Lägg till betalkonton

Under Inställningar → Betalkonton hittar du de konton som du valt att ha tillgängliga i den moderna bokföringen. Där kan du klicka i vilket konto som ska vara förvalt när du exempelvis ska bokföra kostnader/intäkter, lön och fakturor. Betalkonton bör enbart vara balanskonton vilket innebär att det ligger en gräns på att bara använda konton under kontonummer 3000.

De 19-konton du lägger till som betalkonton kommer att synas under "Kontotillgångar" på översiktssidan.

Har du ett bankkonton som inte finns med i kontoplanen? I så fall kan du numera lägga till det som ett eget konto i Bokio. Se kan jag lägga till egna konton för mer instruktioner.

Förvalt konto inom Bokföring = Kontot som kommer vara förvalt vid bokföring 

Förvalt konto inom Fakturor = Kontot som kommer vara förvalt vid bokföring av kundfakturor skapade i Bokio

Förvalt konto inom Lön = Kontot som kommer vara förvalt vid bokföring av lön

Observera att du alltid kommer kunna välja mellan samtliga tillagda betalkonton oavsett vilket konto som är förvalt.

 

Klicka på Lägg till betalkonto när du vill lägga till ett nytt konto som är tillgängligt när du bokför.

Fyll i vilket namn samt nummer kontot ska ha. Du kan även välja om kontot ska vara förvalt när du bokför inom olika kategorier. Klicka på Spara när du är klar.

 

Vill du redigera eller radera ett betalkonto klickar du på knappen till höger om kontot.

Bokio Företagskonto

Bokio Företagskonto ger dig möjligheten att ha ditt företagskonto inne i Bokio istället för ett separat bankkonto på en bank. Detta innebär att du kan både automatisera och effektivisera din verksamhet!

Läs mer här om hur du kommer igång med Bokio Företagskonto.

 

Läs mer