Lägg till betalkonton

Under Inställningar → Betalkonton hittar du de konton som du valt att ha tillgängliga i den moderna bokföringen. Där kan du klicka i vilket konto som ska vara förvalt när du exempelvis ska bokföra kostnader, lön osv. Betalkonton bör enbart vara balanskonton vilket innebär att det ligger en gräns på att bara använda konton under kontonummer 3000.

De 19-konton du lägger till som betalkonton kommer att synas under "Kontotillgångar" på översiktssidan.

Observera att man inte kan lägga till konton som ej finns med i Bokios kontoplan såvida det inte blivit tillagt vid en SIE-import!

Förvalt konto = Kontot som kommer vara förvalt vid bokföring

Lönekonto = Förvalt konto vid bokföring av lön

Fakturakonto = Förvalt konto vid bokföring av kundfakturor skapade i Bokio

Observera att du alltid kommer kunna välja mellan samtliga tillagda betalkonton oavsett vilket konto som är förvalt.

Läs mer