Fem steg för att komma igång med Bokio

Börja med att skapa ditt konto i Bokio genom att registrera en användare.

Kom igång-guiden

När du skapat ditt första företag kommer du direkt till översikten av ditt företag. Här når du en kom igång-guide som hjälper dig att komma igång med de olika funktionerna i Bokio.

Kom igång med Bokio och välj prisplan

Välj prisplan

Längst ner i vänstermenyn ser du din nuvarande plan i Bokio. Du kan välja mellan Gratis, Balans och Business. När du skapar ditt Bokiokonto så hamnar du automatiskt på prisplanen Gratis men du kan när du vill uppgradera prisplan.

Här kan du läsa mer om våra prisplaner

Det här kan du göra i Bokio

  • Bokföra - Smart bokföring med färdiga bokföringsmallar.
  • Betala - Aktivera Bokio Företagskonto för att hantera betalningar direkt i Bokio
  • Ta betalt - Skapa kundfakturor, skicka direkt till kund och få automatisk avprickning av inbetalningar från dina kunder
  • Sköta löner - Lägg till anställda, skapa löner, betala och bokför lön och skatt automatiskt
  • Utläggshantering - Lägg till dina anställda som användare och låt dem själva ladda upp sina utlägg
  • Göra bokslut - Digital årsredovisning och inkomstdeklaration för både aktiebolag och enskilda firmor
  • ...och mycket mer!

I följande fem steg visar vi vad som kan vara bra att gå igenom och kontrollera för att du snabbt och enkelt ska komma igång med Bokio!

 

1. Har du tidigare bokföring att importera?

- Nej, jag startade precis mitt företag

Då kan du gå vidare till nästa steg.

- Ja, jag vill importera tidigare räkenskapsårs bokföring

Det här kan du göra både direkt då du skapar ditt företag i Bokio men också vid senare tillfälle om du går in på Inställningar och scrollar ner under Import. Där hittar du Bokföring.

Importera tidigare bokföring under Inställningar

De flesta bokföringsprogram använder filtypen SIE för sina bokföringsfiler. Från vissa program kan du få ut flera olika slags SIE-filer. Välj i så fall SIE4.

När du exporterat bokföring från programmet kan du följa vår guider hur du importerar SIE-filer. Antingen har den filändelsen .se eller .si. En .se-fil innehåller både uppgifter om balanser, resultat samt verifikat. En .si-fil däremot innehåller enbart verifikat.

- Ja, men jag vill inte importera den till Bokio

Det går alldeles utmärkt att inte importera din tidigare bokföring till Bokio. Du kanske saknar någon fil eller vill låta den tidigare bokföringen vara arkiverad någon annanstans. Om du har tidigare räkenskapsår men väljer att inte importera några SIE-filer till Bokio är det superviktigt att du justerar de ingående balanserna. Se nästa steg.

Du kan också importera kund- och leverantörsreskontra i Bokio!

 

2. Kontrollera ingående balanser

Om du är nystartat företag

Om du precis startat ditt bolag så har du förmodligen inga ingående balanser. Däremot kan du ha fört in kapitalet före att bolaget blev registrerat. Detta kan du bokföra på startdatum, dvs den första dagen i första räkenskapsåret.

Om du har tidigare bokföring och importerat den till Bokio

Innan du börjar bokföra är det en bra idé att kontrollera balanserna mellan samtliga räkenskapsår. Detta gör du inne på Balansrapport som du hittar i vänstermenyn under Rapporter.

  • Har du importerat flera räkenskapsår, kontrollera att utgående balans på år 1 stämmer med ingående balans på år 2 osv.
  • Öppna upp fliken "Eget kapital" och kontrollera att "Beräknat resultat" är lika med noll.
  • Öppna även fliken "Kortfristiga skulder" för att se så att samtliga konton för in- och utgående moms är nollade.

Om ovan punkter inte uppfylls så saknas det troligtvis något i din importerade bokföring. Ofta gäller detta redovisad moms, skatt och resultat. Dvs verifikat som görs vid bokslut. Det du kan göra är att antingen komplettera bokföringen med de verifikat som saknas, eller så kan vi ta bort den importerade bokföringen åt dig så börjar du istället på ett senare räkenskapsår i Bokio. Skulle tillgångar och skulder inte balansera mellan något av tidigare räkenskapsår får du även ett meddelande om detta och hjälp med hur du går vidare för att lösa problemet.

