bokföringsskyldig och ska redovisa företagets affärshändelser precis som exempelvis aktiebolag. De allra flesta enskilda firmor klara sig däremot utan en revisor.

Att helt plötsligt bli tvungen att lära sig bokföring, eller lägga stora kostnader på att ta hjälp, kan bli tufft. Med Bokios bokföringsprogram, får du det du behöver. Med automatisk bokföring, färdiga bokföringsmallar och ett användarvänligt språk, kan även du som saknar tidigare erfarenhet klara av att göra företagets redovisning. Att spara både tid och pengar är viktigt som egenföretagare och det här hjälper Bokio dig med!