Fem steg för att komma igång med Bokio

Börja med att skapa ditt Bokio-konto.

Det första du ser när du loggar in på ditt konto och företag är översikten. Här kan du nå en kom igång-guide som hjälper dig att komma igång med bokföring, fakturering, leverantörsfakturor och utlägg.

Kom igång med Bokio genom att gå igenom vår startguide

Funktioner som finns i Bokio

  • Bokföring - smart bokföring med färdiga bokföringsmallar
  • Fakturering - Skapa kundfakturor, skicka direkt till kund och bokför automatiskt
  • Lönehantering - Lägg till anställda, skapa kunder och bokför lön och skatt automatiskt
  • Utläggsfunktion - Lägg till dina anställda som användare och låt dem själva ladda upp sina utlägg

I följande 5 steg går vi igenom vad du bör göra för att komma igång med Bokio. Oavsett om du har haft företag i flera år eller är nystartad.

 

1. Har du tidigare bokföring att importera?

- Nej, jag startade precis mitt företag

Då kan du gå vidare till nästa steg.

- Ja, jag vill importera tidigare räkenskapsårs bokföring

Det här kan du göra både direkt då du skapar ditt företag i Bokio men också vid senare tillfälle om du går in på Inställningar och scrollar ner under Import. Där hittar du Bokföring.

Gå till Inställningar, Import och klicka på Bokförings för att exportera bokföring från räkenskapsår

De flesta bokföringsprogram använder filtypen SIE för sina bokföringsfiler. Från vissa program kan du få ut flera olika slags SIE-filer. Välj i så fall SIE4.

När du exporterat bokföring från programmet kan du följa vår guider hur du importerar SIE-filer. Antingen har den filändelsen .se eller .si. En .se-fil innehåller både uppgifter om balanser, resultat samt verifikat. En .si-fil däremot innehåller enbart verifikat.

Läs den här guiden om du vill importera SIE-fil med filändelsen .se

Läs den här guiden om du vill importera SIE-fil med filändelsen .si

- Ja, men jag vill inte importera den till Bokio

Det går alldeles utmärkt att inte importera din tidigare bokföring till Bokio. Du kanske saknar någon fil eller vill låta den tidigare bokföringen vara arkiverad någon annanstans.

Om du har tidigare räkenskapsår men väljer att inte importera några SIE-filer till Bokio är det superviktigt att du justerar de ingående balanserna. Se steg 2.

Glöm inte att även importera kund- och leverantörsreskontra i Bokio.

2. Kontrollera ingående balanser

Om du är nystartat företag

Om du precis startat ditt bolag så har du förmodligen inga ingående balanser. Däremot kan du ha fört in kapitalet före att bolaget blev registrerat. Detta kan du bokföra på startdatum, dvs den första dagen i första räkenskapsåret.

Läs den här guiden om du vill bokföra aktiekapital

Läs den här guiden om du vill bokföra eget kapital

Om du har tidigare bokföring och importerat den till Bokio

Innan du börjar bokföra är det en bra idé att kontrollera balanserna mellan samtliga räkenskapsår. Detta gör du inne på Balansrapporten som du hittar i vänstermenyn.

  • Har du importerat flera räkenskapsår, kontrollera att utgående balans på år 1 stämmer med ingående balans på år 2 osv.
  • Öppna upp fliken "Eget kapital" och kontrollera att "Beräknat resultat" är lika med noll.
  • Öppna även fliken "Kortfristiga skulder" för att se så att samtliga konton för in- och utgående moms är nollade.

Om ovan punkter inte uppfylls så saknas det troligtvis något i din importerade bokföring. Ofta gäller detta redovisad moms, skatt och resultat. Dvs verifikat som görs vid bokslut. Det du kan göra är att antingen komplettera bokföringen med de verifikat som saknas, eller så kan vi ta bort den importerade bokföringen åt dig så börjar du istället på ett senare räkenskapsår i Bokio.

