Lägg till betalkonton

Under Inställningar → Betalkonton hittar du de konton som du valt att ha tillgängliga i den moderna bokföringen. Där kan du klicka i vilket konto som ska vara förvalt när du exempelvis ska bokföra kostnader/intäkter, lön och fakturor. Betalkonton bör enbart vara balanskonton vilket innebär att det ligger en gräns på att bara använda konton under kontonummer 3000.

De 19-konton du lägger till som betalkonton kommer att synas under "Kontotillgångar" på översiktssidan.

Observera att man inte kan lägga till konton som ej finns med i Bokios kontoplan såvida det inte blivit tillagt vid en SIE-import!

Förvalt konto inom Bokföring = Kontot som kommer vara förvalt vid bokföring 

Förvalt konto inom Fakturor = Kontot som kommer vara förvalt vid bokföring av kundfakturor skapade i Bokio

Förvalt konto inom Lön = Kontot som kommer vara förvalt vid bokföring av lön

Observera att du alltid kommer kunna välja mellan samtliga tillagda betalkonton oavsett vilket konto som är förvalt.

 

Klicka på Lägg till betalkonto när du vill lägga till ett nytt konto som är tillgängligt när du bokför.

Fyll i vilket namn samt nummer kontot ska ha. Du kan även välja om kontot ska vara förvalt när du bokför inom olika kategorier. Klicka på Spara när du är klar.

 

Vill du redigera eller radera ett betalkonto klickar du på knappen till höger om kontot.

Läs mer