Lägg till betalkonton

Under Inställningar → Betalkonton hittar du de konton som du valt att ha tillgängliga i den moderna bokföringen.

Lägg till ett betalkonto

Där kan du klicka i vilket konto som ska vara förvalt när du exempelvis ska bokföra kostnader/intäkter, lön och fakturor. Betalkonton bör enbart vara balanskonton vilket innebär att det ligger en gräns på att bara använda konton under kontonummer 3000.

De 19-konton du lägger till som betalkonton kommer att synas under "Kontotillgångar" på översiktssidan.

Har du ett konto som inte finns med i kontoplanen? I så fall kan du numera lägga till det som ett eget konto i Bokio. Se kan jag lägga till egna konton för mer instruktioner.

Förvalt betalkonto

Förvalt konto inom Bokföring = Kontot som kommer vara förvalt vid bokföring 

Förvalt konto inom Fakturor = Kontot som kommer vara förvalt vid bokföring av kundfakturor skapade i Bokio

Förvalt konto inom Lön = Kontot som kommer vara förvalt vid bokföring av lön

Observera att du alltid kommer kunna välja mellan samtliga tillagda betalkonton oavsett vilket konto som är förvalt.

Klicka på Lägg till betalkonto när du vill lägga till ett nytt konto som är tillgängligt när du bokför.

Lägg till ett betalkonto

Fyll i vilket namn samt nummer kontot ska ha. Du kan även välja om kontot ska vara förvalt när du bokför inom olika kategorier. Klicka på Spara när du är klar.

Lägg till ett betalkonto, välj namn och nummer

Vill du redigera eller radera ett betalkonto klickar du på knappen till höger om kontot.

Radera eller redigera betalkonto

Bokio Företagskonto

Bokio Företagskonto ger dig möjligheten att ha ditt företagskonto inne i Bokio istället för ett separat bankkonto på en bank. Det hamnar automatisk som konto 1930 om inget finns bokfört på det kontot. Är 1930 däremot upptaget kommer vi att rekommendera ett annat konto, som exempelvis 1932. Bokio Företagskonto gör det möjligt att automatisera och effektivisera din verksamhet!

Läs mer här om hur du kommer igång med Bokio Företagskonto.