Kontrollera den ingående balansen på Balansrapporten

Om du har tidigare bokföring men EJ importerat den till Bokio

Eftersom tidigare bokföring, och därmed ingående balanser (så som till exempel årets resultat), saknas så är det superviktigt att du manuellt lägger in detta innan du börjar bokföra på nuvarande räkenskapsår. Det räkenskapsår som ingående balanser i inställningar påverkar är alltså det första räkenskapsåret som finns registrerat i Bokio.

Hämta ut en balansrapport (färdigställd) för räkenskapsåret före det som du ska skriva in ingående balanser. Ska du skriva IB för 2019 så ska du alltså använda balansrapporten för 2018. Du hämtar balansrapporten från ditt tidigare bokföringsprogram.

Glöm inte bort att kontrollera tidigare årets eventuella leverantörsskulder och kundfordringar. Betalningarna av dessa måste bokföras i nuvarande räkenskapsår (dvs om skulden eller fordringen uppstått i föregående räkenskapsår och blir betald i nuvarande). Detta gäller både för fakturametoden och kontantmetoden.

Läs den här guiden om du vill ställa in första årets ingående balanser

 

3. Kontrollera inställningarna

När du skapar ditt Bokio-konto får du möjligheten att fylla i både kontaktuppgifter, företagets uppgifter och inställningar så som bokföringsmetod och momsperiod. Skulle du inte ha gjort detta eller är osäker på om du fyllt i rätt kan du gå in under Inställningar för att kontrollera.

Det kan också vara bra att gå igenom inställningarna för räkenskapsåret. Här justerar du start- och slutdatum, momsperiod, bokföringsmetod och beräknad omsättning.

Läs mer här om inställningar för räkenskapsår

Under Inställningar kan du även ladda upp ditt företags logotyp, lägga till fler användare, sätta upp en kvittoinkorg, ändra inställningar för fakturering, dina personliga inställningar och lösenord.

 

4. Lägg till betalkonton

Under Inställningar → Betalkonton hittar du de konton som finns tillgängliga när du ska bokföra något. Där kan du klicka i vilket konto som ska vara förvalt när du exempelvis ska bokföra kostnader/intäkter, lön och fakturor. 

De 19-konton du lägger till som betalkonton kommer att synas under "Kontotillgångar" på översiktssidan.

Observera att man inte kan lägga till konton som ej finns med i Bokios kontoplan såvida det inte blivit tillagt vid en SIE-import!

Lägg till de betalkonton du vill använda i din bokföring

Förvalt konto inom Bokföring = Kontot som kommer vara förvalt vid bokföring 

Förvalt konto inom Fakturor = Kontot som kommer vara förvalt vid bokföring av kundfakturor skapade i Bokio

Förvalt konto inom Lön = Kontot som kommer vara förvalt vid bokföring av lön

Observera att du alltid kommer kunna välja mellan samtliga tillagda betalkonton oavsett vilket konto som är förvalt.

 

Klicka på Lägg till betalkonto när du vill lägga till ett nytt konto som är tillgängligt när du bokför.

Fyll i vilket namn samt nummer kontot ska ha. Du kan även välja om kontot ska vara förvalt när du bokför inom olika kategorier. Klicka på Spara när du är klar.

Skriv in namn på konton samt välj bokföringskonto. Välj i vilket område av bokföring, fakturering och lön som du vill att kontot ska vara förvalt

Läs mer här hur du lägger till betalkonton.

Bokio Företagskonto

Bokio Företagskonto ger dig möjligheten att ha ditt företagskonto inne i Bokio istället för ett separat bankkonto på en bank. Detta innebär att du kan både automatisera och effektivisera din verksamhet!

Läs mer här om hur du kommer igång med Bokio Företagskonto.

 

5. Börja bokföra

Nu är du redo att börja använda Bokio!

 

Läs mer