Så här kommer du igång med utläggshantering

För de flesta bolag tar det bara några minuter att komma igång. Så här gör du.

Steg 1: Se till att du har administratörsrättigheter för Utlägg

Ser du Utlägg i menyn och har dessa tre länkar i menyn så har du redan rättigheterna du behöver.

Om du inte har dessa rättigheter så kan du som administratör ändra detta under Inställningar → Användare. Klicka på ditt konto och se till att du har rättigheten "Utbetalningar för utlägg". Är du själv även anställd i företaget och vill kunna ladda upp utlägg så måste du först skapa en anställd i ditt namn. På fliken Rättigheter kan du sedan koppla ihop din användare till dig själv som anställd.

 

Steg 2: Se till att de som ska kunna ladda upp utlägg finns som anställda och kan logga in

Oavsett om personerna får lön i bolaget eller ej måste hen finnas med under Anställda för att kunna göra sina utlägg. Det innebär att vissa bolag kan behöva lägga in anställda som inte får några löner.

Du har en översikt på vilka anställda som har konton och rättigheter under Utlägg → Rättigheter.

Bjud in anställd att göra utlägg under Utläggsrättigheter


Koppla ihop en anställd med en användare

Har du i listan ovan anställda som saknar en inloggning kan du enkelt åtgärda detta genom att klicka på Bjud in anställd att göra utlägg. Eventuellt behöver du först sätta deras e-post. Du får i detta läge möjligheten att koppla den anställde till en existerande användare i bolaget eller bjuda in en ny.

De användare du bjuder in kommer enbart få tillgång till att se sina egna utlägg. Vill du att de ska kunna göra fler saker i Bokio så får du redigera rättigheterna på den användaren. Detta kan du göra genom att klicka på Redigera användare.

Observera!
Man kan aldrig ladda upp ett utlägg åt en annan anställd utan det är alltid den användare som är kopplad till den anställde som kan lägga upp utlägg för den personen.

Koppla en användare som saknar anställd

I listan för rättigheter ovan kan det finnas användare som inte är kopplade till någon anställd. För att koppla en av dessa användare så skapar du först upp den anställde som saknas och sedan kopplar du ihop den med användaren enligt instruktionerna för Koppla ihop en anställd med en användare.

 

Steg 3: Lägg till de som ska kunna lägga in betalningar av utlägg

De flesta användare ser inte de länkarna i menyn som är inringade ovan. Det är bara om man har rättighet att administrera betalningar. För att ge någon rättighet till detta kan du från rättighetssidan ovan klicka "Redigera användare". Det är sedan rättigheten "Utbetalningar för utlägg" som behövs för att kunna administrera.

Redigera utläggsrättigheter för användare

 

Steg 4: Bestäm hur utlägg ska attesteras

I Bokio måste alla underlag attesteras. Det görs dock automatiskt för nästan alla då vi automatiskt attesterar underlag när de laddas upp om uppladdaren har attesteringsrättigheter och när man bokför om bokföraren har attesteringsrättigheter.

Alternativ 1: Någon har rätt att både bokföra och attestera. Då kommer alla utlägg automatiskt attesteras när de bokförs. Det går fortfarande att ändra attesteringen ifrån Att göra.

Klicka på redigera-ikonen på raden vid utlägget. Välj attestera och du kan då godkänna eller neka utlägget.Alternativ 2: Ingen har rätt att både bokföra och attestera. Då kommer först en person få attestera utläggen och sedan behöver bokföraren bokföra det.

Alternativ 3: Alla har attestera rättighet. Då kommer alla utlägg automatiskt attesteras när de laddas upp. Det går forfarande att ändra attesteringen i bokföringsläget.

 

Steg 5: Spara kvitto

Originalkvittot måste sparas av företaget i 4 år precis som alla andra kvitton och underlag i bokföringen.