Lägg till betalkonton

Under Inställningar → Betalkonton hittar du de konton som du valt att ha tillgängliga i den moderna bokföringen. Där kan du klicka i vilket konto som ska vara förvalt när du exempelvis ska bokföra kostnader, lön osv. Betalkonton bör enbart vara balanskonton vilket innebär att det ligger en gräns på att bara använda konton under kontonummer 3000.

Observera att man inte kan lägga till konton som ej finns med i Bokios kontoplan såvida det inte blivit tillagt vid en SIE-import!