Om du har tidigare bokföring men EJ importerat den till Bokio

Eftersom tidigare bokföring, och därmed ingående balanser (så som till exempel årets resultat), saknas så är det superviktigt att du manuellt lägger in detta innan du börjar bokföra på nuvarande räkenskapsår. Det räkenskapsår som ingående balanser i inställningar påverkar är alltså det första räkenskapsåret som finns registrerat i Bokio.

Hämta ut en balansrapport (färdigställd) för räkenskapsåret före det som du ska skriva in ingående balanser. Ska du skriva IB för 2019 så ska du alltså använda balansrapporten för 2018. Du hämtar balansrapporten från ditt tidigare bokföringsprogram.

Glöm inte bort att kontrollera tidigare årets eventuella leverantörsskulder och kundfordringar. Betalningarna av dessa måste bokföras i nuvarande räkenskapsår (dvs om skulden eller fordringen uppstått i föregående räkenskapsår och blir betald i nuvarande). Detta gäller både för fakturametoden och kontantmetoden.

Så här ställer du in första årets ingående balanser manuellt

 

3. Kontrollera företagets inställningar

När du skapar ditt Bokio-konto får du möjligheten att fylla i både kontaktuppgifter, företagets uppgifter och inställningar såsom bokföringsmetod och momsperiod. Skulle du inte ha gjort detta eller är osäker på om du fyllt i rätt kan du gå in under Inställningar för att kontrollera.

Det kan också vara bra att gå igenom inställningarna för räkenskapsåret. Här justerar du start- och slutdatum, momsperiod, bokföringsmetod och beräknad omsättning.

Läs mer här om inställningar för räkenskapsår

Under Inställningar kan du även:

 

4. Hantera betalkonton

Hur betalar du och tar betalt i ditt företag? Det här är viktigt att ha koll på när du sätter upp de bokföringskonton som du vill använda som betalkonton i Bokio. Under Inställningar → Betalkonton hittar du de konton som finns tillgängliga och som kommer vara förvalda då du exempelvis ska bokföra kostnader/intäkter, lön och fakturor. De 19-konton du lägger till som betalkonton kommer vara synliga under "Kontotillgångar" på din finansiella översikt.

De konton som är tillagda från start är Företagskonto (1930), PlusGiro (1920) och Anställds privata konto (2890). Vill du lägga till ett konto gör du det enkelt genom att klicka på Lägg till betalkonto. Detta skulle exempelvis kunna vara om du har ett separat sparkonto, då kan du lägga till bokföringskonto 1931 som är sparkonto i Bokios kontoplan. Fyll i vilket namn samt nummer kontot ska ha. Du kan även välja om kontot ska vara förvalt när du bokför inom olika kategorier. Klicka på Spara när du är klar.

Saknar du ett betalkonto i kontoplanen? Då kan du lägga till det under Inställningar → Kontoplan. Det finns dock vissa begränsningar kring vilka konto du kan lägga till och du måste koppla ditt egna konto mot något konto som finns i basplanen. Vill du lägga till ett nytt bankkontot så kan du exempelvis koppla det mot konto 1930 som är företagskonto. Läs mer om hur du lägger till egna konton.  

Betalkonton inne på inställningar

Förvalt konto inom Bokföring = Kontot som kommer vara förvalt vid bokföring 

Förvalt konto inom Fakturor = Kontot som kommer vara förvalt vid bokföring av kundfakturor skapade i Bokio

Förvalt konto inom Lön = Kontot som kommer vara förvalt vid bokföring av lön

Observera att du alltid kommer kunna välja mellan samtliga tillagda betalkonton oavsett vilket konto som är förvalt.

Klicka på Lägg till betalkonto när du vill lägga till ett nytt konto som är tillgängligt när du bokför. Fyll i vilket namn samt nummer kontot ska ha. Du kan även välja om kontot ska vara förvalt när du bokför inom olika kategorier. Klicka på Spara när du är klar.

Läs mer här hur du lägger till betalkonton.

Skaffa ditt företagskonto direkt i Bokio

Bokio Företagskonto ger dig möjligheten att ha ditt företagskonto inne i Bokio istället för ett separat bankkonto på en bank. Du kan genomföra transaktioner såsom att betala fakturor, lön och utlägg i Bokio, utan att byta flik eller logga in på din bank. Tar du betalt med företagskontot så får du även automatisk avprickning och bokföring av dina kundfakturor!

Du får även ett Mastercard betalkort kopplat till ditt företagskonto. Genom att alla transaktioner på företagskortet synkas automatiskt till ditt Bokiokonto kan du säkerställa att du aldrig missar att bokföra några transaktioner.

 

Så här kommer du igång med Bokio Företagskonto!

 

5. Börja bokföra

Nu är du redo att börja använda Bokio!

 

Läs mer